České průmyslové nemovitosti překonaly hranici 10 milionů metrů plochy

Ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhl český trh průmyslových nemovitostí hodnoty 10,14 milionů m2 a překonal tak hranici 10 milionů. Zároveň došlo k největší transakci v oboru průmyslových nemovitostí v historii v České republiky, kdy si zatím nezveřejněný distributor pronajal téměř 234 tisíc metrů plochy.

Přírůstek nových prostor sice v současnosti zpomalují prodlevy ve výstavbě a růst cen stavebních materiálů, přesto však v následujících 12 měsících očekávají odborníci společnosti Colliers významný nárůst prostor na trhu. Ve druhém čtvrtletí 2022 na trh přibylo celkem 146 600 m2, mnoho projektů však muselo být posunuto na pozdější termín. Nejvyšší podíl nových prostor připadal na Moravskoslezský kraj (26 %) následovaný Olomouckým a Středočeským krajem. V souladu s trendem z posledních dvou let míra neobsazenosti nadále klesá. Na konci druhého kvartálu došlo k mezičtvrtletnímu i meziročnímu poklesu na 1,45 %.

Hrubá realizovaná poptávka dosáhla 659 500 m2, což dává tušit, že by poptávka v letošním roce mohla být na stejné úrovni jako v rekordním roce 2021. Čistá realizovaná poptávka činila 519 300 m2, ale 45 % z tohoto čísla tvořila jediná transakce. V Panattoni Parku Cheb si zatím nezveřejněný distributor pronajal celkem 233 700 m2 a postaral se tak o největší zaznamenanou transakci v historii českého trhu průmyslových nemovitostí,“ říká Josefína Kurfürstová, analytička společnosti Colliers. Na trhu ve druhém kvartále převládaly transakce distribučních a logistických společností. Největší tržní podíl měly logistické společnosti, jež stály za 37 % celkové realizované poptávky. Mimo zmíněnou rekordní transakci spadal jako již tradičně největší podíl pronajatých prostor do oblasti Prahy (26 %), kterou následoval Moravskoslezský kraj (11 %). Český trh moderních průmyslových nemovitostí se rapidně rozrůstá. Na konci prvního pololetí 2022 bylo ve výstavbě 1,3 milionu m2 nových prostor, z nichž by většina měla být dokončena ještě letos. „Očekáváme, že by se trh do konce prvního pololetí 2023 měl zvětšit zhruba o 1 milion m2 a přesáhnout tak hranici 11 milionů m2,“ odhaduje Josefína Kurfürstová. Dopady války na Ukrajině a možné makroekonomické následky se podle ní teprve projeví, ale Colliers neočekává, že by nějak dramaticky ovlivnily růst českého trhu průmyslových nemovitostí.