Češi nejsou ochotni se za prací stěhovat ani dlouho dojíždět

Více než polovina pracovníků v České republice není ochotna se kvůli zaměstnání přestěhovat, byť by to znamenalo, že budou bez práce. Lidé jsou spíše ochotni za prací dojíždět, ovšem cestou by větší polovina z nich nechtěla ztratit déle než 30-60 minut. Vyplývá to průzkumu, který v měsíci srpnu realizovala agentura Grafton Recruitment mezi 1830 respondenty.

Z průzkumu vyplývá, že čtvrtina Čechů (26 %) je ochotna dojíždět za prací maximálně 10 kilometrů, polovina do 40 km a čtvrtina je připravena cestovat denně i více než 50 kilometrů. Odpovídá tomu i délka času, kterou jsou lidé ochotni obětovat na dojíždění. Více než čtvrtina (28 %) nechce trávit na cestě více než půl hodiny, nadpoloviční většina (56 %) je ochotna denně jezdit 30-60 minut a 16 % i více než hodinu.

Vzdálenost práce od domova důležitější než typ úvazku
„Neochota dojíždět za prací či se dokonce kvůli zaměstnání stěhovat je u českých uchazečů vyšší, než je běžné v jiných zemích,“ říká Jon Hill, ředitel Grafton Recruitment. „Lidé tak zbytečně přicházejí o lukrativní pracovní nabídky jen proto, že nejsou v místě jejich bydliště. Připravují se tak nejen o širší možnosti kariérního růstu, ale i o lepší finanční ohodnocení a uplatnění v oboru. Popřípadě jsou nezaměstnaní delší dobu, než je nezbytně nutné, jen proto, že nejsou ochotni za prací cestovat či se stěhovat. Výjimkou není ani situace, že uchazeči odmítnou pracovní nabídku jen proto, že je sídlo společnosti v jiné části města, než ve které žijí.“ Blízkost místa výkonu práce je zároveň druhým nejdůležitějším kritériem, dle něhož se Češi rozhodují o přijetí nové pracovní nabídky. Prvním rozhodovacím kritériem je mzda. Na rozdíl od dřívějších let Češi již příliš neřeší, zda je úvazek na dobu určitou nebo neurčitou, či zda budou pracovat přes agenturu. Práci na dobu určitou by bez problémů přijalo 73 % respondentů, přes agenturu 71 %.

Stěhování v rámci ČR ne, do zahraničí ano
Kvůli práci se není ochotna stěhovat více než polovina (56 %) obyvatel České republiky, 17 % s tím nemá problém, ovšem jen v rámci okresu či regionu, a jen více než čtvrtina (26 %) nemá problém s tím přesunout se za novou prací ve své vlasti kamkoliv. Zajímavé je, že za prací do zahraničí by byla ochotna se na čas odstěhovat téměř polovina (48 %) dotázaných. V zahraničí by byli ochotni pracovat nejčastěji maximálně 3 měsíce (37 %), na dobu do jednoho roku by se vyslání mimo ČR nebránilo 30 % dotazovaných a na období delší než 1 rok by bylo ochotno vycestovat 33 % lidí.