Compact Pipe s PE 100 RC nabízí nově životnost 100 a více let

Společnost Wavin Ekoplastik, přední český dodavatel plastových potrubních systémů, představila inovovaný program Compact Pipe, který se již více než 20 let využívá po celém světě k bezvýkopovým metodám sanace plynovodního, vodovodního a kanalizačního potrubí. Nově je v potrubí Compact Pipe použit odolný materiál PE 100 RC (Resistant to Crack), jehož premiéra na mezinárodním veletrhu IFAT 2014 vzbudila velký zájem a jenž prodlouží životnost instalovaného potrubí na 100 a více let.

Compact Pipe je ideální technologií pro bezvýkopovou sanaci poškozených vodovodních a plynovodních potrubí, kanalizačních stok a průmyslových potrubních rozvodů, které jsou provedeny z nejrůznějších druhů materiálů, jako je ocel, litina, sklolaminát, azbestocement, kamenina či beton. Jde o levnější, časově úspornější a celkově šetrnější metodu k prostředí než standardní výkopové postupy.

Tlakové roury Compact Pipe se ve výrobě předem tvarují, dodávají se navinuté na bubnech a ve tvaru C se vtahují do stávajících poškozených potrubí. Působením horké páry se průřez C přetvaruje zpět do kruhového tvaru a následné ochlazení za působení vnitřního tlaku instalaci ukončí. Poškozené staré potrubí přitom dál plní úlohu chráničky a díky spolupůsobení výrazně zvyšuje tlakovou odolnost a kruhovou tuhost nového PE potrubí.

„Tlaková potrubí Compact Pipe se až dosud vyráběla z polyethylenu PE 100. Společnost Wavin však nyní přistoupila k inovaci spočívající ve využití kvalitnějšího materiálu PE 100 RC (Resistant to Crack),“ vysvětluje Daniel Šnajdr ze společnosti Wavin Ekoplastik a pokračuje: „Ten se v porovnání s hodnotami zkoušek u PE 100 vyznačuje až desetkrát vyšší odolností vůči pomalému šíření trhlin, a je proto vhodný i pro dlouhodobě obtížné podmínky ukládání spojené s dlouhodobě působícím bodovým zatížením.“

Potrubí z PE 100 RC je schopno zachytit vnější poškození a dlouhodobě působící bodová zatížení. Proto může být potrubí Compact Pipe z PE 100 RC pokládáno bez ohledu na stav starého potrubí a bez ohledu na zásyp montážní jámy výkopkem bez písku. Compact Pipe z nového materiálu se ve starém potrubí pevně usadí, a nabízí tak kvalitu a provozní bezpečnost jako standardní potrubí PE 100 položené v zemi. Návrhová doba životnosti nového potrubí Compact Pipe PE 100 RC, které se dodává v oranžovo-žluté barvě pro vedení plynu a v odstínu královské modři pro pitnou vodu, je minimálně 100 let při 20 °C. Potrubí Compact Pipe z certifikovaného materiálu PE 100 RC splňuje více než dvojnásobně podmínky zkoušek na pomalé šíření trhliny vyvolané pnutím, popsané technickým předpisem PAS 1075.