ABSL ocenila nejzajímavější inovace oboru podnikových a IT služeb roku 2023

Asociace ABSL i letos ocenila firmy, které v uplynulém roce nejvíce přispěly k rozvoji oboru podnikových a IT služeb v České republice a díky inovativním projektům zvýšily standard poskytovaných služeb, zákaznické zkušenosti, rozvoje talentů či pracovního prostředí. Vítězné projekty vybírala dvanáctičlenná nezávislá odborná porota z bezmála sedmi desítek nominací v sedmi kategoriích. Ocenění s názvem ABSL Diamonds výherci převzali v průběhu gala večera u příležitosti 10. výroční konference ABSL.

„Letošní rok byl mimořádný hned ze dvou důvodů. Tím prvním bylo rekordní množství přihlášených projektů, druhým pak mimořádná úroveň jejich kreativity, inovativnosti i přínosů,“ říká Jonathan Appleton, ředitel asociace ABSL, a dodává: „I proto jsme se rozhodli diamantové ocenění udělit ne sedmi, ale deseti společnostem, a oslavit tak zároveň 10. výročí naší asociace. Všem výhercům gratulujeme a věříme, že jejich úsilí motivuje a inspiruje nejen náš obor, ale i firmy a organizace napříč všemi sektory.“

K výhercům letos patří:

V kategorii Business Innovation (Nejlepší inovace) byly oceněny hned dva projekty. První diamant putuje do společnosti Conectart, která v uplynulém roce zavedla hned několik inovací založených na umělé inteligenci. Pomocí nově vyvinutého chatbota a voicebota dokázala tato společnost zefektivnit nábor uchazečů i jejich nástup do zaměstnání, což měsíčně přineslo úsporu související lidské práce v rozsahu až 220 hodin. Společnost dále nasadila řešení pro řízení pracovní síly od společnosti Daktela, které s pomocí umělé inteligence dokáže plánovat a predikovat kapacity v provozu call centra s přesností až 97 %, a aplikaci Mood Logger, která slouží pro sledování nálady a výkonnosti zaměstnanců. Aplikace vyhodnocuje data a generuje reporty v reálném čase, vedoucí týmů tedy mohou reagovat ihned a věnovat svůj čas tam, kde je aktuálně potřeba. Nástroje založené na umělé inteligenci zefektivňují také školení zaměstnanců a díky tréninkovému voicebotu zlepšují komunikační i prodejní dovednosti. Zavedení AI technologií přineslo společnosti úsporu sta tisíce korun měsíčně. 

Druhé diamantové ocenění v této kategorii získala společnost Microsoft za AskHR Virtual Assistant (AVA), který představuje významnou inovaci v tom, jak HR Service center poskytuje podporu zaměstnancům Microsoftu v otázkách spojených s administrací jejich zaměstnaneckého cyklu. Týmy HR ve společnosti Microsoft celosvětově zpracovávají až 1 milion dotazů zaměstnanců ročně. Systém AVA významnou část přebírá. Důležitou roli při orchestraci implementace systému AVA sehrálo evropské centrum HR Service Delivery se sídlem v Praze. Virtuální asistent, který byl původně spuštěn ve Velké Británii s cílem zlepšit a modernizovat zkušenosti zaměstnanců Microsoftu, se rychle ujal a pronikl do celého světa. Change management byl klíčový k úspěchu AVA a dopomohl HR Advisorům porozumět tomu, jakou roli hrají v celém procesu a že implementací AskHR Virtual Assistant se nemusí cítit ohroženi, ale že jim naopak uvolní čas od opakujících se rutinních úkolů, umožní jim soustředit se na složitější a strategičtější otázky a poskytne jim poznatky založené na datech, které zlepší jejich rozhodování.

V kategorii Value Creation (Nejlepší přidaná hodnota) získala cenu společnost Zebra Technologies CZ za aplikaci Innovation App sloužící k vytvoření globálního inovačního centra, které umožňuje efektivním a správně řízeným způsobem rychlejší a snazší realizaci dobrých nápadů. Spojení jednotlivých nápadů a vývojářů omezilo informační sila a izolované úsilí a globalizovalo přístup k otázce inovací v rámci společnosti Zebra Technologies CZ.

Projekt měl pozitivní dopad na všechny zaměstnance finančního oddělení GBS napříč regiony i na další obchodní jednotky společnosti, a to včetně výkonného vedení společnosti.

