Atos otevřel technologické operační centrum pro olympijské a paralympijské hry 2024 v Paříži

Společnost Atos 4. října otevřela Technologické operační centrum (TOC) za účasti Nourdine Bihmana, generálního ředitele společnosti Atos a spoluředitele společnosti Tech Foundations, a Tonyho Estangueta, prezidenta organizačního výboru Letních olympijských her 2024 v Paříži.

TOC se rozkládá na ploše 610 m² a je řídicím a kontrolním centrem pro technologie, které dohlíží na všech 63 olympijských a paralympijských soutěžních i nesoutěžních sportovišť. Atos jako globální IT partner a hlavní IT integrátor Mezinárodního olympijského výboru (MOV) dohlíží na provoz TOC a koordinuje činnost týmů MOV, organizačního výboru a technologických partnerů, které dohromady čítají přes 2 000 odborníků poskytujících nepřetržitý servis po celou dobu soutěže.

TOC bude sloužit ke koordinaci IT i zpravodajství

Otevření TOC završuje realizaci plánu, který týmy společnosti Atos vypracovaly v roce 2020, a zároveň znamená počátek provozní fáze necelý rok před zahájením her. Po třech letech příprav se sešlo 15 technologických partnerů skupiny. Společnost Atos využívá TOC ke koordinaci 140 IT manažerů jednotlivých míst konání pařížské olympiády. TOC nasadí více než 100 serverů a 10 000 počítačů na podporu průběhu soutěží a k poskytování výsledků. Společnost Atos bude z TOC také pomáhat 60 manažerům výsledků jednotlivých disciplín. Ti odpovídají za správné shromažďování a zveřejňování výkonnostních údajů a statistik v olympijském zpravodajském systému (ODS). Atos údaje oznámí za 0,35 sekundy, aby mohly být následně zveřejněny na internetových stránkách her a v dalších médiích, s možností zobrazení na všech typech zařízení včetně stolních počítačů, chytrých telefonů a tabletů. Informační systém pro komentátory (CIS) bude například poskytovat údaje sportovním novinářům, ať už v přímém přenosu z Paříže, nebo na dálku v jejich domovské zemi.

Pařížské TOC je jedním ze tří technologických center určených pro olympijské a paralympijské hry, spolu s Centrálním technologickým operačním centrem (CTOC) v Barceloně a Integrační testovací laboratoří (ITL) v Madridu. Společnost Atos je schopna tyto tři autonomní, vzájemně se doplňující a udržitelné IT struktury replikovat, a tím snížit dopad IT na životní prostředí během olympijských a paralympijských her.

Olympiádě předchází více než 250 tisíc hodin testů

V návaznosti na laboratorní testy v ITL proběhly letos v létě „zkušební hry“ s 18 disciplínami na 11 místech, které pomohly týmům TOC a CTOC vyhodnotit fungování systémů a aplikací společnosti Atos v reálném čase. Do července 2024 bude provedeno více než 250 000 hodin testů.

„Otevření TOC, tedy IT centra v srdci pařížských olympijských her 2024, představuje klíčový milník v závěrečném sprintu společnosti Atos k cíli, jímž je zajištění propojených a technologicky vyspělých olympijských a paralympijských her pro sportovce, sportovní federace, média i širokou veřejnost. Olympijské hry 2024 v Paříži budou těžit z jedinečných zkušeností společnosti Atos, která již více než tři desetiletí podporuje technologické inovace v olympijském hnutí,“ řekl Bruno Marie-Rose, ředitel pro informace a technologie Letních olympijských her 2024.

„Úspěch olympijských a paralympijských her závisí především na schopnosti integrovat a spravovat IT techniku a systémy a zajišťovat jejich provozuschopnost, protože poskytují nezbytné služby zúčastněným stranám v celém ekosystému soutěže. Zahájení činnosti TOC je výsledkem usilovné práce týmů společnosti Atos i jejích partnerů,“ říká Christophe Thivet, který ve společnosti Atos zastává pozici ředitele pro integraci pro olympijské hry 2024 v Paříži.

Společnost Atos spolupracuje s olympijským hnutím od roku 1992 a s paralympijským hnutím od roku 2008. Atos je také oficiálním digitálním technologickým partnerem Evropského olympijského výboru pro Evropské hry v letech 2023 a 2027 a oficiálním technologickým partnerem fotbalové soutěže národních týmů UEFA do roku 2030.

Atos je jedinou mezinárodní společností poskytující služby v oblasti informačních technologií, která má specializovanou divizi pro sportovní a jiné události velkého rozsahu. Další informace o řešeních společnosti Atos pro sport a zábavu naleznete v sekci Sport a významné události na internetových stránkách společnosti Atos.