Nabídka úložišť společnosti Pure Storage zjednodušuje odolnost dat a umožňuje zákazníkům lepší fungování jejich podnikání

Nové řešení obnovy po havárii jako služba (DRaaS) a škálovatelné možnosti správy podporované umělou inteligencí umožňují bezpečný, udržitelný a chytrý provoz podniků.

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, představila nové nabídky, které zákazníkům umožňují zvýšit odolnost jejich dat. Kromě nového unikátního řešení obnovy po havárii jako služby (DRaaS) Pure Protect™//DRaaS se jedná i o nové záruky energetické účinnosti pro portfolio Evergreen® a škálovatelné služby pro ukládání dat s využitím umělé inteligence prostřednictvím platformy pro správu Pure1®; tato nabídka je určena především pro globálně působící podniky.

Portfolio řešení společnosti Pure nyní zahrnuje služby obnovy dat po havárii prostřednictvím nabídky Pure Protect (účtovaní na základě „spotřeby“), jedinečný systém hodnocení odolnosti dat v rámci služby Pure1 a aktualizaci předplatného Evergreen, jehož součástí je i nový závazek platby za spotřebu energie a místo úložiště. Tím vším společnost Pure Storage umožňuje podnikům přijmout komplexní strategii ukládání dat, která jim zajistí odolnost proti ztrátě dat, sníží náklady na IT specialisty a urychlí iniciativy v oblasti udržitelnosti. Vedle toho Pure Storage přináší také bezkonkurenční výhody týkající se celkových nákladů na vlastnictví (TCO).

Význam pro obor

Stupňující se ničivé útoky ransomwaru, ale vedle toho například i přírodní katastrofy, způsobují firmám stále častější narušení kontinuity podnikání. Přestože si mnoho organizací uvědomuje důležitost plánu obnovy po havárii (disaster recovery, DR), současná řešení DR dostupná na trhu jsou obvykle složitá, drahá a sama o sobě narušují provoz podniku. Stejně tak nynější energetická krize, nové ekologické předpisy a etické požadavky týkající se udržitelnosti podnikání vedly společnosti ke stanovení ambiciózních cílů v oblasti uhlíkové neutrality. Energetické nároky typického datového centra ale stále zůstávají vysoké. Postupující digitalizace, růst objemu dat a jejich fragmentace navíc prohlubují problémy spojené se složitostí provozu podniku, s nedostatkem IT specialistů i rozpočtu na ně.

Nově uvedená služba Pure Protect //DRaaS a aktualizace portfolia Pure Storage Evergreen nejenže tyto kritické problémy řeší, ale poskytuje zákazníkům také přesvědčivé záruky týkající se úložišť dat.

