Českým uživatelům sociálních médií záleží na soukromí. Ochotně však sdílejí svá citlivá data

Za nejcitlivější informace považují Češi svá hesla, rodné číslo a finanční údaje. Jméno a příjmení či zakoupené produkty a služby jsou hodnoceny českou populací jako nejméně citlivé. Vyplývá to z průzkumu společnosti Sophos, celosvětového lídra a inovátora v oblasti poskytování kybernetické bezpečnosti formou služby, který dále zjistil, že svoji emailovou adresu a telefonní číslo považují za citlivý údaj pouze 4 z deseti Čechů. Své informace obecně považují za citlivější vysokoškolsky vzdělaní lidé. Každý druhý Čech zároveň přiznává, si vytvořil profil v obchodě nebo se přihlásila k odběru newsletteru, aby získal slevu na nákupy.

Jaké informace považujeme za důvěrné?

V reakci na dotaz, jaké údaje považují za důvěrné, uvedli čeští uživatelé sociálních sítí na prvním místě přihlašovací hesla (85 %), dále rodné číslo (82 %) a finanční údaje jako čísla bankovních účtů a platebních karet (80 %). Podobně odpovídali i respondenti z Polska a Maďarska, kde byla provedena obdobná studie.

Češi si považují i své fotografie a nahrávky, za citlivé informace je označilo 69 % dotázaných, stejně jako detaily z osobního života nebo každodenních činností (64 %). Podobně jsou na tom Maďaři (66 %, resp. 66 %), Poláci si těchto informací cení podstatně méně (32 %, resp. 48 %).

Adresa bydliště je důvěrnou informací pro více než polovinu Čechů (54 %); Poláci (63 %) a Maďaři (77 %) jsou v tomto ohledu výrazně citlivější. Samotné jméno a příjmení za důvěrnou informaci označuje jen pětina Čechů (20 %); i zde jsou Poláci (37 %) a Maďaři (39 %) opatrnější.

Emailovou adresu a telefonní číslo vnímá jako důvěrný údaj 41 % Čechů, ještě méně pak aktivity ze služeb a her propojených s účty sociálních sítí (28 %), nebo zakoupené produkty a služby (13 %). Pro srovnání, email a telefonní číslo označila za citlivé téměř polovina Poláků (49 %) a dvě třetiny Maďarů (65 %); aktivity ze služeb a her propojených s účty sociálních sítí 17 % Poláků a 35 % Maďarů; a historie nákupů je důvěrná pro 19 % Poláků a 32 % Maďarů.

O své soukromí se zajímají více mladší uživatelé a lidé s vyšším vzděláním. Například adresu svého bydliště považuje za citlivý údaj 68 % lidí ve věku 18 – 35 let oproti 44 % z věkové kategorie 35 -65 let, fotografie a nahrávky pak 76 % uživatelů ve věku 18 – 35 let oproti 64 % z věkové kategorie 35 -65 let. Mezi Čechy nejvíce jako citlivý údaj vnímané přihlašovací heslo uvedlo 78 % dotázaných se základním vzdělání či výučním listem oproti 91 % dotázaných s vysokoškolským titulem.

„Studie ukázala, jak velké jsou rozdíly ve vnímání toho, co považujeme za důvěrné údaje. Mnoho lidí si neuvědomuje, že samotná e-mailová adresa, kterou na mnoha místech sdílíme, je klíčovým prvkem online bezpečnosti. Osobní údaje, jako je rodné číslo, přihlašovací hesla nebo číslo bankovních účtů, jsou pro kyberzločince nesmírně cenné. Hackeři je mohou využít ke krádeži identity, a dokonce k finančním podvodům, které mají pro oběť vážné právní důsledky,“ upozorňuje Chester Wisniewski, technický ředitel pro aplikovaný výzkum ve společnosti Sophos.

Data výměnou za slevu

V rámci průzkumu byly uživatelé sociálních sítí z České republiky, Polska a Maďarska dotazováni, zda si někdy vytvořili účet v obchodě, přihlásili se k odběru newsletteru nebo poskytli své datum narození výměnou za slevu při nákupu. Značný počet respondentů odpověděl kladně.

6 z 10 Čechů používajících sociální média si vytvořilo profil v obchodě nebo se přihlásilo k odběru newsletteru, aby získali slevu na nákupy. České ženy to přiznaly častěji (62 %) než muži (54 %). Aplikaci si výměnou za snížení ceny zakoupeného výrobku nebo služby nainstalovalo přes polovinu z dotázaných (55 %), opět častěji ženy (59 % vs. muži 50 %). U sousedů byl podíl lidí, kteří si v obchodech vytvořili účet pro získání slevy, nižší (Poláci 46 %, Maďaři 32 %). Přihlášení k odběru newsletteru za účelem získání slevy potvrdilo taky méně polských (45 %) i maďarských respondentů (45 %).

Češi jsou ochotni sdílet i své datum narození nebo jiné osobní údaje, abych získali slevu na nákupy v obchodě. Učinili tak 4 z 10 dotázaných, opět častěji ženy (44 % vs. muži 36 %). V Polsku to byl každý pátý (21 %), podobné procento bylo zaznamenáno v Maďarsku (23 %).

„Obchody shromažďují a zpracovávají údaje zákazníků, včetně jejich e-mailových adres, osobních údajů, nákupních preferencí a historie transakcí. Někdy mohou být tyto informace sdíleny s dalšími společnostmi, například s marketingovými partnery nebo analytickými společnostmi. Často je to uvedeno v zásadách ochrany osobních údajů, takže se vždy vyplatí přečíst si, kdo má k předaným údajům přístup, vysvětluje Chester Wisniewski ze společnosti Sophos. „Musíme si uvědomit, že ne vždy máme vliv na to, k čemu budou informace shromážděné obchody použity. Proto bychom měli před poskytnutím své e-mailové adresy nebo jiných citlivých údajů pečlivě zvážit, zda výhody, které získáváme, například slevy na nákupy, skutečně stojí za to, abychom se vystavili nebezpečí.“

O průzkumu

Průzkum provedla nezávislá výzkumná agentura IPSOS v druhé polovině roku 2023 na vzorku 846 respondentů užívajících internet a webové služby, ve věku 18 – 65 let. Identický průzkum byl jménem společnosti Sophos proveden také v Polsku a Maďarsku.