Evropské ocenění českého podnikového software PPROI

Česká firma PPROI Services získala po mnoha tuzemských oceněních své první mezinárodní vavříny v rámci Evropské unie, kde mezi více než dvěma tisíci žadateli ze 42 zemí získala cenu pro  vysoce inovativní malé a střední podniky -  SME Instrument z evropského programu pro výzkum a inovace Horizont 2020.

Program je speciálně zaměřen na výjimečná a průlomová řešení s možností významně přispět k hospodářskému rozvoji Evropy. Firma musí přesvědčit, že má šanci uspět se svým produktem v silné mezinárodní konkurenci

V průběhu čtyř let fungování nástroje SME Instrument bylo podáno celkem 47 tisíc projektových žádostí, podpořeno bylo 3 200, z čehož je pouhých 14 firem z ČR. Nízká úspešnost – 8 % v prvním kole a 4,8 % ve druhém – je důsledkem vysokých nároků na kvalitu žádostí, excelence technologií a jejich celospolečenského přínosu.

Mezi nejinovativnější funkce PPROI řadí evropská komise mikrofáze výrobních operací, jež atomizují podnik a umožňují stoprocentně sladit informační systém s podnikovou realitou. Toho lze s výhodou využít při tvorbě vyrovnaného výrobního plánu bez zbytečných ztrát a prostojů. Další průlomovou vlastností systému je měření a výpočet vázaného kapitálu pro jednotlivé produkty, což umožňuje řídit podnik  přes univerzální kritérium neustálého zhodnocování kapitálu, ROI (Return on Investment).

„Metriku ROI lze s výhodou využít pro celou řadu závažných firemních rozhodnutí, nejenom typu make-or-buy, ale například i při kontinuálním zlepšování. Jak univerzálně měřit zlepšování? – Přes ROI!“ říká Marcel Matějka, ředitel PPROI Services. Jeho otec, Prof. Milan Matějka, autor celé koncepce, dodává, „PPROI umožňuje nové pohledy na řízení podniků, mj. i z pohledu vlastníka. Naši první zákazníci vykazují zvýšení produktivity v desítkách procent.“ Znalec podnikových řešení, Petr Zavoral, doplňuje: „Vůbec mě nepřekvapuje mezinárodní úspěch PPROI. Je skvělé, že koncepčně zcela nové pohledy prof. Matějky na podnikový management byly přetaveny do software a nezůstávají pouze v teoretické rovině.“

Firma PPROI získala evropskou cenu díky úzké spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd, jež významně přispělo s předložením žádosti.

Tags: