Epicor spouští celosvětovou vzdělávací iniciativu

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznamuje spuštění projektu Epicor University. Toto nové „centrum excelence“ je určeno pro vzdělávání zákazníků, partnerů a zaměstnanců společnosti Epicor. Celosvětová iniciativa je odpovědí na rostoucí potřebu zajistit vysoce kvalitní a konzistentní školicí programy. Společnost Epicor tímto způsobem rozšíří stávající spektrum svých vzdělávacích iniciativ a nabídne programy certifikací pro stále rostoucí počet subjektů působících v rámci jejího partnerského kanálu. Epicor University a její vyhrazený tým odborníků bude zodpovědná za vývoj a nasazení všech částí vzdělávacích procesů a celosvětově zajistí veškeré výukové materiály i realizaci samotných školení.

„Školení koncových uživatelů má přímý vliv na úspěšnost implementace softwaru v podnikovém prostředí. Epicor University bude představovat další zdroj, který zajistí, aby naši zákazníci po celém světě měli přístup k těm nejlepším školením a odborné přípravě, a to kdykoliv budou potřebovat,“ uvádí Louise Keppel, viceprezidentka pro vzdělání společnosti Epicor, která stojí v čele Epicor University.

Epicor University poskytne zákazníkům zdroje a nástroje, které jim umožní dosáhnout maximálního přínosu z investice do podnikového softwaru. Společnost Epicor již poskytuje širokou škálu zdrojů pro vzdělávání, ať už přímo v rámci svého systému pro plánování podnikových zdrojů (enterprise resource planning, ERP) nebo v podobě uživatelských příruček, výukových kurzů nebo certifikačních programů. Epicor v současnosti nabízí více než 100 výukových kurzů spojených se systémem Epicor 9, špičkovým ERP systémem příští generace. Tato školení mohou probíhat virtuálně (on-line) i klasickým způsobem v učebnách. Technické příručky společnosti Epicor obsahují 2 500 stran textového i grafického materiálu a v rámci nápovědy k systému Epicor 9 je k dispozici 74 000 hesel. Centralizace těchto zdrojů a vyhrazení dalších odborníků pomůže tyto podpůrné aktivity ještě dále rozšířit.

Nedávná studie společnosti Gartner Apply Best Practices to Train ERP Support Personnel (Optimální postupy pro školení zaměstnanců zajišťujících podporu ERP systémů, leden 2011) uvádí, že právě školení je klíčová komponenta pro dlouhodobé zhodnocení ERP systémů a dalších podnikových aplikací. „Školení a výuka poskytují organizacím skutečnou návratnost investic (ROI, return of investment) a předcházejí nákladným chybám. Nedostatečně vyškolení zaměstnanci podpory jsou pro firmu až pětkrát nákladnější. Školení také zajistí, že zaměstnanci budou opravdu plně využívat funkčnost komplexních podnikových aplikací,“ uvádí zpráva společnosti Gartner.

O společnosti Epicor Software Czech
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.