Komerční úspěch 5G: Sítě nové generace dosáhly za tři roky stejných milníků, jako 4G za pět let

Rychlejší rozvoj, rozšíření mezi uživatele i návratnost pro operátory – telekomunikační sítě 5G válcují předchozí generace ve všech klíčových aspektech. Na největším veletrhu mobilních technologií MWC Barcelona 2023 to potvrdil také prezident ICT strategie a marketingu společnosti Huawei Pcheng Sung. V rámci speciální akce 5G Business Success Summit představil návštěvníkům celou řadu cest vedoucích k monetizaci 5G technologií a urychlení komerčního úspěchu spojeného se sítěmi nové generace.

Prezident ICT strategie a marketingu společnosti Huawei Pcheng Sung během proslovu na MWC 2023.

Výsledky dosažené 5G v prvních třech letech od nasazení jsou srovnatelné s výsledky, kterých 4G sítě dosáhly v průběhu svých prvních pěti let fungování, poznamenal Pcheng Sung a dodal, že přední provozovatelé sítí již mají za sebou úspěšné první kolo rozvoje 5G, což v rámci celého telekomunikačního sektoru posiluje důvěru a jistotu. Další úspěšný rozvoj 5G je ovšem závislý na službách pro koncové uživatele, nabídce řešení pro firemní zákazníky či 5G alternativě k pevnému internetu pro domácnosti.

Jedním z klíčových ukazatelů úspěchu je globální podíl uživatelů využívajících 5G sítě. Provozovatelé, kteří během prvního kola nasazení nových technologií hlásili více než 20% penetraci 5G, zaznamenali významný růst svých příjmů za mobilní služby. Jak se postupně zvyšuje dostupnost 5G, rozšiřuje se také škála zařízení, obsahu, zážitků i obchodních modelů. To svědčí o proměně trhu, který byl nejprve orientovaný na posuzování rizik, ovšem nyní cílí na generaci příjmů. Podle průzkumu společnosti Huawei jsou hlavními faktory úspěchu rychlá migrace provozu a uživatelů 5G sítí. Pokud by operátor v průběhu tří let přesunul 30 % provozu na 5G eMBB, návratnost investic by byla kratší než čtyři roky. Při nasazení služeb FWA (Fixed wirelles access – náhrada pevného připojení mobilním) a průmyslových řešení by se tato doba ještě zkrátila.

Pro koncové zákazníky: Rozšiřování uživatelské zkušenosti jako nové paradigma pro monetizaci

Sítě 5G jsou schopny poskytovat diferencovanou zkušenost pro různé uživatele. Operátoři tak například mohou nabídnout VIP uživatelům garantované přenosové rychlosti. Tento model již zkoumají například čínští operátoři.

Pro domácnosti: 5G FWA – domácí broadband srovnatelný s optickým připojením

Ke konci roku 2022 spustilo celkem 95 operátorů komerční služby 5G FWA pro více než 10 milionů domácích uživatelů. Díky rychlému nasazení, dobrým zkušenostem, nízkým nákladům a vysoké energetické účinnosti 5G FWA válcuje zastaralý systém měděných kabelů na vyspělých trzích a přináší širokopásmový přístup domácnostem na rozvíjejících se trzích. Provozovatelé sítí v Evropě, na Středním východě a Africe již reportují vynikající výsledky.

5GToB: Soukromé sítě 5G jsou klíčem k rozvoji firemních zákazníků

Privátní 5G sítě mohou zásadním způsobem přispět k urychlení digitální transformaci firem. Její hodnota je třikrát až desetkrát větší než samotný trh pro soukromé sítě. Tímto se také zvedne poptávka po cloudových službách, datových center, F5G a dalších službách s přidanou hodnotou. Současný trh pro soukromé sítě 5G ToB se rychle vyvíjí i mimo Asii. Jen v roce 2022 se celkový počet vybudovaných privátních sítí zdvojnásobil.

Pcheng závěrem podotkl, že 5G nepředstavuje pro operátory jen ekonomickou, ale také významnou sociální hodnotu. Huawei proto vyzývá operátory a průmyslové partnery po celém světě, aby se připojili k jeho obchodnímu rámci G.U.I.D.E. a společně vytěžili maximální hodnotu z technologií 5G.

Poznámka: Podle nejnovějších statistik společností GSMA a GSA bylo do prosince 2022 spuštěno pro komerční využití po celém světě více než 240 5G sítí, bylo představeno více než 1700 různých typů 5G terminálů a počet 5G uživatelů překročil 1 miliardu. Ukazatel ARPU 20 nejlepších operátorů na světě se zvýšil o 10 %, což je o 1 p. b. nad celosvětovým průměrem.

Veletrh MWC Barcelona 2023 probíhá od 27. února do 2. března ve španělské Barceloně. Společnost Huawei představí své produkty a řešení na stánku 1H50 ve Fira Gran Via Hall 1. Společně s globálními operátory, profesionály v oboru a vůdčími zástupci veřejného mínění provede návštěvníky tématy, jako jsou obchodní úspěch 5G, příležitosti 5,5G, zelený rozvoj, digitální transformace a vize využití strategie GUIDE k položení základů pro 5,5G.

Další informace naleznete na: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2023.