Evropská jednotná platební oblast přežije i bez eura, soudí banky

Společnost Logica, přední dodavatel konzultačních a IT služeb, zveřejňuje výsledky průzkumu provedeného mezi zaměstnanci bankovního sektoru, konzultanty a poskytovateli technologických služeb.

Průzkum ukázal, že 70 % respondentů nevěří, že by společná evropská měna euro mohla kvůli krizi spojené se státními dluhy přežít v současné podobě. Postoje k budoucnosti SEPA (Single Euro Payments Area, jednotná platební oblast eurozóny) jsou naproti tomu ale mnohem pozitivnější. Zajímavé je, že méně jednoznačné se v rámci průzkumu ukazují dopady současné situace na budoucnost směrnice PSD (Payment Services Directive, směrnice o platebních službách).

Čtvrtý průzkum State of the European Payments Marketplace (Situace na evropském platebním trhu) mezi více než 350 respondenty z 53 zemí ukázal rostoucí očekávání úspěchu SEPA.. Jednalo se o největší analýzu svého druhu. Studii provedla organizace Financial Services Club a sponzorovala asociace Euro Banking Association a společnost Logica. Výsledky ukázaly, že respondenti kladou velký důraz na růst přeshraničních plateb v reálném čase.

„Trhy v Evropě byly v roce 2011 samozřejmě pod vlivem problémů v eurozóně, ale postup při zavádění SEPA a PSD byl překvapivě vnímán jako pozitivní,“ uvádí Chris Skinner, výkonný ředitel Financial Services Club. „Letos jsme v analýze vztahů mezi bankami a jejich firemní klientelou pokračovali a výsledkem bylo zjištění několika zajímavých rozdílů.“

Ladislav Vedral, Payments Practise Manager ve společnosti Logica CEE, komentuje výsledky průzkumu takto: „SEPA přináší pro klienty významné výhody, avšak pro banky znamená větší konkurenci, protože významně snižuje jejich příjmy z realizace plateb. Logicky tak vzniká potřeba na minimalizaci nákladů souvisejících se zpracováním SEPA transakcí na straně bank. Vedle nutnosti splnit legislativní požadavky je na straně bank v poslední době zřejmá i snaha hledat a poskytovat svým zákazníkům nové služby související se SEPA.”

Průzkum také zkoumal názory na rizika problémů s likviditou. 86 % dotazovaných zaměstnanců bank se shodlo na tom, že řešením by mohly být nové regulace i tlak na způsob, jak banky a další společnosti sestavují své účetní bilance. Výsledkem by mohlo být lepší řízení likvidity novým způsobem, které by mj. fungovalo prakticky v reálném čase. 

O průzkumu
Průzkum byl proveden v březnu a dubnu 2012 mezi 350 respondenty v 53 zemích. Téměř třetina respondentů byli zaměstnanci bank, další účastníci průzkumu patřili ke konzultantům nebo poskytovatelům technologií.

O organizaci Financial Services Club
Financial Services Club je unikátní služba určená pro vrcholové manažery a vedoucí pracovníky bank, pojišťoven, technologických společností, poradenských firem, vlastně pro jakoukoli firmu, která chce působit na trhu finančních služeb. Ústředí organizace se nachází v Londýně, ale Financial Services Club působí také v Irsku a v zemích střední a východní Evropy. Členové klubu se setkávají 50krát ročně. Na těchto akcích vystupují špičkoví řečníci reprezentující celý obor finančních služeb, od lidí z praxe po tvůrce legislativy a vizionáře. Další informace najdete na webu fsclub.co.uk. Chcete-li sledovat činnost klubu, lze se také přihlásit k blogu na thefinanser.com.

O společnosti Logica
Logica poskytuje konzultace a služby v oblasti informačních technologií. Zaměstnává 41 000 lidí a k jejím zákazníkům patří největší evropské společnosti. Klientům z celého světa nabízí poradenství, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu. Díky hlubokým oborovým znalostem, úspěšnému propojení lidí, byznysu a technologií a budování dlouhodobých partnerství dokáže inovativně řešit všechny obchodní potřeby svých zákazníků.

Logica je kotována na Londýnské burze cenných papírů i na burze Euronext v Amsterdamu (LSE: LOG, Euronext: LOG).

Více informací najdete na www.logica.cz.