GFI Software: pouze 31 % SMB firem je dobře připraveno na kybernetický útok

Společnost GFI Software, dodavatel řešení bezpečnosti v podnikových sítích, uvedla, že podle jejího dotazování provedeného mezi globálními partnery a zákazníky, pouze 31 % dotázaných odpovědělo, že SMB firmy jsou dobře připraveny na případný kybernetický útok. 47 % z nich spoléhá pouze na interní personál a 6 % dokonce neřeší IT bezpečnost vůbec. SMB firmy se přitom mohou stát obětí útoků minimálně se stejnou pravděpodobností jako velké firmy, a to právě kvůli své slabé obraně.

Většina SMB společností má dnes maximálně jednoho odborníka na kybernetickou bezpečnost, a mnoho z nich ani jednoho. Přitom většina útoků na SMB firmy využívá značného počtu zranitelností obsažených v neaktualizovaných systémech a aplikacích. Takto se k nim může snadno dostat malware, phishingové e-maily, ransomware, DDoS útoky či útoky typu man-in-the middle.

Typickou malou firmou jsou třeba provozovatelé dnes populárních bister či kaváren o pár zaměstnancích. V zájmu vyšší produktivity a vstřícnosti k zákazníkům si například pořídí online objednávání přes mobilní telefon, který se ale může stát předmětem kybernetického útoku s cílem zneužít platební údaje o zákaznících. Ve finále pak dojde k okradení zákazníků, ztrátě důvěry a často ukončení podnikání – a to jen proto, že nepovažovali IT bezpečnost za důležitou a neměli nikoho, kdo by se jim o ni staral.

Výsledky dotazování mezi partnery a zákazníky GFI Software:

  • O IT bezpečnost se v SMB firmách stará ve 47 % případů interní tým, ve 13 % případů je to MSP partner, ve 34 % pak kombinace obojího a 6 % svou kybernetickou bezpečnost nespravuje vůbec.
  • Z pohledu obrany proti potenciálnímu kybernetickému útoku se 65 % domnívá, že SMB firmy jsou nějak připraveny, 31 % je připraveno velmi dobře a 4 % není připraveno.
  • Hlavní motivací pro zlepšení kybernetické bezpečnosti je ochrana kritických dat a zařízení (68 % dotázaných), prevence finančních ztrát (29 %) a splnění zákonných požadavků (3 %)

„Pro SMB firmy již kybernetická bezpečnost není volbou, ale nutností,“ řekl Jozef Kačala, Vicepresident of Global Sales Engineering ve společnosti GFI Software. „Vzhledem ke svým finančním možnostem ale mají k dispozici v lepším případě jednočlenný tým, v tom horším žádný. I když většina našich zákazníků preferuje interní personál, je vidět zřetelný růst zájmu o outsourcing IT bezpečnosti u profesionálních MSP poskytovatelů, když již polovina využívá alespoň částečně nějakou MSP službu. V GFI tento trend pozorně sledujeme a nabízíme našim partnerům MSP verze našich produktů včetně GFI LanGuard MSP, Kerio Connect MSP či Kerio Control MSP.“