Epicor se umístil v Magickém kvadrantu mezi vizionáři

Společnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů pro organizace ze sektoru výroby, distribuce, prodeje a služeb, se v magickém kvadrantu firmy Gartner umístila ve skupině vizionářů. Studie hodnotila komplexní ERP systémy pro produktově orientované firmy střední velikosti.

Do analýzy byla zahrnuta celosvětově dostupná řešení ERP (enterprise resource planning, plánování podnikových zdrojů) speciálně určená pro produktově orientované firmy střední velikosti (roční obrat od 50 milionů do 1 miliardy dolarů).

„Umístění v kvadrantu vizionářů společnosti Gartner považujeme za důkaz, že plníme závazek poskytovat našim zákazníkům inovativní technologie, služby i podporu,“ uvedl Pervez Qureshi, prezident a výkonný ředitel (CEO) společnosti Epicor. „Náš unikátní přístup k vývoji podnikového softwaru funguje na základě znalosti toho, jak dnes lidé pracují. Zákazníci společnosti Epicor mohou díky tomu zvýšit svou efektivitu i obchodní výkonnost a získat trvalou konkurenční výhodu. ERP řešení Epicor pomáhá firmám zlepšovat jejich produktivitu.“

ERP systém Epicor si dosud vybralo více než 3 000 zákazníků v 63 zemích. Tato platforma nové generace podporuje obchodní inovace i vylepšování procesů a nabízí skutečně integrovaný pohled na podnikání a řetězec, v rámci kterého se vytváří hodnota.

Hlavní trendy a změny na trhu
Podle společnosti Gartner došlo mezi publikováním dvou posledních Magických kvadrantů v této části trhu k několika významným změnám. SOA (service oriented architecture, architektura orientovaná na služby) a architektura řízená modelem (model-driven) ukázaly svou hodnotu i v rámci předpřipravených balíčků aplikací určených pro střední firmy. Systémy s větší podporou pro architekturu řízenou modelem, jako je např. právě ERP systém Epicor, poskytují větší možnosti konfigurace, které umožňují zákazníkům lépe přizpůsobit software pro své specifické potřeby. Tyto konfigurace se navíc mohou zachovat i při upgradu systému.

ERP systém Epicor (starší název Epicor 9) představuje nový typ ERP řešení. Jeho základem je architektura Epicor ICE Business Architecture. Software je navržen tak, aby zákazníkům poskytoval rozsáhlou flexibilitu, použitelnost a možnost rychlých úprav, které podporují integraci mezi jednotlivými podnikovými aplikacemi i spolupráci více podniků. Tento přístup umožňuje zajistit maximální dostupnost informací napříč organizací. Základní architektura Epicor ICE podporuje nasazení ERP systému Epicor v podobě SaaS (software as a service, software jako služba). Společnost Epicor je jedním z mála dodavatelů, kteří mohou nabídnout nasazení jediného produktu současně jako pronajímané řešení SaaS i ve verzi on-premise (provozované na IT infrastruktuře zákazníka).

Společnost Epicor nedávno oznámila ještě rychlejší a výkonnější verzi ERP systému Epicor, která poskytuje více než 300 nových funkc í a vylepšení. Výsledkem je zvýšená spolehlivost a použitelnost systému. Nová verze byla vyvíjena v těsné spolupráci se zákazníky po celém světě – tak, aby zajistila optimalizaci výkonu vzhledem k reálně používaným IT systémům. Funkční vylepšení a rozšíření zahrnují prakticky celou sadu, včetně architektury Epicor ICE Business Architecture.

Podrobnější informace
Nejnovější verze ERP systému Epicor je k dispozici od května 2012. Další informace o ERP řešeních společnosti Epicor najdete na webu http://www.epicor.com/Solutions/Pages/ERP.aspx.

Analýzu společnosti Gartner „Magic Quadrant for Single-Instance ERP for Product-Centric Midmarket Companies“ vypracovali Christian Hestermann, Chris Pang a Nigel Montgomery. Studie byla vydána 27. června 2012. Plná verzi studie je k dispozici na webu http://www.epicor.com/Company/Pages/ERPMagicQuadrant.aspx.

O magickém kvadrantu společnosti Gartner
Společnost Gartner nepodporuje žádného dodavatele, produkt nebo službu hodnocenou v rámci svých výzkumných studií a nijak nedoporučuje uživatelům technologií, aby volili pouze dodavatele s nejvyšším hodnocením. Různí zákazníci mohou mít různé specifické potřeby. Publikované studie představují názor výzkumné společnosti Gartner a ta se v souvislosti s tímto výzkumem zříká jakékoliv právní odpovědnosti (ať už jde o výslovně uvedené nebo předpokládané záruky).

O společnosti Epicor Software Corporation
Epicor Software Corporation je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu a služeb. Svým více než 30 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor již téměř 40 let integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení lidských zdrojů (HCM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 20 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

Následujte Epicor na Twitteru: https://twitter.com/Epicor; http://twitter.com/EpicorEMEA; http://twitter.com/Epicor_Retail.