Kanalizační potrubí Wavin odrazem aktivit firmy v oblasti udržitelnosti

Společnost Wavin, přední světový dodavatel plastových potrubních systémů, oznámila, že mění obchodní název svého kanalizačního potrubí. Ten má reflektovat intenzivní zaměření společnosti na ekologii a udržitelnost a zároveň podtrhnout význam kvalitní kanalizační infrastruktury. Potrubí Wavin Green Connect 2000 (dříve KG 2000) je vyrobeno z recyklovatelného polypropylenu, nabízí kruhovou tuhost SN10 a poskytuje vysokou odolnost vůči vysokým teplotám i abrazi. Právě odolnost vůči vyšším teplotám je dnes, kdy se zvyšuje teplota odpadních vod, velmi důležitá, pro bezpečný provoz kanalizační sítě.

Těsnost, tuhost, odolnost

Plnostěnný, velmi odolný potrubní systém Green Connect 2000 splňuje všechny požadavky normy ČSN EN 14758 pro moderní kanalizační systémy. Pro výrobu byl použit optimalizovaný materiál polypropylen (PP-MD) s homogenní strukturou. Díky tomu má potrubí perfektně vyváženou tuhost a houževnatost. Vysoká kruhová tuhost potrubí  ≥10 kN/m2 dovoluje značné zatížení, zatímco houževnatost systému znamená, že trubky jsou velmi odolné vůči proražení. Systém je tak předurčen k použití v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením, včetně oblastí s nepříznivými geologickými podmínkami.

Potrubí vykazuje také vysokou odolnost i při vysokých teplotách dosahujících až 90 stupňů a navíc disponuje speciálním těsněním, které zabraňuje případnému vytékání odpadní vody z kanalizace a zároveň znemožňuje pronikání podzemních vod do trubek. Patentovaný těsnící systém je tvořen hrdlem se speciálně tvarovaným těsnícím žlábkem a tříbřitovým těsnícím prvkem. První břit bezpečně fixuje těsnící prvek v žlábku. Stírací břit brání pronikání nečistot a písku a těsnící břit zajišťuje trvalé utěsnění spoje. Systém pak nabízí těsnost až do tlaku 2,4 bar a může být použit i v ochranných pásmech zdrojů pitné vody.

Ekologická přívětivost

Díky promyšlené konstrukci a pečlivé výrobě představuje Green Connect 2000 systém mimořádně šetrný vůči životnímu prostředí. Základem je výroba s úsporou zdrojů a nízkými emisemi CO2 při 100% recyklovatelnosti materiálu. Ekologický aspekt pak podtrhuje i jeho výrazná zelená barva.

Tags: