Colliers: Hybridní model láká 7x více uchazečů, přesto některé firmy volí návrat k intenzivnější docházce kanceláře

S příchodem nového roku začal rostoucí počet firem vyžadovat intenzivnější docházku do kanceláře. Hybridní model, který se po pandemii zabydlel v kancelářském prostředí, tak většinou nastavují v poměru 3:2 ve prospěch firemní kanceláře. Najdou se však i zaměstnavatelé, kteří přemýšlí o plném návratu do firemních prostor. Aby nepřicházely o zaměstnance, kteří stále výrazně více preferují práci umožňující home office, musí nyní zapracovat jak na atraktivitě svých kanceláří, tak i na vztazích se svými lidmi. Dle průzkumu společnosti Colliers, předního poskytovatele diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, k faktorům posilujícím sounáležitost s firmou patří v prvé řadě pevný vztah s manažerem, pozitivní firemní kultura a možnost aktivního zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů.

Hybridní pracovní model nabízející flexibilitu místa a času si čeští zaměstnanci oblíbili. Jasně to ukazují i reakce na pracovní inzeráty. Ty nabídky práce, které flexibilitu umožňují, přitahují průměrně až sedminásobný počet uchazečů než nabídky bez možnosti pracovat z domova. „Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou pro návrat k plné docházce do kanceláře budou tedy muset umět nabídnout něco navíc. Vedle atraktivního pracovního prostředí například i kvalitní technologické a ergonomické zázemí, které si při práci z domova ve většině případů nedokážou zajistit. Kromě toho ale i silnou firemní kulturu, která pomůže vytvořit sounáležitost zaměstnance s firmou. Ta je ovšem stejně důležitá i pro firmy, které setrvají v hybridním pracovním modelu,“ vysvětluje Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory a Office Agency ve společnosti Colliers.

Co zaměstnanci ocení?

Zásadní roli v budování vztahu se zaměstnancem hraje podle nedávného průzkumu společnosti Colliers i kvalitní a podporující vztah s nadřízeným. Uvedlo to 63 % respondentů. Zaměstnanec, který má otevřený a konstruktivní vztah s manažerem, se cítí podporovaný a přispívá pozitivně k firemnímu prostředí, ke kterému si vytváří silné propojení. Pro 56 % zaměstnanců má rozhodující roli firemní kultura, pod kterou spadá třeba transparentnost firmy, její hodnotový systém nebo atraktivita kanceláří. Podílet se aktivně na rozhodování a inovacích považuje za klíčové 52 % zaměstnanců a pro 48 % dotazovaných je důležité ocenění jejich přínosu, což zvyšuje pocit uznání a motivuje k lepším pracovním výkonům.

Jak zatraktivnit kanceláře?

Pro více než polovinu zaměstnanců hraje důležitou roli i prostředí, ve kterém pracují. Zaměstnavatelé by se proto měli snažit přizpůsobit novým trendům v utváření atraktivních kancelářských prostor. Důležitý je přitom nejen důraz na soustředěnou a kreativní práci, ale i na prostředí podporující spolupráci a setkávání týmů. „V současných kancelářích je vyčleněno 30–40 % plochy individuálním pracovním místům a 60–70 % týmové spolupráci a relaxaci. Jedná se o zrcadlové obrácení stavu před pandemií. Důležité jsou menší zasedací místnosti pro 2–6 osob, které poslouží i virtuálním schůzkám. Firmy mohou snadno své prostory adaptovat i pomocí mobilních telefonních budek a zasedacích modulů třeba až pro 6 osob, umístěných ve dříve hustě obsazeném open space,“ radí Jana Vlková s tím, že data naznačují, že se investice do proměny vrátí ve formě spokojených a angažovaných zaměstnanců.

Obsazenost stále nízká, letošní rok bude rokem zlomovým

„Stav obsazenosti kanceláří se po pandemii zvedá pomalu, podle nedávných průzkumů se pohybuje v průměru jen kolem 35 %. Možná i proto někteří zaměstnavatelé, zejména z řad mezinárodních firem, přistupují k intenzivnější docházce do kanceláří, do kterých v uplynulých letech často intenzivně investovali a přizpůsobili je nejmodernějším trendům,“ říká na závěr Jana Vlková s tím, že letošní rok bude v tomto ohledu zlomový a ukáže, zda se hybridní model skutečně u nás zabydlel natolik, že k tradičnímu nastavení již není cesty zpátky.

