Brno dějištěm významného setkání investorů z oboru podnikových služeb

Město Brno hostilo ve středu 14. září stovku expertů a investorů z oblasti sdílených podnikových služeb. Sešli v nejvyšší budově administrativního centra Spielberk, aby společně diskutovali o dalším rozvoji tohoto segmentu v moravské metropoli. Plánovaná expanze již zasídlených společností a chystaný příchod nových firem znamená nejen 5000 nových pracovních míst v horizontu příštích 2 let, ale i 45,000 až 50,000 m2 kancelářských ploch, které najdou nové nájemce.

Již dnes působí v segmentu podnikových služeb 15.000 zaměstnanců z Brna, což reprezentuje téměř 6 % ekonomicky aktivního obyvatelstva města a současně 22 % celého českého trhu sdílených podnikových služeb. Chystá se přitom další růst, a to zhruba 20 procentním tempem ročně.

Konferenci zahájil primátor města Brna Petr Vokřál, který vyzdvihl přednosti města a shrnul důvody, proč by měli investoři zvažovat Brno za vhodnou lokalitu pro své aktivity: „Brno je středoevropské centrum vědy, vývoje a inovací. Poskytuje kvalitní zázemí pro společnosti z mnoha segmentů trhu, mezi nimiž hrají prim firmy zaměřené na počítačovou bezpečnost, vývoj softwaru, pokročilé výrobní a strojírenské technologie a v neposlední řadě také podnikové služby. Město nabízí vzdělanou a kvalifikovanou pracovní sílu, prvotřídní infrastrukturu a vysokou kvalitu života.“

Další části programu představily připravovanou podporu ze strany CzechInvestu a asociace ABSL, která sdružuje firmy z oblasti podnikových služeb a poskytuje poradenství nově přicházejícím investorům. „Investoři na Brnu pozitivně hodnotí nejen jeho centrální polohu, ale i příznivější ceny nájmů a celkové nižší náklady na zaměstnance, než jak je tomu v hlavním městě, zaměstnanci a obyvatelé Brna zase oceňují zdejší vysokou kvalitu života,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, a doplňuje: „O tom, že Brno bylo dobrou volbou, se již přesvědčilo zhruba 30 investorů z našeho sektoru. Svá sídla zde mají společnosti zvučných jmen, jako například Infosys, Edwards, Zebra, Lufthansa a mnohé další. Již v následném roce očekáváme vstup několika nových investorů, kteří celkem vytvoří 1000 nových pracovních míst. Prozradím, že jde o skutečně zvučná jména, proto se má Brno na co těšit.“

Na konferenci zazněly i obavy, zda Brno dokáže zajistit pro chystaný růst dostatek zdrojů. Diskuze se vedla především o oblasti kancelářských prostor a lidských zdrojů. V Brně je aktuálně v nabídce k pronájmu 57.000 m2 volných kancelářských prostor a dalších 55.000 m2 má být dokončeno ještě v letošním roce. I v následujících dvou letech by měla být nabídka nových prostor dostatečná, naplánováno je dokončení zhruba dalších 60,000 m2 nových ploch. Z tohoto důvodu by dle Kevina Turpina z realitní společnosti JLL Brno mělo pokrýt požadavky nových nájemců jak ze sektorů sdílených služeb tak i z dalších segmentů. Již nyní přitom dosahují kancelářské plochy v Brně téměř půl milionu metrů čtverečních, z nichž 80 % odpovídá nejmodernějším standardům třídy A. Dobrou zprávou také je, že cenová úroveň nájmů se v Brně pohybuje o 30 % níže než v Praze.

