Arbes Technologies podporuje obchodování s cennými papíry v rámci projektu IMPERIS řízeného společností INVICTI Investment Management

ArbesArbes Technologies, přední evropský dodavatel softwarových řešení pro bankovnictví a finančnictví, zahájil implementaci specializovaného řešení pro správu investic a obchodování na kapitálových trzích Arbes TOPAS ve společnosti IMPERIS Invest, která je budována v rámci projektu IMPERIS řízeného společností INVICTI Investment Management (INVICTI). Instalace informačního systému Arbes TOPAS nabídne kromě funkcí pro efektivní správu investic také řadu možností pro oceňování portfolií veřejně obchodovatelných cenných papírů. Součástí projektu je i zavedení moderního ERP systému Arbes FEIS, který ve společnosti IMPERIS Invest umožní optimalizaci klíčových finančních a účetních procesů.

Poradenská společnost INVICTI zaměřující se na projektové a procesní řízení investičních projektů se z důvodu plánované realizace projektu obchodování s cennými papíry na světových elektronických burzách rozhodla pro implementaci specializovaného řešení, které podpoří a zautomatizuje nové procesy a zároveň dohlédne na dodržení všech legislativních a regulatorních nařízení souvisejících s působením na kapitálových trzích.

Ve výběrovém řízení na zajištění back office podpory zvítězila společnost Arbes Technologies se systémem Arbes TOPAS, který patří k předním softwarovým řešením v oboru a využívá jej již více než 15 společností s působností v České republice. Kromě špičkové technologie a kvality systému byly obrovskou předností také četné reference a více než dvacetileté zkušenosti s podobnými projekty napříč celou Evropou.

„Řešení Arbes TOPAS jsme vybrali především pro jeho funkční i technologickou vyspělost. Vysoce hodnotíme propracovaný reporting, který je při práci s cennými papíry vyžadován jak ze strany regulátora, tak i ze strany zákazníků. Klíčovou přednost společnosti Arbes v našem případě představuje nativní integrace back office systému Arbes TOPAS s ERP systémem Arbes FEIS, díky které získáváme skutečně komplexní řešení podnikového systému pro podporu obchodování s cennými papíry. Od implementace očekáváme vedle maximální automatizace procesů v rámci nově zaváděné agendy i optimalizaci provozních nákladů,“ uvedl Mgr. Rudolf Barczi, IT ředitel projektu IMPERIS.

Softwarová platforma Arbes TOPAS představuje moderní vícemodulární systém pro správu investic a obchodování na kapitálových trzích, který lze vhodnou volbou modulů plně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Arbes TOPAS svým uživatelům poskytuje kromě funkcí pro správu investic, účetnictví a obchodování také řadu metod pro oceňování portfolií veřejně obchodovatelných cenných papírů a běžných typů OTC derivátů. Systém archivuje všechny načítané kurzy z renomovaných agenturních zdrojů Reuters nebo Bloomberg. Na základě automatizovaného ocenění je stanovována hodnota majetku (NAV), která následně slouží jako východisko pro řadu navazujících výpočtů (kontrolu limitů v reálném čase, porovnávání výkonnosti portfolií apod.). Řešení je také vybaveno sadou rozhraní pro export a import obchodů, komunikaci s vybranými trhy a bankami, a to buď přímo, nebo pomocí protokolu SWIFT.

V rámci projektu bude zaveden i moderní ERP systém Arbes FEIS, který podpoří optimalizaci klíčových procesů ve společnosti IMPERIS Invest. Arbes FEIS nabízí komplexní správu ekonomické a účetní agendy a vedle možnosti přizpůsobení se stávajícím interním pracovním postupům a dělbě práce umožňuje i racionalizaci zavedením postupů nových. Řešení je vybaveno sadou rozhraní pro komunikaci s aplikacemi elektronického bankovnictví, Českou poštou a jinými externími aplikacemi. Je plně kompatibilní s databází Oracle 10g a 11g a také s nejnovějším operačním systémem společnosti Microsoft Windows 7.

Rutinní provoz celého systému je naplánován na přelom 3. a 4. čtvrtletí tohoto roku.

„Výběr našich systémů pro projekt IMPERIS společnosti INVICTI nás velice těší. Vnímáme jej jako potvrzení předního postavení Arbesu v oblasti nabídky řešení pro správu investičního portfolia a obchodování na kapitálových trzích,“ řekl Tomáš Denemark ze společnosti Arbes Technologies. „Požadavky zákazníka plně korespondují s funkcionalitou systémů Arbes TOPAS a Arbes FEIS, což je zárukou rychlé a úspěšné implementace,“ dodal.

O společnosti Invicti Investment Management
Společnost INVICTI Investment Management vznikla na počátku roku 2009 spojením několika zkušených expertů s letitou praxí, prověřených na řadě projektů a s leckdy unikátním know-how. INVICTI se zaměřuje především na řízení investičních projektů většího rozsahu. Projekty realizuje pro tuzemské i zahraniční investory. Více o projektu IMPERIS na www.imperis.cz.

O společnosti ARBES Technologies
Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.