Aplikace v současné době obsahuje více než 400 návrhů pro zvýšení finanční efektivity, přičemž 40 % z nich již bylo implementováno jako nové řešení, což přineslo roční úsporu více než 12 000 hodin lidské práce. Řeší se dalších 80 nápadů s očekávanými úsporami ve výši 8 000 hodin. Tyto úspory umožnily týmu GBS se zaměřit na další činnosti, přeorientovat se na složitější úkoly s vyšší přidanou hodnotou a převzít globálnější roli v rámci řízení financí. Výsledkem projektu byla také vyšší angažovanost zaměstnanců a celková pozitivní odezva v rámci celé společnosti.

V kategorii Employer Branding and People Engagement (Budování značky zaměstnavatele a zapojení lidí) uspěla společnost ExxonMobil, která se rozhodla jako ambasadory své značky zaměstnavatele využít samotné zaměstnance. Plných 120 zaměstnanců propůjčilo své tváře do outdoorové kampaně s hlavním sloganem „Buď jedním z nás“ a 200 se jich v rámci akce „Branding Fridays“ zapojilo i do sdílení příspěvků z pracovního života v kanceláři na svých sociálních sítích. Významnou součástí programu pak byla i třídenní akce „Závoďme spolu“, jejímž cílem bylo ukázat zaměstnancům těsný vztah společnosti ExxonMobil k motoristickým sportům a přiblížit je k jejím produktům, partnerstvím a značkám. V recepci pražských kanceláří firmy byly proto umístěny dva závodní simulátory, Red Bull f1 na trati Monza, a Porsche GT na trati Le Mans, na kterých si mohli zaměstnanci i jejich rodinní příslušníci zazávodit a vyhrát zajímavé ceny.

Celá akce získala velmi dobrou zpětnou vazbu, zapojení i odezvu na sociálních sítích. Zaměstnance motivovala k častějším návštěvám firemních kanceláří a duch soutěživosti se spojil s pocitem hrdosti ve vztahu ke společnosti ExxonMobil.

Druhý diamant v této kategorii si zasloužila společnost KBC Global Services, která se v rámci své kampaně zaměřila na bourání mýtů o práci v nadnárodní společnosti. V kampani, která probíhala na sociálních sítích a na reklamních plochách v Brně, vyvrátila nejčastější předsudky, které mají lidé spojené s prací ve velké společnosti – že jde jen o administrativní pozice, že v nich lidé zakrní a nebudou mít čas na své koníčky nebo že práce je jen o vydělávání peněz. Kampaň na sociálních sítích zhlédlo bezmála 2 miliony lidí a její efekt byl ohromný – počet reakcí na inzerované pracovní pozice se zvýšil o plných 99 %, v době vrcholu kampaně dokonce o více než 200 %. Společnost KBC pak vytvořila i program pro ambasadory značky na sociálních sítích. Do pilotní fáze projektu se zapojilo 10 zaměstnanců, kteří sdílí příspěvky na sociálních sítích s obsahem propagujícím společnost KBC Global Services jako dobrého zaměstnavatele výměnou za posílení svých znalostí v oblasti marketingu a budování značky.

V kategorii ESG Towards Resilience (Nejlepší projekt v oblasti ESG) zvítězila společnost Pure Storage, pro kterou představuje udržitelnost základní firemní hodnotu a zohledňuje ji nejen v návrhu svých produktů a řešení, ale i ve svých interních procesech. V rámci svých řešení datových úložišť využívajících technologie flash umožňuje svým zákazníkům zásadní snížení spotřeby energie i emisí oxidu uhličitého. Úložná pole Pure Storage totiž pojmou více dat na menší plochu než tradiční úložné produkty. To znamená, že spotřebovávají mnohem méně energie a snižují emise spojené s výrobou energie až o 85 % ve srovnání s konkurenčními produkty. Právě tento aspekt nabývá na důležitosti v souvislosti s dramatickým nárůstem nestrukturovaných dat. Na vývoji těchto udržitelných produktů a řešení se významně podílí i vývojové centrum společnosti se sídlem v Praze.

Kromě toho se firma zaměřuje i na udržitelnou logistiku i minimalizaci produkce odpadu a do roku 2030 se zavázala dále snížit uhlíkové emise z prodávaných produktů o 66 % na petabajt uložených dat.