Další brzdu rozvoje by mohly představovat lidské zdroje. Zdejších 13 univerzit sice ročně opouští přes 17.500 absolventů, kteří disponují dobrou jazykovou výbavou, pro chystaný boom však segment potřebuje více. Proto náborové kampaně probíhají i v zahraničí a stávající firmy zaměstnávají již nyní průměrně 43 % cizinců. „V současnosti jsou však proces imigrace a doba potřebná k získání pracovních povolení a povolení k dlouhodobému pobytu výrazně delší, než by podnikový sektor potřeboval. Výsledkem toho je, že Česká republika přichází o obchodní příležitosti v odhadovaném rozsahu 10 až 15 milionů dolarů ročně. Myslím, že česká vláda by měla začít úžeji spolupracovat s představiteli segmentu a celý proces náboru zahraničních talentů zjednodušit,“ komentoval situaci Jonathan Appleton s tím, že na konferenci byly diskutovány i náměty na zlepšení této situace – ať už případné zrychlení registrace na Ministerstvu vnitra po příjezdu kandidátů do České republiky, omezení pravidla 30 dní, po nichž je pozice otevřena pro zahraniční nábor, či zjednodušení požadavku na potvrzení o ubytování a akceptace dočasných řešení, jako například hotelů, neboť na úplném počátku procesu je pro kandidáty i zaměstnavatele velmi komplikované sjednat dlouhodobou nájemní smlouvu.

Závěr konference se nesl ve veskrze pozitivním duchu. Firmy z oboru podnikových služeb a outsourcingu, které již v Brně zdomácněly, představily své expanzivní plány. Mezi nimi nechyběly firmy jako Infosys, který v Brně sídlí již od roku 2004 a v současné době rozšiřuje portfolio expertních služeb realizovaných právě z této lokality, Edwards Services, která je v Brně od roku 2008 a nyní bude podporovat i svou mateřskou společnost Atlas Copco, anebo společnosti kiwi.com či FNZ.

Průzkum ABSL: Brno přitahuje investory z podnikových služeb

Výsledky průzkumu trhu segmentu sdílených podnikových služeb v Brně představila asociace ABSL. Vyplývá z něj, že v moravské metropoli působí v tomto segmentu 15.000 zaměstnanců, což reprezentuje téměř6% všech produktivních občanů města a současně 22% celého českého trhu sdílených podnikových služeb. Čekat se dá přitom další růst, a to zhruba 20ti procentním tempem ročně.

Tento obor zažívá v Brně v poslední době nebývalou expanzi. Důvody jsou dva. Prvním je vhodná kombinace podmínek, které Brno jako město dnes poskytuje k podnikání i k životu,druhým pak neustále vzrůstající zájem lidí pracovat v segmentu budoucnosti.

Podnikatelé a investoři na Brnu pozitivně hodnotí nejen jeho centrální polohu, ale i příznivější ceny nájmů a celkové nižší náklady na zaměstnance, než jak je tomu v hlavním městě. Zaměstnanci a obyvatelé Brna oceňují zase vysokou kvalitu života – dokonce i server Numbeo.com uvádí, že Brno je dnes nejen městem s nejvyšší kvalitou života v ČR, které v žebříčku předběhlo Prahu o 12 míst, ale stojí například i před Londýnem či Bruselem. Žebříček srovnává 143 měst všech kontinentů naší planety a Brnu aktuálně náleží 46. místo v rámci celého světa a 18 místo v Evropě.Vynikající pozice Brna je bezesporu ovlivněna nabídkou dobré práce, širokou škálou kulturního i sportovního vyžití a kvalitní infrastrukturou.Nemalou výhodou Brna je i zdejší kulturní pestrost a architektonicky zajímavé prostředí centra města v kontrastu s množstvím zeleně.

Petr Vokřál, primátor města Brna, k tomu říká: „Brno je středoevropské centrum vědy, vývoje a inovací. Poskytuje kvalitní zázemí pro společnosti z mnoha segmentů trhu, mezi nimiž hrají prim firmy zaměřené na počítačovou bezpečnost, vývoj softwaru a podnikové služby. Ekonomický potenciál Brna podporuje množství vysoce kvalifikovaných pracovních sil.“Jonathan Appleton, výkonný ředitel asociace ABSL, která sdružuje společnosti z oblasti podnikových služeb, dodává: „O tom, že Brno bylo dobrou volbou, se již přesvědčilo zhruba 30 investorů z našeho sektoru. Svá sídla zde mají společnosti zvučných jmen, jako například Infosys, Edwards, Zebra, Lufthansa a mnohé další. V současnosti sledujeme zvýšený zájem o Brno i u dalších firem, a tak se dá očekávat, že se řady brněnských center podnikových služeb ještě rozrostou o další významná jména.“

