Larry Ellison představil databázi Oracle Autonomous Transaction Processing

Předseda představenstva a technologický ředitel společnosti Oracle Larry Ellison představil službu Oracle Autonomous Transaction Processing. Strategií společnosti Oracle je poskytovat zákazníkům databáze, které fungují autonomně a nabízejí vysokou dostupnost. Oracle Autonomous Transaction Processing je součástí sady databázových služeb Oracle Autonomous Database Cloud Service, využívá technologie strojového učení a automatizace.

Služba Oracle Autonomous Transaction Processing díky tomu zákazníkům přináší úsporu nákladů, bezpečnost, dostupnost i produktivitu; je optimalizována tak, aby umožňovala provoz nejmodernějších aplikací pro všechny obory podnikání, ať už jde o finance, výrobu, maloobchod nebo státní sektor. Oracle Autonomous Transaction Processing se hodí pro výkonově náročné úlohy řady typů, zpracování transakcí, reporting, dávkové zpracování i analytiku.

Společnost Oracle nabízí zákazníkům nejpokročilejší a nejkomplexnější portfolio databázových aplikací na současném trhu. „Oracle je celosvětově zdaleka nejlepší databáze a díky autonomnímu fungování svůj náskok před konkurencí ještě zvyšuje,“ uvedl L. Ellison. „Je to nyní mnohem spolehlivější a bezpečnější systém. Databáze chrání data proti jejich krádeži, je dostupná 99,995 % času a umožňuje vývojářům i celým organizacím dramatický nárůst produktivity.“

Vytvoření systému pro řízení databáze tradičně vyžadovalo experty, kteří sestavili na míru přizpůsobenou verzi databáze a ručně nastavovali a spravovali veškerý související hardware a software. Rodina služeb Oracle Autonomous Database přináší revoluci, protože díky strojovému učení se databáze dokáže sama řídit, starat se o své zabezpečení i opravy. Tyto služby zákazníkům přinášejí i další ekonomické výhody cloudu včetně škálovatelnosti a elasticity. Uživatelé mohou snadno a ihned vytvářet nové autonomní databáze i převádět databáze stávající; výrazně tím klesají náklady a podniky mohou fungovat mnohem agilněji.

Nově představená služba Oracle Autonomous Transaction Processing doplňuje dříve uvedenou autonomní službu Oracle Autonomous Data Warehouse. Podporuje databázové úlohy řady typů, transakce náročné na výkon, reporting, dávkové zpracování i aplikace Internetu věcí a strojového učení v rámci jediné databáze. Umožňuje to zjednodušit vývoj aplikací i jejich nasazování, analýzu v reálném čase, personalizaci i detekci podvodů, to vše nad „živými“ transakčními daty.

Služba Oracle Autonomous Transaction Processing zákazníkům přináší:

  • snížení nákladů: Kompletní automatizace provozu databáze i související infrastruktury snižuje náklady na správu o více než 80 %. Efektivita automatické optimalizace databáze spolu s pružnou platbou podle použití snižuje náklady na provoz až o 90 %.
  • snížení rizik: Automatická instalace nejnovějších bezpečnostních aktualizací bez přerušení provozu eliminuje zranitelnosti, jichž by mohli zneužít útočníci. Ochrana před všemi typy selhání (ať už jde o selhání systému, místní problémy nebo chyby uživatelů) znamená 99,995% dostupnost databáze, neboli maximálně 2,5 minut výpadků za měsíc, a to včetně údržby. Komponenta Database Vault brání administrátorům v přístupu k datům uživatelů.
  • urychlení inovací: Bez nutnosti údržby databáze se administrátoři mohou soustředit na to, jak získat z dat nejvyšší přidanou hodnotu. Vývojáři se stávají agilnějšími, protože mohou snadno využívat i vytvářet databáze bez nutnosti ručního ladění. Integrované algoritmy strojového učení podporují vývoj aplikací např. pro tvorbu prognóz v reálném čase, personalizované nakupování nebo detekci podvodů. Jednoduchý upgrade stávajících databází do autonomně pracujícího cloudu umožňuje snadnou a rychlou transformaci podnikového IT do moderní a agilní podoby založené na cloudu.

Nabídka databázových služeb Oracle Autonomous Database je založena na 40 letech zkušeností společnosti Oracle s databázemi, které podporují většinu nejnáročnějších aplikací po celém světě. Zákazníci mohou na Oracle Autonomous Database přejít snadno, databáze v cloudu má stejnou funkcionalitu i rozhraní jako databáze Oracle provozovaná v režimu on-premise (na vlastní infrastruktuře). Je vhodná i pro provoz kritických úloh, protože je založena na sofistikovaných databázových technologiích Oracle, které předčí konkurenci. Oracle Autonomous Database využívá vysoce výkonnou infrastrukturu Exadata, systém Real Application Clusters zajišťuje transparentní škálovatelnost a odolnost proti selhání a Active Data Guard umožňuje obnovu služeb.

„Nejdůležitějším úkolem databázových administrátorů je ladění a údržba kritických transakčních databází,“ uvádí Carl Olofson, viceprezident výzkumu ve společnosti IDC. „Kromě zkoumání statistik a ladění a dalších úprav musí databázový administrátor rovněž instalovat opravy, včetně těch bezpečnostních. Nasazování oprav probíhá v krátkých cyklech, je to činnost velmi náchylná k chybám a navíc při ní dochází k narušení provozu. Oracle Autonomous Transaction Processing umožňuje eliminovat tyto problematické činnosti; databázoví administrátoři se díky tomu mohou soustředit na tvorbu vyšší přidané hodnoty a vytváření aplikací podporujících vlastní podnikání. Nová služba navíc pomáhá podnikům předejít ohrožení dat, protože zajišťuje opravy známých zranitelností.“

Oracle Cloud
Oracle Cloud představuje nejširší a nejlépe integrovanou nabídku služeb veřejného cloudu. Nabízí komplexní služby, ať už jde o poskytování softwaru (SaaS), platforem (PaaS) anebo infrastruktury (IaaS). Podporuje stávající i nová cloudová prostředí včetně jejich kombinací a všechny typy pracovních úloh, dat i vývojových postupů. V rámci Oracle Cloud je k dispozici téměř 1 000 aplikací SaaS a 50 služeb PaaS a IaaS, vše v kvalitě odpovídající potřebám podnikových zákazníků. Služby Oracle Cloud využívají zákazníci ve více než 195 zemích a jejich prostřednictvím se realizuje 55 miliard transakcí denně.

Tags: