Acer na cestě k 50. výročí Konzistentní strategie s výhledem do budoucnosti

Společnost Acer od svého založení v roce 1976 z divize notebooků společnosti Texas Instruments, nikdy neztratila své ambice zpřístupnit technologie každému
a okamžitě se zaměřit na inovace jako odpověď na výzvy, které přinášejí společenské
a environmentální změny. I dnes se snažíme uspokojovat potřeby podniků prostřednictvím komplexních IT balíčků, které jsou navrženy tak, aby podporovaly udržitelný růst, zvyšovaly finanční stabilitu a zajišťovaly klid na práci i v daleké budoucnosti.

Hodnoty, které nabízíme
S rozvojem podnikání se výhody digitální transformace neustále zvyšují. Upřednostňování bezpečnosti, udržitelnosti a efektivity může otevřít svět možností, které jsou hlavními výzvami nové éry digitalizace. Ve všech oblastech našeho podnikání nabízíme našim firemním zákazníkům konkrétní odpovědi a jasné konkurenční výhody: závazek udržitelnosti, inovativní portfolio, síť obchodních partnerů, oceňované služby a prodejní nástroje.

Klíčový je prodejní kanál
Náš rostoucí ekosystém partnerů hraje klíčovou roli při uspokojování potřeb koncových zákazníků a podpoře jejich digitální transformace prostřednictvím kompletního portfolia řešení a služeb. Naši obchodní partneři nabízejí špičkové odborné znalosti v oboru, které zákazníkům pomáhají správně se rozhodnout při výběru řešení a podporují je na každém kroku při vývoji jejich obchodních potřeb. Díky využití odborných znalostí našich obchodních partnerů jsme také schopni se efektivněji zaměřit na specifické tržní segmenty, jako je zdravotnictví, vzdělávání
a digital sinage.
Náš Synergy Partner Program zahrnuje tři úrovně certifikace: Autorizovaní, Gold a Platinum Synergy partneři, které jsou nastaveny tak, aby splňovaly nároky na rozsah spolupráce, podporovaly požadavky různých segmentů trhu a zároveň se přizpůsobovaly různým výkonům, objemům a schopnostem.
Protože usilujeme o dosažení dokonalosti, navrhli jsme dvě další certifikace zaměřené na podporu vertikálních trhů: Partneři Acer for Education přinášejí inovativní technologie do školství a pomáhají tam rozvíjet učení a výuku s cílem připravit studenty na budoucí povolání,
a to i na ta, která ještě neexistují; Acer Cloud partneři nabízejí své hluboké znalosti hardwaru Acer a řešení ChromeOS, aby usnadnili přechod na toto prostředí.
Označení Premium Partner přináší přidanou hodnotu a výhody vybraným partnerům, kteří prokazují proaktivitu a oddanost značce. Rozsah tohoto označení spočívá ve vytvoření „uzavřené“ komunity, která se zaměřuje především na vertikální trhy, podporuje obchodní partnerství napříč zeměmi a sdílení osvědčených postupů.

Vlastní servisní a kontaktní střediska
Kontaktní a servisní střediska společnosti Acer jsou ve vlastnictví společnosti, což dokazuje naši naprostou angažovanost a upřednostňování interních investic oproti rostoucí tendenci volit ekonomičtější řešení zvenčí. Obrovskou výhodou je schopnost přizpůsobit se změnám na trhu, optimalizovat opravy díky maximální flexibilitě a zaručit špičkovou kvalitu servisu.
Spolehlivé výrobky si totiž zaslouží spolehlivý servis a nikdo nezná naše výrobky tak jako my.
V éře globalizace je důležité, jak rychlá je reakce, řešení výzev a nabízených služeb, aniž by došlo k ohrožení kvalty.

Udržitelnost v hlavní roli
Naším cílem je vytvořit lepší budoucnost pro další generace. Úzce spolupracujeme s celým naším ekosystémem, abychom prosadili cyklický přístup ve snaze snižovat naši uhlíkovou stopu, pěstovat inkluzivní a spravedlivý dodavatelský řetězec a zlepšovat životní úroveň
a přizpůsobivost lidí.
Náš závazek vůči životnímu prostředí je hluboce zakořeněn v celém našem profesionálním portfoliu i v sortimentu značky Vero:
• až 30 % recyklovaných plastů (PCR) v šasi za účelem snížení poptávky po nových plastech.
• 100% recyklovatelné obalové materiály za účelem snížení množství odpadu a podpory oběhového hospodářství.
• Tisk bez toxických látek ve snaze minimalizovat dopad výrobního procesu na životní prostředí.
• Design, který uživatelům umožňuje snadnou demontáž, opravu a upgrade, za účelem prodloužení životnosti zařízení, minimalizování elektronickýho odpadu a možnosti udržitelné volby.

Prodejní nástroje nové generace
Řízené služby jsou budoucností technologií díky svým finančním a ekologickým výhodám. Acer jako služba, která zahrnuje Acer Smart Financing a Acer Device as a Service, je důležitým milníkem v našem přístupu k udržitelnému rozvoji podnikání. Poskytuje flexibilní způsob, jak zodpovědně rozšířit nebo zmenšit IT flotilu našich zákazníků a snížit tak uhlíkovou stopu
i množství elektronického odpadu, když příjde čas na výměnu zařízení. Umožňuje nám také budovat pevná a dlouhodobá partnerství s koncovými uživateli a obchodními partnery.
Zatímco se snažíme udržet zdroje v oběhu co nejdéle, nabídli jsme našim zákazníkům možnost odevzdat svá stará zařízení prostřednictvím platformy Acer Trade-in Express. Zákazníci získají okamžité zhodnocení, které jim pomůže kompenzovat náklady na nové produkty. a přímo přispěje k oběhovému hospodářství, což umožní stará zařízení znovu využít nebo bezpečně recyklovat.

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.