ARBES představuje novinky v systémech pro správu investičních fondů

ArbesSpolečnost ARBES Technologies, přední český dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, připravila sérii novinek v rámci svých systémů ARBES TA a ARBES TOPAS, určených pro distribuci podílových fondů, správu portfolií a obchodování na peněžních a kapitálových trzích. Jde především o podporu požadavků a agend souvisejících se změnami v oblasti kolektivního investování, které plynou z nových nařízení Evropské unie, například směrnice UCITS IV – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.

V České republice je tato směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES známa jako směrnice o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Novela zákona o kolektivním investování, která zapracovává směrnici UCITS IV a přináší další významné změny, má v České republice vstoupit v platnost od 1. 7. 2011.

„Trh obchodníků s cennými papíry je velmi dynamická oblast, která podléhá značné míře regulace. Novela zákona přináší harmonizaci pravidel v jednotlivých zemích Evropské unie, což všem našim zákazníkům přinese řadu nových příležitostí a výzev. Naším cílem je naše klienty v těchto snahách maximálně podpořit,“ uvedl Tomáš Denemark, ředitel divize podnikových a finančních systémů, ARBES Technologies a dodal: „Novinky v našich osvědčených systémech ARBES TA a ARBES TOPAS stejně jako vysoká profesionalita našich konzultantů pro ně budou jistě přínosem.“

KII
Jednou z hlavních navrhovaných změn v rámci UCITS IV je zavedení takzvaných klíčových informací pro investory (KII). Jedná se o zavedení povinnosti sdělit investorům veškeré informace, které potřebují ke svému investičnímu rozhodnutí ve srozumitelné podobě a v dostatečném předstihu. Sdělení požaduje kromě textové části nově i charakteristiky týkající se typu fondu, rizikových indikátorů a historie (výkonnost, náklady, poplatky). Společnost ARBES Technologies v reakci na tyto požadavky implementovala do svého systému ARBES TA funkce pro evidenci typů fondů, pro výpočet a uložení rizikového indikátoru a pro výpočet a zobrazení požadovaných historických dat.

Volný pohyb služeb
Směrnice UCITS IV dále požaduje, aby členské státy Evropské unie umožnily investičním společnostem (IS) poskytovat v jiném členském státě služby, k nimž jim bylo uděleno povolení v jejich domovském státě. ARBES Technologies proto umožňuje v systému ARBES TOPAS vést odlišné účetnictví pro různé fondy a automatické vedení duálního účetnictví (pro IS i pro fond v dané zemi). V rámci produktu ARBES TA nabízí regionální členění distribučních sítí s vlastní strukturou provizí, platby v měně a přes banky jednotlivých regionů a vedení KII dokumentů v různých jazycích.

Nové možnosti fúzí
V návaznosti na směrnici UCITS IV je dále možné splynutí či sloučení různých fondů se shodnou právní formou z různých zemí do fondu cílové země, podle jejíž legislativy se fúze realizuje. Systém ARBES TOPAS v této souvislosti umožňuje například dávkové konverze portfolia (nebo jeho části) do jiného portfolia se zachováním všech relevantních atributů (AÚV, amortizace, fixace atp.), fúzi cenných papírů evidovaných v portfoliu či finanční vypořádání nepřeváděného majetku.

Provozní podmínky
V souladu s požadavky UCITS IV se také zpřísňují provozní podmínky pro vedení fondů, a to zejména v oblasti nároků na personální vybavení, pravidla obezřetnosti, řízení rizik, řízení střetu zájmů, odborné péče, a možností výpočtu úplaty za obhospodařování i na základě benchmarků. ARBES Technologies proto ve svých systémech poskytuje například vedení evidence osob se vztahem k IS (pro řízení střetu zájmů), vedení deníku obchodníka, kontrolu otevřené pozice závazkovou metodou, nebo kontrolu limitu na likviditu kolaterálů REPO.

Další novinky
Vylepšené funkce v systémech ARBES TA a ARBES TOPAS dále umožňují vedení a správu všech typů právních forem fondů, nastavení nových limitů pro speciální fondy a pro úvěry nemovitostních fondů, evidenci pod-fondů, vyplácení výnosů formou dividend nebo růstového fondu, vedení emisí fondu v různých třídách aktiv i v jiné měně, či rozšíření možnosti výpočtu NAV o výpočet NAV třídy jako poměrné části NAV fondu.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.

