Epicor oznamuje podporu pre Microsoft SQL Server Denali

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Corporation, popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov oznámila na partnerskej konferencii Microsoftu (Microsoft Worldwide Partner Conference, WPC) podporu pre server Denali. Denali je kódové označenie budúcej verzie Microsoft SQL Serveru. Pôjde o komplexnú sadu technológii a nástrojov pre nasadenie v podnikovom prostredí, ktorá má maximalizovať obchodné využitie informácií a súčasne znížiť celkové náklady na vlastníctvo (total cost of ownership, TCO).

Spoločnosť Epicor po uvedení SQL Serveru Denali upgraduje svoju sadu Enterprise Performance Management (EPM) tak, aby využívala výhod Denali. Epicor EPM ponúkne vďaka tomu vyšší výkon, dostupnosť i úroveň zabezpečenia. Vylepšené bude riadenie produkčných procesov i vývojové nástroje a podniky budú s ich pomocou prevádzkovať aplikácie business intelligence (BI) novej generácie.

„Vedenie firiem i pracovníci IT oddelení, ktorí budú používať kombináciu Epicor EPM a Denali, dokážu pristupovať k dátam z ERP systémov rýchlejšie a s väčšou interaktivitou,“ uvádza Herain Oberoi, riaditeľ skupiny SQL Server BI Product Management v spoločnosti Microsoft. „Spoločnosť Epicor dôsledne využíva najnovšie technológie Microsoftu a výsledkom sú inovácie, ktoré pomáhajú v podnikaní našim spoločným zákazníkom po celom svete.“

Epicor EPM je end-to-end riešenie, ktoré užívateľom dovoľuje získať lepší prehľad o podnikových procesoch. Kombinuje intuitívne používanie, užívateľmi riadené kľúčové ukazovatele výkonnosti (key performance indicators, KPI) a predpísané analytické nástroje. Riešenie Epicor EPM prináša komplexnú sadu nástrojov a aplikácii, ktoré umožňujú plánovanie, realizáciu a analýzy na strategickej a taktickej úrovni, vďaka čomu je možné zladiť firemné procesy s obchodnými cieľmi. Dôležitou a integrálnou súčasťou riešenia je nástroj pre efektívny business intelligence. Epicor teraz do svojho riešenia pridáva nové pokročilé analytické nástroje založené na platforme spoločnosti Microsoft a taktiež integruje do svojho EPM moderné technológie Web 2.0.

„Microsoft teraz ponúka možnosti in-memory computingu, čo nášmu riešeniu EPM umožní výrazne zrýchliť analýzu dát,“ uviedol Hakan Ebersjo, riaditeľ produktového marketingu spoločnosti Epicor. „Vysoko interaktívne a na webe založené užívateľské rozhranie ponúka zdokonalený reporting a vytváranie grafických výstupov v reálnom čase. In-memory computing znamená spracovanie dát priamo v operačnej pamäti, čím sa oproti starším technológiám šetrí čas potrebný k prístupu na dátové úložiská.“

Spoločnosť Epicor už v minulý rok v októbri oznámila iniciatívu Smarter Business Intelligence, v rámci ktorej do svojich nástrojov zahŕňala technológie Microsoftu pre pokročilé analýzy a cloud computing. Podpora serveru Denali, tak nadväzuje na predchádzajúce kroky, pričom server Denali naviac umožňuje tesnejšiu integráciu i so serverom Microsoft SharePoint.

Základné informácie (zhrnutie):

  • Budúca verzia sady EPM spoločnosti Epicor bude podporovať MS SQL Server Denali.
  • Zákazníci spoločnosti Epicor budú môcť využívať výhody plynúce z rýchlejšieho vybavovania databázových dotazov a rýchlych prenosov dát z aplikácií Microsoft PowerPivot a Crescent
  • Analýzy z kategórie business intelligence budú vďaka tomu omnoho rýchlejšie a jednoduchšie

O spoločnosti Epicor Software Slovakia
Epicor Software (nedávno spojená so spoločnosťou Activant Solutions Inc.) je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre odvetvia výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim viac než 30 000 zákazníkom vo viac, ako 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zákazníkov zvyšovať efektivitu a ziskovosť. Konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie ľudských zdrojov (HCM), riadenie dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenie operácií v oblasti maloobchodu (retail). V Českej republike a na Slovensku pôsobí spoločnosť Epicor Software už 18 rokov. ERP riešenie Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.

Sledujte Epicor na Twitteri: https://twitter.com/Epicor; http://twitter.com/EpicorEMEA; http://twitter.com/Epicor_Retail.