Epicor zveřejnil finanční výsledky za 4. čtvrtletí roku 2010

logo_epicor_webSpolečnost Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí končící 31. prosincem 2010. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své celoroční hlášení na formuláři 10-K.

Celkové příjmy za čtvrté čtvrtletí roku 2010 meziročně vzrostly přibližně o 5 % na 117,2 milionů USD. Čistý zisk podle principů GAAP za 4. čtvrtletí 2010 činil 4,4 miliony USD, což odpovídá 0,07 USD redukovaného výnosu na akcii. Ve 4. čtvrtletí roku 2009 bylo dle principů GAAP dosaženo čistého zisku 6,7 milionů USD, tedy 0,11 USD redukovaného zisku na akcii.
Čistý zisk neodpovídající principům GAAP za 4. čtvrtletí roku 2010 činil 11,4 milionů USD, redukovaný výnos na akcii tedy dosáhl 0,19 USD. Ve 4. čtvrtletí roku 2009 to bylo 11,1 milionů USD, což odpovídá stejnému redukovanému výnosu na akcii, tedy 0,19 USD.

Čistý zisk odpovídající principům GAAP za 4. čtvrtletí 2010 zohledňuje dopad investice ve výši 1,6 milionů USD na restrukturalizaci a další náklady spojené především s akvizicí společnosti Spectrum Human Resource Systems Corporation (Spectrum) v prosinci 2010.
Provozní údaje za 4. čtvrtletí 2010 zahrnují přínos ve výši 2,4 milionů USD za konzultační služby a 1,3 milionů USD za náklady na výzkum a vývoj.

Tržby za čtvrté čtvrtletí 2010 podle segmentů:
-          Příjmy z licencí za čtvrté čtvrtletí 2010 činily 26,4 milionů dolarů, což představuje více než 2% meziroční nárůst.
-          Tržby z poradenství vzrostly ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 o 8 % na 35,7 milionů dolarů oproti tržbám z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2009, které činily 33,2 milionů dolarů.
-          Příjmy z údržby za čtvrté čtvrtletí 2010 vzrostly o více než 2 % na hodnotu 49,7 milionů USD ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2009, kdy se jednalo o 48,6 milionů dolarů.
-          Tržby z hardwaru a další tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2010 činily 5,5 milionů dolarů, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za čtvrté čtvrtletí předchozího roku ve výši 4,4 milionů USD znamená meziroční nárůst více než 24 %.

„Čtvrté čtvrtletí roku 2010 bylo třetím nejúspěšnějším čtvrtletím v příjmech za softwarové licence v historii společnosti Epicor. Znamená to pro nás úspěšný konec roku, během kterého jsme organicky navýšili příjmy ze softwarových licencí o 17 %, získali více než 560 nových zákazníků a dosáhli volného toku hotovosti ve výši více než 51 milionů USD,“ uvedl k výsledkům George Klaus, prezident a generální ředitel společnosti Epicor. „Jsme přesvědčeni, že dochází ke zlepšení celkového investičního prostředí, protože zaznamenáváme rostoucí celosvětový zájem o naše softwarová řešení. Do roku 2011 jsme vstoupili se slibným rozjezdem a očekáváme silné čtvrtletí s dalším meziročním růstem příjmů ze softwarových licencí o více než 20 %,“ dodal Klaus.

Výhled obchodní činnosti: V 1. čtvrtletí 2011 se očekávají celkové příjmy (neodpovídající principům GAAP) společnosti Epicor ve výši 110 až 113 milionů USD. U příjmů ze softwarových licencí se za 1. čtvrtletí 2011 předpokládá růst o více než 20 % oproti 1. čtvrtletí 2010. Dále se očekává se, že nedávná akvizice společnosti Spectrum přispěje k celkovým příjmům společnosti Epicor za 1. čtvrtletí 2011 částkou přibližně 2,5 až 3,0 milionů USD, z toho přibližně 200 000 až 300 000 USD mají tvořit příjmy ze softwarových licencí. Očekávaný příjem (neodpovídající principům GAAP) za 1. čtvrtletí 2011 zahrnuje přibližně 600 000 USD v úpravě výnosů příštích období na tržní hodnotu v souvislosti s akvizicí společnosti Spectrum. Redukovaný výnos na akcii (neodpovídající principům GAAP)3 je za 1. čtvrtletí 2011 očekáván v rozmezí 0,13 až 0,15 USD.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti k 31. prosinci 2010 zahrnovala po zaúčtování akvizice společnosti Spectrum hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 103,1 milionů USD. V rozvaze se v průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2010 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši přibližně 15,6 milionů USD, díky kterým společnost v tomto čtvrtletí mohla splatit částku přibližně 10,0 milionů USD, a snížit tak zůstatkovou hodnotu svého úvěrového rámce. Celkový zůstatek dluhu společnosti k 31. prosinci 2010 zahrnuje převážně závazek v hodnotě 230 milionů dolarů v podobě prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus eskont dluhu v hodnotě 33,6 milionů dolarů) a 47,5 milionů dolarů v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou přibližně 5 %.
V závěru čtvrtého čtvrtletí 2010 společnost splatila další částku ve výši přibližně 12,5 milionů USD, a snížila tak zůstatkovou hodnotu svého úvěrového rámce.Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2010 činily čisté pohledávky přibližně 92,6 milionů USD. V průběhu čtvrtého čtvrtletí roku 2010 činilo inkaso pohledávek přibližně 131,0 milionů USD. Doba inkasa pohledávek se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 snížila na 73 dnů ve srovnání se 77 dny ve třetím čtvrtletí roku 2010. Celkové výnosy příštích období na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2010 činily 98,0 milionů USD.

O společnosti Epicor Software Corporation
Společnost Epicor Software je globální jedničkou poskytující softwarová obchodní řešení pro výrobu, distribuci, maloobchod, pohostinství a služby. Svým 20 tisícům zákazníkům ve více než 150 zemích poskytuje integrovaná řešení pro plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení vztahů se zákazníky (CRM), řízení dodavatelských řetězců (SCM), řízení lidských zdrojů (HCM) a podniková maloobchodní softwarová řešení, která společnostem umožňují zlepšovat efektivitu a zvyšovat ziskovost. Společnost byla založena v roce 1984 a nyní se pyšní více než 25 lety technologických inovací v podobě podnikových řešení zajišťujících přizpůsobivost a flexibilitu, kterou podniky potřebují k získávání konkurenčních výhod. Společnost Epicor nabízí ucelenou řadu služeb a poskytuje jediný bod odpovědnosti. To podporuje rychlou návratnost investice a nízké celkové náklady na vlastnictví bez ohledu na to, zda podniky pracují v místním, regionálním nebo globálním měřítku. Světové ústředí společnosti Epicor se nachází v Irvine v Kalifornii, společnost však má kanceláře a pobočky po celém světě. Více informací naleznete na webu www.epicor.com.