Ekonomika Salesforce poháněná umělou inteligencí přispěje v letech 2022 až 2028 k vytvoření 11,6 milionu pracovních míst a výnosu 2,02 bilionu dolarů

Podle nejnovějších výsledků z připravované studie IDC vyplývá, že společnost Salesforce a její partnerský ekosystém, poháněný novou vlnou generativní umělé inteligence (AI), vytvoří v letech 2022 až 2028 čistý zisk z obchodních příjmů ve výši více než 2 biliony dolarů a 11,6 milionu pracovních míst. Studie rovněž definovala faktory, které podporují zavádění umělé inteligence – v čele se zvyšováním produktivity – a největší překážky jejího zavádění, mezi nimiž jmenuje nedostatek talentů pro správu dat a řízení rizik, náklady spojené se zaváděním AI a důvěryhodnost.

Proč je to důležité: Zatímco předchozí verze této studie se zaměřovaly primárně na to, jak cloudová řešení podporují růst ekosystému Salesforce, nejnovější studie IDC ,zohledňuje obecný vliv umělé inteligence a konkrétní potenciál generativní umělé inteligence na ekonomické výsledky společností, které se ji rozhodnou využívat.

Pro představu, zpráva IDC z roku 2021 předpovídala, že Salesforce a jeho partnerský ekosystém vytvoří v letech 2020 až 2026 celosvětově 9,3 milionu nových pracovních míst a výnosy 1,6 bilionu dolarů z nových obchodních příležitostí . Letošní studie upozorňuje na to, jak mocná může být umělá inteligence a jak mění podnikání v oblasti prodeje, služeb, marketingu, obchodu a IT.

Nová metodika odráží také přesvědčení IDC, že radikální pokrok v oblasti umělé inteligence urychluje ekonomické příležitosti pro Salesforce i jeho ekosystém. Společnost Salesforce je průkopníkem v oblasti AI pro CRM již od roku 2014, kdy zahájila první fázi revoluce v oblasti umělé inteligence pomocí prediktivní umělé inteligence, která pomáhá firmám získávat nové poznatky, doporučení a příležitosti k růstu. Nyní společnost Salesforce pokračuje v další fázi revoluce AI s novými generativní AI schopnostmi.

Celkový pohled: Nebývalé tempo inovací a adaptace generativní umělé inteligence zahájila novou fázi revoluce v oblasti umělé inteligence, která vyvolá nový investiční cyklus v oblasti technologií.

Einstein je základem společnosti Salesforce. Customer 360 aktuálně generuje více než 1 bilion predikcí týdně uživatelům z oblasti prodeje, zákaznického servisu, marketingu, obchodu a IT.

Každý cloud Salesforce má generativní umělou inteligenci integrovanou přímo do pracovního procesu. Například Sales Cloud pomáhá prodejcům automaticky generovat personalizované e-maily na základě jejich jedinečných dat CRM, které poskytují relevantní kontext, aby se zabránilo chybným vyhodnocením, a to vše pouhým jedním kliknutím, díky čemuž mají obchodníci více času věnovat se zákazníkům a uzavírat nové obchody. Service Cloud zákazníkům nyní umožňuje automaticky generovat personalizované odpovědi na základě dat v reálném čase, které pomáhají servisním pracovníkům rychleji řešit problémy zákazníků.

V popředí zájmu umělé inteligence používané společností Salesforce je důvěryhodnost. Vrstva Einstein Trust Layer umožňuje zákazníkům využívat výhody generativní AI a zároveň zajišťuje, že jejich firemní data zůstanou v bezpečí a v souladu s vnitřními předpisy i veškerou legislativou. Společnost také vypracovala etické ochranné zábrany pro vývoj AI založené na pěti principech: přesnosti, bezpečnosti, čestnosti, posílení postavení a udržitelnosti.

Rychlá fakta o umělé inteligenci:

Jako doplněk ke studii Salesforce Economy 2023 provedla společnost IDC průzkum mezi více než 500 organizacemi využívajícími řešení s umělou inteligencí. Mezi hlavní závěry tohoto průzkumu patří:

 • Největší dopady umělé inteligence na organizace, které ji už využívají:
  • pomáhá zaměstnancům lépe vykonávat jejich práci (45 %) a omezuje četnost opakujících se úkolů (42 %).
  • V příštích 12 měsících respondenti očekávají, že kromě zvýšení produktivity zaměstnanců (43 %), zvýšení dovedností pracovníků v oblasti umělé inteligence (41 %) a zvýšení spokojenosti s prací (40 %) bude mít i nadále hlavní vliv pomoc zaměstnancům při dosahování lepšího pracovního výkonu (44 %).
 • Nejčastěji hlášené problémy:
  • nedostatek kvalifikovaných pracovníků, jako jsou datoví inženýři a vývojáři AI (35 % respondentů).
  • Správa a řízení rizik v oblasti umělé inteligence (34 %)
  • Náklady (34 %)
  • Důvěryhodnost/objektivita dat (31 %)
 • Hlavní pozice, které organizace obsazovaly v posledních 12 měsících v souvislosti s využíváním AI, nebo u kterých očekávají, že je budou obsazovat v příštích 12 měsících:
  • Datoví inženýři v oblasti umělé inteligence (50 % respondentů)
  • Obchodní analytici (43 %)

Metodika IDC

Model ekonomického dopadu Salesforce je rozšířením modelu ekonomického dopadu IT společnosti IDC. Odhaduje současný a budoucí podíl Salesforce na přínosech pro celou ekonomiku, což zahrnuje cloud computing s umělou inteligencí, včetně velikosti ekosystému podporujícího Salesforce, a to na základě stávajícího průzkumu trhu IDC a na základě aktuálních údajů z průzkumu.

Pokrok v oblasti umělé inteligence má nepopiratelný vliv na globální společnosti , a proto byla metodika IDC pro rok 2023 aktualizována tak, aby odrážela vliv cloud computingu poháněného umělou inteligencí. Model byl navíc zdokonalen použitím standardního analytického rámce, známého jako analýza ekonomického dopadu, který využívá tabulky vstupů a výstupů (I/O) s využitím nejaktuálnějších oficiálních tabulek vstupů a výstupů konkrétní ekonomiky.

Tato metodika hodnotí tři typy dopadů pro ekonomické a sociální proměnné (HDP a pracovní místa):

 • Přímý dopad zahrnuje všechny přímé vlivy z hlediska pracovních míst a příjmů organizace/poskytovatele technologií.
 • Nepřímý vliv na dodavatelský řetězec a poptávku zahrnuje dopad , který má organizace/poskytovatel technologií na region nebo zemi v důsledku činnosti organizace. Dopad se měří z hlediska vytvořených pracovních míst a příjmů a zákazníků a poskytovatelů.
 • Indukované účinky: Jedná se o účinek vyvolaný zvýšením produkce. Jedná se o dopad v důsledku ekonomických stimulů plynoucích ze zvýšených příjmů domácností. Lidé budou utrácet své mzdy v ekonomice, čímž vzniknou další pracovní místa a příjmy.