Colliers: Hybridní model láká 7x více uchazečů, přesto některé firmy volí návrat k intenzivnější docházce kanceláře

S příchodem nového roku začal rostoucí počet firem vyžadovat intenzivnější docházku do kanceláře. Hybridní model, který se po pandemii zabydlel v kancelářském prostředí, tak většinou nastavují v poměru 3:2 ve prospěch firemní kanceláře. Najdou se však i zaměstnavatelé, kteří přemýšlí o plném návratu do firemních prostor. Aby nepřicházely o zaměstnance, kteří stále výrazně více preferují práci umožňující home office, musí nyní zapracovat jak na atraktivitě svých kanceláří, tak i na vztazích se svými lidmi. Dle průzkumu společnosti Colliers, předního poskytovatele diverzifikovaných profesionálních služeb v oblasti komerčních nemovitostí a správy investic, k faktorům posilujícím sounáležitost s firmou patří v prvé řadě pevný vztah s manažerem, pozitivní firemní kultura a možnost aktivního zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů.

Hybridní pracovní model nabízející flexibilitu místa a času si čeští zaměstnanci oblíbili. Jasně to ukazují i reakce na pracovní inzeráty. Ty nabídky práce, které flexibilitu umožňují, přitahují průměrně až sedminásobný počet uchazečů než nabídky bez možnosti pracovat z domova. „Zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou pro návrat k plné docházce do kanceláře budou tedy muset umět nabídnout něco navíc. Vedle atraktivního pracovního prostředí například i kvalitní technologické a ergonomické zázemí, které si při práci z domova ve většině případů nedokážou zajistit. Kromě toho ale i silnou firemní kulturu, která pomůže vytvořit sounáležitost zaměstnance s firmou. Ta je ovšem stejně důležitá i pro firmy, které setrvají v hybridním pracovním modelu,“ vysvětluje Jana Vlková, ředitelka oddělení Workplace Advisory a Office Agency ve společnosti Colliers.

Co zaměstnanci ocení?

Zásadní roli v budování vztahu se zaměstnancem hraje podle nedávného průzkumu společnosti Colliers i kvalitní a podporující vztah s nadřízeným. Uvedlo to 63 % respondentů. Zaměstnanec, který má otevřený a konstruktivní vztah s manažerem, se cítí podporovaný a přispívá pozitivně k firemnímu prostředí, ke kterému si vytváří silné propojení. Pro 56 % zaměstnanců má rozhodující roli firemní kultura, pod kterou spadá třeba transparentnost firmy, její hodnotový systém nebo atraktivita kanceláří. Podílet se aktivně na rozhodování a inovacích považuje za klíčové 52 % zaměstnanců a pro 48 % dotazovaných je důležité ocenění jejich přínosu, což zvyšuje pocit uznání a motivuje k lepším pracovním výkonům.

Jak zatraktivnit kanceláře?

Pro více než polovinu zaměstnanců hraje důležitou roli i prostředí, ve kterém pracují. Zaměstnavatelé by se proto měli snažit přizpůsobit novým trendům v utváření atraktivních kancelářských prostor. Důležitý je přitom nejen důraz na soustředěnou a kreativní práci, ale i na prostředí podporující spolupráci a setkávání týmů. „V současných kancelářích je vyčleněno 30–40 % plochy individuálním pracovním místům a 60–70 % týmové spolupráci a relaxaci. Jedná se o zrcadlové obrácení stavu před pandemií. Důležité jsou menší zasedací místnosti pro 2–6 osob, které poslouží i virtuálním schůzkám. Firmy mohou snadno své prostory adaptovat i pomocí mobilních telefonních budek a zasedacích modulů třeba až pro 6 osob, umístěných ve dříve hustě obsazeném open space,“ radí Jana Vlková s tím, že data naznačují, že se investice do proměny vrátí ve formě spokojených a angažovaných zaměstnanců.

Obsazenost stále nízká, letošní rok bude rokem zlomovým

„Stav obsazenosti kanceláří se po pandemii zvedá pomalu, podle nedávných průzkumů se pohybuje v průměru jen kolem 35 %. Možná i proto někteří zaměstnavatelé, zejména z řad mezinárodních firem, přistupují k intenzivnější docházce do kanceláří, do kterých v uplynulých letech často intenzivně investovali a přizpůsobili je nejmodernějším trendům,“ říká na závěr Jana Vlková s tím, že letošní rok bude v tomto ohledu zlomový a ukáže, zda se hybridní model skutečně u nás zabydlel natolik, že k tradičnímu nastavení již není cesty zpátky.