Atraktivita regionálních kancelářských trhů stoupá

Colliers, přední společnost poskytující diverzifikované profesionální služby v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, zveřejnila průzkum regionálního kancelářského trhu za rok 2021. Význam regionálních měst se dle něj bude dále zvětšovat, a to jak kvůli nižší cenové úrovni, tak i díky vzniku nových kvalitních kancelářských prostor. Hrubá roční poptávka v loňském roce začala po období stagnace opět růst, a to jak ve velkých centrech, jako je Praha, Brno a Ostrava, tak i v krajských městech.

Roste počet firem, které hledají klidnější, avšak dynamickou lokalitu, nebo expandují do regionů. Na atraktivitě proto získává Brno, Ostrava a další krajská města jako Plzeň, Olomouc či Liberec. „Na Brno ani Ostravu by se nemělo pohlížet jako na druhou možnost. Tato města se stále více rozrůstají a rozvíjí a zlepšuje se jak dopravní infrastruktura, tak i občanská vybavenost a přírodní a městská krajina, což láká kvalifikované pracovníky od nás i ze zahraničí,“ vysvětluje Jan Skalický, Office Associate ve společnosti Colliers a pokračuje: „I když jsme v roce 2021 zaznamenali mírný růst poptávky po kancelářských prostorech v Praze a Brně, stále šlo o dozvuky stagnace zaviněné hlavně situací spojenou s koronavirem, kdy řada firem vyčkávala nebo odsouvala svá rozhodnutí. Rok 2022 každopádně vypadá lépe a již po prvním kvartále zaznamenáváme zájem o kancelářské prostory hlavně v Brně.“ Do budoucna pak predikuje rostoucí význam i dalších krajských měst.

Kancelářský trh v regionech roste, neobsazenost bude klesat

V posledních několika letech došlo k rychlé expanzi brněnského kancelářského trhu, který roste přibližně o 4-5 % ročně a celkově představuje již 637 900 m2. Zvýšená aktivita probíhá také v dalších větších městech České republiky, kde moderní kancelářský fond obvykle představuje objem mezi 30 000 a 100 000 m2, trhy v Olomouci, Hradci Králové a Plzni se blíží spíše horní hranici tohoto rozpětí. Ostravský kancelářský trh naopak již delší dobu stagnuje a zastavil se na přibližné velikosti 219 100 m2.

Se zvyšující se roční hrubou poptávkou se dá také očekávat, že postupně začne klesat míra neobsazenosti. Ta je aktuálně nejvyšší v Brně, kde na konci loňského roku činila 11,8 %. V Praze je tato hodnota na 7,8 % a v Ostravě dokonce 5,8 %, což naznačuje, že trh v současné době zvýhodňuje pronajímatele. Největší transakcí loňského roku byla v Brně cca 5 000 m2 renegociace společnosti PPG Industries Czech Republic ve Spielberk Office Centre. V Ostravě to pak byl oznámený předpronájem společnosti Tieto v Organice o celkové velikosti 15 500 m2.

Nižší nájemné oproti Praze

V porovnání s hlavním městem je nájemné za kanceláře v Brně i Ostravě výrazně nižší. Zatímco v Praze v nejlepších lokalitách dosahuje měsíčně až na 24 euro za m2, v Brně u prvotřídních prostor v současné době činí 16 euro za m2 měsíčně, v Ostravě pak přibližně 13 eur za m2 měsíčně. „Podobně jako v Praze, i v obou těchto městech očekáváme nárůst cen, a to zejména u nových projektů. Hlavním důvodem je obtížná předvídatelnost cen stavebního a spotřebního materiálu i práce,“ říká Jan Skalický s tím, že nárůsty cen se dají očekávat i v ostatních regionálních městech.

Výhled do roku 2022

Brno, Ostrava i další regionální města nabízejí i do budoucna velkou příležitost jak pro místní developery, tak i pro nájemce. „V Brně se sice očekává další nárůst míry neobsazenosti, a to teoreticky až na 15 %, zároveň však předpokládáme, že trh bude schopen absorbovat velkou část nově dodaných prostor za 6 až 12 měsíců po dokončení,“ dodává Jan Skalický. Vzhledem k tomu, že v letech 2022-2024 je v Brně plánováno dokončení dalších 66 600 m2, lze očekávat stabilní nabídku nových kanceláří. Výhled je dobrý i v dalších regionech. Kromě výstavby nových kanceláří se dá očekávat, že spolu s rostoucím významem reportingu souvisejícího s ESG pro velké společnosti by mnoho vlastníků starších nemovitostí mohlo přistoupit k rekonstrukcím starších nemovitostí, což by vedlo k dalšímu růstu trhu moderních kancelářských prostor.