IFS přináší novou verzi IFS Aplikace 8

ifs_logo_50IFS, přední globální výrobce podnikových aplikací, uvádí na český a slovenský trh novou generaci ERP systému – IFS Aplikace verze 8, kompletně založeného na agilní metodice vývoje. Významným rysem této metodiky je začleňování zpětné vazby od zákazníků do systému během celého procesu vývoje.

Vývoj IFS Aplikací 8, který začal v září 2009, představuje doposud nejvýznamnější investici do produktu. Tento projekt také poprvé v historii společnosti zaznamenává použití agilní metodiky vývoje pro novou generaci IFS Aplikací v plném rozsahu. Díky agilní metodice vývoje snížila společnost IFS rozpracovanou výrobu o 60 procent, desetinásobně zvýšila své dodávky a dosáhla 30% zvýšení kvality.

Agilní metodika vývoje společnosti IFS je z 80 % založena na metodice SCRUM a iterace obvykle probíhají po dobu 2–4 týdnů. Ke konci každé iterace je řešení prezentováno zákazníkovi IFS nebo zástupci zákazníka IFS, kteří zhodnotí funkčnost a poskytnou zpětnou vazbu ohledně možných zlepšení. Zaměřením na konkrétní potřeby zákazníka dochází k vývoji správného řešení správným způsobem a ve správný čas, čímž je zajištěna včasná dodávka, nízké náklady a vysoká kvalita.

Pro testování systému v živém prostředí byly IFS Aplikace 8 použity u pěti prvních zákazníků na světě. Jednalo se o společnosti Brightpoint, Portsmouth Aviation, Remmele Engineering, Teracom a VBG GROUP. Zpětná vazba získaná během fáze určené pro první zákazníky tvořila základ pro konečné úpravy výrobku před jeho uvedením na trh.

„Nová verze IFS Aplikací s sebou přináší vysoký stupeň stability, uživatelské přívětivosti a technologické vyspělosti. Díky agilní metodice vývoje IFS Aplikací jsme schopni a připraveni velmi pružně reagovat na měnící se požadavky trhu a potřeby zákazníků, které přijímáme jako příležitost, výzvu a motivaci k zavádění nových služeb a moderních postupů. Naše ERP řešení se tak vyznačuje zejména jednoduchou intuitivní obsluhou a snadnou implementací,“ říká k tomu Zdeněk Fous, výkonný ředitel IFS Czech a IFS Slovakia.

 

 

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia s.r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.