ARBES představuje novinky v systémech pro správu investičních fondů

ArbesSpolečnost ARBES Technologies, přední český dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, připravila sérii novinek v rámci svých systémů ARBES TA a ARBES TOPAS, určených pro distribuci podílových fondů, správu portfolií a obchodování na peněžních a kapitálových trzích. Jde především o podporu požadavků a agend souvisejících se změnami v oblasti kolektivního investování, které plynou z nových nařízení Evropské unie, například směrnice UCITS IV – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.

V České republice je tato směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES známa jako směrnice o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Novela zákona o kolektivním investování, která zapracovává směrnici UCITS IV a přináší další významné změny, má v České republice vstoupit v platnost od 1. 7. 2011.

„Trh obchodníků s cennými papíry je velmi dynamická oblast, která podléhá značné míře regulace. Novela zákona přináší harmonizaci pravidel v jednotlivých zemích Evropské unie, což všem našim zákazníkům přinese řadu nových příležitostí a výzev. Naším cílem je naše klienty v těchto snahách maximálně podpořit,“ uvedl Tomáš Denemark, ředitel divize podnikových a finančních systémů, ARBES Technologies a dodal: „Novinky v našich osvědčených systémech ARBES TA a ARBES TOPAS stejně jako vysoká profesionalita našich konzultantů pro ně budou jistě přínosem.“

KII
Jednou z hlavních navrhovaných změn v rámci UCITS IV je zavedení takzvaných klíčových informací pro investory (KII). Jedná se o zavedení povinnosti sdělit investorům veškeré informace, které potřebují ke svému investičnímu rozhodnutí ve srozumitelné podobě a v dostatečném předstihu. Sdělení požaduje kromě textové části nově i charakteristiky týkající se typu fondu, rizikových indikátorů a historie (výkonnost, náklady, poplatky). Společnost ARBES Technologies v reakci na tyto požadavky implementovala do svého systému ARBES TA funkce pro evidenci typů fondů, pro výpočet a uložení rizikového indikátoru a pro výpočet a zobrazení požadovaných historických dat.

Volný pohyb služeb
Směrnice UCITS IV dále požaduje, aby členské státy Evropské unie umožnily investičním společnostem (IS) poskytovat v jiném členském státě služby, k nimž jim bylo uděleno povolení v jejich domovském státě. ARBES Technologies proto umožňuje v systému ARBES TOPAS vést odlišné účetnictví pro různé fondy a automatické vedení duálního účetnictví (pro IS i pro fond v dané zemi). V rámci produktu ARBES TA nabízí regionální členění distribučních sítí s vlastní strukturou provizí, platby v měně a přes banky jednotlivých regionů a vedení KII dokumentů v různých jazycích.

Nové možnosti fúzí
V návaznosti na směrnici UCITS IV je dále možné splynutí či sloučení různých fondů se shodnou právní formou z různých zemí do fondu cílové země, podle jejíž legislativy se fúze realizuje. Systém ARBES TOPAS v této souvislosti umožňuje například dávkové konverze portfolia (nebo jeho části) do jiného portfolia se zachováním všech relevantních atributů (AÚV, amortizace, fixace atp.), fúzi cenných papírů evidovaných v portfoliu či finanční vypořádání nepřeváděného majetku.

Provozní podmínky
V souladu s požadavky UCITS IV se také zpřísňují provozní podmínky pro vedení fondů, a to zejména v oblasti nároků na personální vybavení, pravidla obezřetnosti, řízení rizik, řízení střetu zájmů, odborné péče, a možností výpočtu úplaty za obhospodařování i na základě benchmarků. ARBES Technologies proto ve svých systémech poskytuje například vedení evidence osob se vztahem k IS (pro řízení střetu zájmů), vedení deníku obchodníka, kontrolu otevřené pozice závazkovou metodou, nebo kontrolu limitu na likviditu kolaterálů REPO.

Další novinky
Vylepšené funkce v systémech ARBES TA a ARBES TOPAS dále umožňují vedení a správu všech typů právních forem fondů, nastavení nových limitů pro speciální fondy a pro úvěry nemovitostních fondů, evidenci pod-fondů, vyplácení výnosů formou dividend nebo růstového fondu, vedení emisí fondu v různých třídách aktiv i v jiné měně, či rozšíření možnosti výpočtu NAV o výpočet NAV třídy jako poměrné části NAV fondu.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.