ARBES představuje novou verzi ERP systému ARBES FEIS

ArbesSpolečnost ARBES Technologies, přední český dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, uvolnila novou verzi informačního systému ARBES FEIS s číselným označením 12. Kromě podpory novely zákona o DPH nabízí správu kalendáře, automatizaci práce se soubory či širší možnosti nastavení bezpečnostní politiky.

Novinky v informačním systému ARBES FEIS 12 se zaměřují především na usnadnění práce se systémem. Nově je začleněna evidence kalendáře, která zdokonaluje práci s nepracovními dny, umožňuje nastavení časového omezení přístupu uživatelů k systému, dokáže upozorňovat na významné události a poskytuje hodně žádanou ochranu proti překlepům v datech. Výhodou je i rozšířená podpora aktualizace kurzovních lístků, které je díky ní možné načítat z internetových zdrojů zcela bez zásahu uživatele.

Mezi další vylepšení systému ARBES FEIS ve verzi 12 patří podpora pro doručování souborů ze systému ARBES FEIS přímo do datových schránek, což lze využít při komunikaci jak s obchodními partnery (např. pro posílání elektronických faktur nebo upomínek), tak s orgány veřejné správy (zejména při podávání přiznání a hlášení správcům daní).
Podpora komunikace se státní správou byla dále rozšířena v oblasti práce s XML soubory, které je nově možné ukládat automatizovaně. V případě výstupů pro Centrální systém účetních informací státu je celé sestavení výkazů možné provádět v rámci jedné operace.

Novinky se týkají i bezpečnostní politiky, kterou je nyní možné nastavovat odlišně pro různé typy uživatelů. Lze tedy nastavit například přísnější pravidla pro uživatele s širokým rozsahem oprávnění (administrátory) nebo jiná pravidla naopak vypnout pro operátory používané k provádění automatických importů.

Samozřejmostí je také zahrnutí aktuálních legislativních úprav do nové verze ERP systému. Týká se to zejména obsáhlé novely zákona o DPH účinné od 1. dubna. Funkčnost ARBES FEIS byla v této souvislosti rozšířena v oblastech uplatňování nároku na odpočet daně (posunutí možnosti uplatnění nároku na odpočet do období přijetí daňového dokladu u tuzemských zdanitelných plnění) a zdaňování zálohových plateb za intrakomunitární poskytování služeb (povinnost přiznat daň k poslednímu dni měsíce, ve kterém byla úplata poskytnuta). K dispozici je také nově zákonem předepsaná evidence plnění v režimu přenesení daňové povinnosti včetně výpisu z této evidence ve stanoveném formátu. Další novinkou systému je možnost zadávat poznámky k jednotlivým typům zdanitelných plnění, a zajistit tak jejich přítomnost na každém relevantním daňovém dokladu.

ARBES FEIS_12

ARBES Technologies tradičně u příležitosti uvolnění hlavní roční verze ARBES FEIS pořádá akci pro klienty, na které je seznámí s hlavními novinkami. Letos byla tato akce nazvána Tržiště, a to pro své nové pojetí, ve kterém byly obvyklé prezentace doplněny diskuzními tématy a tematicky zaměřenými stánky, na nichž mohli účastníci řešit svoje individuální problémy a otázky s odbornými konzultanty nebo si vzít letáky s informacemi o daném tématu. Jak atraktivní místo nejvyšší české budovy (konferenční centrum Tower v Praze), tak i zajímavý program sestavený podle přání zákazníků přilákaly velké množství uživatelů systému ARBES FEIS, kteří byli s novým pojetím tradiční akce velmi spokojeni. Kromě novinek verze 12 a novely zákona o DPH byl největší zájem o manažerskou nadstavbu FEIS [BI] a o elektronickou fakturaci ve formátu ISDOC.

První verze řešení ARBES FEIS, určeného primárně pro větší společnosti, byla na trh uvedena již v roce 1994 a dnes jej využívá více než 130 zákazníků zejména z řad obchodních, leasingových a finančních společností a zdravotních institucí. Ke spokojeným zákazníkům patří například Mafra, CCS, GE Money Bank, Povodí Vltavy či Zdravotnický holding Královehradeckého kraje.

ARBES FEIS nabízí komplexní správu ekonomické a účetní agendy klienta s možností jak přizpůsobení se stávajícím interním pracovním postupům a dělbě práce, tak racionalizace zavedením postupů nových. Řešení je vybaveno sadou rozhraní pro komunikaci s aplikacemi elektronického bankovnictví, Českou poštou a jinými externími aplikacemi. ARBES FEIS je plně kompatibilní s databází Oracle 11.2.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.