V kategorii Customer Initiative (Nejlepší zákaznický projekt) si cenu zasloužila společnost ABInBev za projekt zaměřený na koncové spotřebitele, tedy zákazníky nakupující produkty této pivovarnické skupiny. Oceněná iniciativa, která byla implementována v pražském centru společnosti, se zaměřila na inovativní způsoby zpracování zpětné vazby od spotřebitelů, které otevírají zcela nové možnosti uvádění nových produktů do oběhu, a umožňují prudký růst výnosů na všech evropských trzích jak pro ABInBev, tak i pro její partnery a firemní zákazníky. Díky tomuto projektu se podařilo dosáhnout rekordních prodejů v hodnotě přesahující milion eur.

V kategorii Education (Nejlepší projekt v oblasti vzdělávání) získala ocenění společnost EPAM za program Upskill Me, který byl vytvořen speciálně s cílem pomoci lidem, kteří ztratili práci v důsledku války na Ukrajině. Iniciativa těmto lidem umožnila získat nové znalosti a dovednosti a díky tomu změnit profesi. Program byl navržen tak, aby se účastníci postupně ponořili do oboru IT a budovali své technické znalosti, a skládal se ze tří fází: Upskill Navigator, UpSkill Mentoring Programs a EPAM Labs. Každá fáze měla své konkrétní cíle a definovaná vstupní kritéria. Studium teoretické části se kombinovalo s plněním praktických úkolů a konzultacemi s mentory z řad zaměstnanců společnosti EPAM. Pro zajištění přesnosti a efektivity procesu učení byly jednoduché vývojářské úlohy kontrolovány nástrojem Autocode (produkt společnosti EPAM), který dokázal ověřit správnost řešení. K organizaci sezení mentor-mentee, která byla pro obě strany pohodlná a transparentní, byl použit firemní nástroj společnosti EPAM, Booking. Formální vzdělávání bylo obohaceno i o neformální školení, které probíhalo během komunikace mezi účastníky v chatu Discord. Do programu se registrovalo více než 7000 účastníků.

V kategorii Innovative Workplace and Remote Working (Inovativní pracovní prostředí a strategie vzdálené práce) získala cenu Československá obchodní banka a.s. Shared Services&Operations za komplexní projekt umožňující vzdálenou práci zaměstnanců i vytvoření bezpapírové kanceláře v oblasti personální a mzdové agendy. Komplexní řešení podstatně snižuje uhlíkovou stopu (250 000+ bezpapírových dokladů ročně) a výrazně zvyšuje komfort jak pro uživatele, tak pro zpracovatele. Pro každého zaměstnance byl vytvořen spis v systému FileNet, který archivuje digitální dokumenty, včetně těch daňových z aplikace PETR (Paperless Employee Tax Refund pro zpracování daní) s integrací na SAP. Jednotný front-end (People Port) pak zahrnuje ticketing a automatizované workflow. Zaměstnanec díky tomu může v samoobslužném režimu zpracovat desítky typů dokumentů ve své osobní složce, a to bez asistence mzdového a personálního oddělení. Tam, kde to umožňuje zákon, je k dispozici rovněž možnost elektronického podpisu dokumentů a jejich následné nahrání do digitálního archivu. Řešení se postupně rozšiřuje z ČSOB i do jejích dceřiných společností, což představuje celkem 9000 zaměstnanců. Projekt, který během 3 let ušetřil zhruba 20 % pracovní kapacity zaměstnanců mzdového oddělení, byl oceněn i pro způsob, jak byl se zaměstnanci, manažery i partnery napříč skupinou ČSOB komunikován.

Druhou společností oceněnou v této kategorii se stala společnost Sii Czech Republic za projekt redesignu kanceláří s cílem podpořit současnou i budoucí expanzi firmy a vytvořit spojující prostředí pro firmu, kde většina zaměstnanců tráví hodně času u klientů a nikoli v kanceláři vlastní společnosti. Jedním ze základních cílů projektu bylo podpořit firemní kulturu vytvořením atraktivního „domácího“ prostředí, kde se zaměstnanci mohou potkávat. Nové kanceláře představovaly pro firmu velkou investici, ale zároveň jí připravily prostor, který bude dlouhodobě sloužit a propojovat jednotlivé týmy. Pomáhá při náboru nových zaměstnanců a slouží jako inkubátor inovací a sdílení nápadů, což je pro společnost ze sektoru IT nepostradatelné. Firemní kancelář nyní zahrnuje všechny důležité prvky flexibilního moderního pracovního prostředí – vedle zón pro individuální soustředěnou práci i celou řadu prostor pro networking, relaxaci či týmovou spolupráci. Harmonická kombinace funkcí odráží závazek společnosti vytvářet vyvážené a živé pracovní prostředí, které podporuje produktivitu, spolupráci a pohodu.

Tags: