Epicor spúšťa celosvetovú vzdelávaciu inciatívu

logo_epicor_webSpoločnosť Epicor Software Corporation, popredný dodávateľ softwarových riešení pre riadenie podnikových procesov, oznamuje spustenie projektu Epicor University. Toto nové „centrum excelencie“ je určené pre vzdelávanie zákazníkov, partnerov a zamestnancov spoločnosti Epicor. Celosvetová iniciatíva je odpoveďou na rastúcu potrebu poskytovať vysoko kvalitné a konzistentné školiace programy. Spoločnosť Epicor týmto spôsobom rozšíri súčasné spektrum svojich vzdelávacích iniciatív a ponúkne programy certifikácie pre stále narastajúci počet subjektov pôsobiacich v rámci ich partnerského kanálu. Epicor University a jej dedikovaný tým odborníkov bude zodpovedný za vývoj a nasadenie všetkých častí vzdelávacích procesov a celosvetovo zaistí všetky výukové materiály i realizáciu samotných školení.

„Školenie koncových užívateľov má priamy vplyv na úspešnosť implementácie softwaru v podnikovom prostredí. Epicor University bude predstavovať ďalší zdroj, ktorý zaistí, aby naši zákazníci po celom svete mali prístup k tým najlepším školeniam a odbornej príprave a to kedykoľvek to budú potrebovať,“ uvádza Lousie Keppel, viceprezidentka pre vzdelávanie spoločnosti Epicor, ktorá stojí na čele Epicor University.

Epicor University poskytne zákazníkom zdroje a nástroje, ktoré im umožnia dosiahnuť maximálnej návratnosti investície do podnikového softwaru. Spoločnosť Epicor už poskytuje širokú škálu zdrojov pre vzdelávanie, či už priamo v rámci svojho ERP systému (enterprise resource planning, ERP), alebo v podobe užívateľských príručiek, výukových kurzov, alebo certifikačných programov. Epicor v súčasnosti ponúka viac, než 100 výukových kurzov spojených so systémom Epicor 9, špičkovým ERP systémom budúcej generácie. Tieto školenia môžu prebiehať virtuálne (on-line) i klasickým spôsobom v učebniach. Technické príručky spoločnosti Epicor obsahujú 2500 strán textového i grafického materiálu a v rámci nápovedy k systému Epicor 9 je k dispozícii 74 000 hesiel. Centralizácia týchto zdrojov a vyhradenie ďalších odborníkov pomôže tieto podporné aktivity ešte ďalej rozšíriť.

Nedávna štúdia spoločnosti Gartner Apply Best Practices to Train ERP Support Personnel (Optimálne postupy pre školenie zamestnancov zaisťujúcich podporu ERP systémov, január 2011) uvádza, že práve školenie je kľúčový komponent pre dlhodobé zhodnotenie ERP systémov a ďalších podnikových aplikácií. „Školenia a výučba poskytuje organizáciám skutočnú návratnosť investície (ROI, return on investement) a predchádzajú nákladným chybám. Nedostatočne vyškolení zamestnanci podpory sú pre firmu až päťkrát nákladnejší. Školenia taktiež zaisťujú, že zamestnanci budú plne využívať funkčnosť komplexných podnikových aplikácií,“ uvádza správa spoločnosti Gartner.

O spoločnosti Epicor Software Slovakia
Epicor Software je popredným globálnym poskytovateľom softwarových riešení pre oblasť výroby, distribúcie, maloobchodu, pohostinstva a služieb. Svojim 20 000 zákazníkom vo viac než 150 krajinách poskytuje spoločnosť Epicor integrované softwarové riešenia pre riadenie podnikových procesov s ktorých pomocou dokážu firmy zvyšovať efektivitu a ziskovosť, konkrétne sú to systémy podporujúce plánovanie a využitie podnikových zdrojov (ERP), riadenie starostlivosti o zákazníkov (CRM), riadenia dodávateľsko-odberateľského reťazca (SCM) a riadenia operácií v oblasti maloobchodu (retail). Na Slovensku a v Českej republike pôsobí spoločnosť Epicor už 17 rokov. ERP riešenia Epicor tu využíva viac než 200 spoločností a s týmto softwarom pracuje viac než 3000 koncových užívateľov. Viac informácií nájdete na www.iepicor.sk.