Finance v cloudu

Téměř pro všechny instituce poskytující finanční služby je cloud již zásadním prostředkem pro dosažení obchodního úspěchu. Mnoho společností proto už při vývoji nových aplikací adoptovalo, nebo právě adoptuje, přístup orientovaný primárně na cloud.

Základem jsou nativně cloudové technologie, jako jsou Kubernetes a kontejnery, které podporují vývoj a nasazení kriticky důležitých aplikací, zvyšují provozní efektivitu a zlepšují škálovatelnost, což finančním institucím umožňuje lépe obsluhovat zákazníky. Příkladem takové „cloudové“ bankovní instituce je jedna z největších portugalských bank Novobanco, kde použili OpenShift jako základ vize otevřeného hybridního cloudu s cílem zvýšit produktivitu vývojářů, zlepšit zákaznickou zkušenost a rychleji uvádět na trh nové digitální produkty a služby.

Za základní kámen své nové digitální obchodní iniciativy zvolila Novobanco plně řízenou a podporovanou aplikační platformu Microsoft Azure Red Hat OpenShift. Jejím hlavním cílem přitom bylo upevnit svou pozici jako primárně digitální banky, především díky zvýšení produktivity vývojářů, zkrácení doby uvádění nových produktů a služeb na trh a rychlejší expanzi na nové trhy.

Díky Azure Red Hat OpenShift je nyní banka schopna lépe a konzistentněji škálovat vývoj a provoz ve svých cloudových i lokálních prostředích. Toto řešení bance umožňuje poskytovat služby zákazníkům s větší stabilitou a menšími výpadky, a to díky kombinaci automatizace a řízení sady technologií pro nasazování aplikací, proaktivního monitorování a preventivních nápravných opatření pracovníků podpory společností Red Hat a Microsoft. To se ukazuje jako klíčová schopnost pro zlepšení možností správy financí, jako je agregace účtů, která vyžaduje schopnost kontrolovat zůstatky, kategorizovat transakce a sledovat pohyb na účtech ve více bankách.

Novobanco vytvořila na DevOps přístupu založený plán automatizace a optimalizace vývojových procesů a následně nasadila své klíčové zákaznické aplikace jako mikroslužby do řízeného prostředí OpenShift. Integrované možnosti zabezpečení a správy identit technologií Red Hat jí pomohly vytvořit digitální identity, které umožnily propojit stávající adresáře uživatelů a zároveň využít výhod lepšího řízení přístupu pro mikroslužby běžící v cloudových prostředích.

„Potřebovali jsme změnit způsob vývoje, aby nám pomohl zvýšit konkurenceschopnost. To ale znamenalo změnit naše technologie, procesy, organizaci i kulturu, abychom zvýšili efektivitu a produktivitu. Spolupráce se společností Red Hat a nasazení Azure Red Hat OpenShift nám poskytly pevný základ pro další růst. Naše vývojové týmy nyní mohou pracovat nezávisleji, být produktivnější a pomáhat nám rychleji přinášet inovace zákazníkům,“ uvedl Manuel Domingues, ředitel IT v Novobanco.

Přínosy otevřeného hybridního cloudu

Budováním otevřeného hybridního cloudu banka dosáhla klíčových zlepšení, jako vyšší produktivity vývojářů díky mikroslužbám, automatizaci a opakovaně použitelným vývojovým vzorům vytvořeným pomocí CI/CD, a konzistentního prostředí pro vývojáře napříč IT prostředími, což přispělo k rychlejšímu uvádění nových produktů a služeb na trh. Vylepšila i přenositelnost aplikací, která bance poskytuje větší flexibilitu při plnění měnících se potřeb v důsledku regulačních požadavků nebo požadavků na latenci. Snížily se také provozní náklady díky tomu, že se vývojáři mohou soustředit na vytváření a škálování aplikací, které přinášejí větší obchodní hodnotu, aniž by se museli zabývat požadavky na základní infrastrukturu. V konečném důsledku nyní banka poskytuje sofistikovanější a personalizovanější zákaznickou zkušenost.

S využitím Red Hat OpenShift spustila Novobanco nové služby včetně mobilní aplikace, která zákazníkům umožňuje lépe sledovat jejich investice a spotřebitelské návyky, plně digitálního procesu žádostí o úvěr a nový účet, a rychlejších i bezpečnějších přihlašovacích procesů pro koncové uživatele a zaměstnance.

„Vidíme, jak Azure Red Hat OpenShift pomáhá Novobanco rychle přejít od nápadu k produkci, a přinést tak svým zákazníkům nové služby a nabídky. Vzhledem k tomu, že retailoví i firemní zákazníci požadují od svých bank stále více, pomáhá tato schopnost zkrácení doby uvádění na trh vytvářet více konkurenceschopné příležitosti,“ uvedla Julia Bernal, generální ředitelka společnosti Red Hat pro Španělsko a Portugalsko.

Do budoucna bude Novobanco vyvíjet už všechny aplikace primárně v cloudu. Jediné aplikace, které zůstanou v lokálním prostředí, jsou aplikace se specifickými regulačními požadavky, aplikace citlivé na latenci nebo aplikace, které ještě nebyly optimalizovány pro mikroslužby nebo cloud. Jedná se o součást úsilí o neustálé zlepšování napříč IT a obchodními funkcemi, které má bance pomoci aktivovat klíčové obchodní schopnosti jako digitální služby.