17 500 absolventů ročně, 17 000 lidí hledá práci
Zdrojem kvalifikovanýchzaměstnanců v Brně je mimo jiné 13 místních vysokých škol, které dnes mají dohromady více než 70.000 studentů. Zdejší univerzity ročně opouští přes 17.500 absolventů, kteří disponují dobrou jazykovou výbavou. Za zmínku stojí i to, že 57% zdejších lidí v produktivním věku hovoří anglicky na úrovní B2 či vyšší a 9 % Brňanů zvládá na této úrovni nejen angličtinu, ale i němčinu, případně jiný evropský jazyk. To je právě pro segment podnikových služeb extrémně důležitý předpoklad. Zajímavé je však bezesporu i to, že v moravské metropoli je v současné době zhruba 17.000 lidí, kteří aktivně hledají zaměstnání anebo jsou ochotni uvažovat o změně stávajícího místa.

Nájmy o 30 % levnější než v hlavním městě
Prostory, které Brno firmám nabízí pro jejich byznys, se vyznačují vysokou kvalitou, dobrou dostupností a v poměru k jiným destinacími velmi příznivými cenami. Dle Kevina Turpina z realitní společnosti JLL, která se na průzkumu podílela, je v současné době v Brně v provozu 490.000 m2 kancelářských prostor, z nichž zhruba 80% odpovídá třídě A. Z toho je 67.000 m2 aktuálně v nabídce k pronájmu. Dalších 55.000 m2 kancelářských prostor má být dokončeno ještě v letošním roce. Je tedy bezesporu z čeho vybírat. Podstatné však je, že průměrná cena za pronájem těchto prostor se dnes pohybuje mezi 8 a 12 EUR za m2, což je zhruba o 30 % méně, než v Praze, kde se nájmy se pohybují od 11,00 – 19,5 Eur/m2/měsíc.Průměrné centrum SSC/BPO přitom obsáhne cca 5 000 m2, výjimkou však nejsou ani centra sídlící na ploše 20 000 m2.
Mzdy o 24 % nižší než v Praze. Přesto se Brňanům žije lépe
Pro podnikatele je důležitý ještě jeden ukazatel, a sice náklady na zaměstnance. Mzdy se v Brně pohybují v průměru o 24 % níže, než v Praze. Koupěschopnost obyvatel Brna přitom nijak netrpí, protože život v Brně vyjde levněji než v hlavním městě. Průměrný roční plat obyvatel Brna činí 11.770 EUR, což odpovídá zhruba 318.000 Kč. V Praze je průměrný plat 415.500 Kč, tedy zhruba 15.388 EUR.

Pozitivní hlasy zaznívají nejen od nových investorů, ale i z firem, které v Brně již delší dobu působí. Například Jan Skoták z regionálního centra společnosti Infosys, která poskytuje evropským klientům služby v oblasti IT, poradenství či podnikových procesů, konstatuje:„Naše společnost se v roce 2004 rozhodla využít Brno jako svoje regionální sídlo hned z více důvodů. Důležitý byl dostatek kvalifikovaných lidí, ale také výhodná poloha a celková atmosféra města. Vývoj, kterým město i naše firma prošly, potvrdil, že šlo o dobré rozhodnutí. Těšíme se na další společný růst.“

Roman Pavloušek ze společnosti Edwards Services k tomu dodává: „Naše společnost funguje v Brně již pět let. K rozhodnutí založení střediska pro sdílené podnikové služby v Brně došlo v roce 2008, tedy na počátku poslední ekonomické krize. Hledali jsme v té době způsoby, jak zefektivnit podpůrné procesy, a proto jsme se rozhodli centralizovat finance a péči o zákazníky na jednom místě. Brno bylo vybráno pro svou strategickou polohu v kombinaci s faktem, že jde o univerzitní město s mladou vzdělanou pracovní sílou. Také jsme svého rozhodnutí nikdy nelitovali a jsme připraveni na další expanzi.“