Nejdůležitější novinky

 • Garantovaná odolnost dat: Společnost Pure Storage nově umožňuje podnikům na celém světě maximalizovat ochranu jejich dat, a to pomocí komplexní vícevrstvé strategie zajišťující odolnost dat. Díky ochraně dat zabudované přímo do architektury Evergreen prostřednictvím funkcí ActiveDR™, ActiveCluster™ a SafeMode™ Snapshot nyní společnost Pure Storage rozšířila svým zákazníkům odolnost jejich dat o nové funkce důvěryhodných operací a novou službu obnovy dat po havárii:
  • Pure Protect //DRaaS, nové řešení obnovy po havárii poskytované formou služby, zákazníkům výrazně snižuje složitost, náklady (účtování podle „spotřeby“), dobu obnovy a narušení provozu v případě přírodních katastrof nebo narušení IT systémů. Organizace nyní mají k dispozici čistá prostředí s několika body obnovy pro obnovu čistých kopií svých lokálních dat vSphere do nativního prostředí AWS EC2, a to bez ohledu na to, jakou má datové úložiště konkrétní podkladovou infrastrukturu. Zároveň je přitom zajištěna izolace datových center umožňující další vyšetřování incidentu.
  • Skóre odolnosti dat (Data Resilience Score) v rámci hodnocení (Pure1 Data Protection Assessment) podtrhuje důvěryhodný provoz řešení Pure Storage tím, že poskytuje vyšší transparentnost při zavádění technologií Pure a jejich partnerů pro ochranu dat a zálohování a zároveň nabízí možnost posoudit celé konfigurace ve srovnání s osvědčenými postupy.
  • Záruka nulové ztráty dat v rámci celého portfolia řešení Evergreen poskytuje zákazníkům jistotu, že nepřijdou o svá data v důsledku problémů s hardwarem nebo softwarem Pure Storage. Ve vzácných případech poškození dat zajišťuje společnost Pure Storage jejich bezplatnou ochranu pomocí pokročilých služeb obnovy dat. Tato funkce je k dispozici v případě jakýchkoli incidentů souvisejících s hardwarovými nebo softwarovými produkty Pure.
 • Vylepšený komfort při využívání služeb Pure: Díky službám správy aktiv a životního cyklu a automatizaci založené na zásadách mohou zákazníci Pure Storage dosáhnout hladký provoz svých IT systémů bez ohledu na místo a rozsah podnikání.
  • Správa aktiv a genealogie umožňuje zákazníkům a Pure Storage společně optimalizovat náklady na pracovní sílu spojenou s provozem a obsluhou úložišť. Zákazníci získají plnou transparentnost pro správu aktiv Evergreen, včetně smluv, předplatného a životního cyklu a stejně tak budou mít k dispozici přehled o využití kapacity, energie a místa v racku. Kromě toho budou zákazníci moci sledovat, jak se každé aktivum nebo předplatné vyvíjelo v čase, včetně aktualizací softwaru, cen, rozšíření a obnovení. Získají také přehled o nadcházejících událostech životního cyklu, jako je EOL (konec životního cyklu), upgrady nebo vypršení smlouvy.
  • Provoz spojený s životním cyklem předplatného: Zákazníci nyní mohou využívat jako speciální aplikaci prohlížeč předplatného. Tato nová aplikace jim usnadňuje život: zákazníci díky aplikaci zjistí, kdy je třeba předplatnému věnovat pozornost, např. jej obnovit, dále poskytuje prediktivní sledování využití kapacity s aktuálními výstrahami pro optimalizaci a nové ukazatele garance kvality služeb (SLA), jejichž prostřednictvím lze sledovat, jak dobře plní společnost Pure Storage své závazky SLA týkající se výkonu a efektivity úložiště. Zákazníci mohou plánovat budoucí poptávku a žádat o nabídky nebo využívat nové tržiště Pure1 Marketplace pro zjednodušené nakupování předplatného. Partneři Pure mohou tyto funkce využívat prostřednictvím rozhraní API a včasných oznámení o událostech životního cyklu (např. konec životního cyklu produktu/služby, možnosti obnovení), a poskytovat tak společným zákazníkům bezproblémové zkušenosti související s nákupem produktů a služeb společnosti Pure Storage.
  • Upgrady řízené zásadami (politikami) usnadňují výběr správné verze řešení Purity a zjednodušují správu aktiv. Pomáhají zákazníkům najít správnou rovnováhu mezi častými aktualizacemi a udržováním bezpečného a podporovaného úložného prostředí podle cílů jejich organizace.
  • Mobilní aplikace Pure1 umožňuje zákazníkům získávat přehledy a upozornění i na cestách, spravovat aktuální případy a získávat nejnovější informace a novinky od společnosti Pure kdekoli na světě.
 • Zaručená energetická účinnost a úspora finančních prostředků: Společnost Pure Storage se vedle závazku poskytovat nejudržitelnější řešení pro ukládání dat na trhu také rozhodla usnadnit globálním zákazníkům přístup k ekologickým řešením a učinit je cenově dostupnějšími. Činí tak prostřednictvím na trhu unikátního závazku platby za spotřebu energie a místa v racku datového centra, který je součástí aktuální nabídky podnikových úložišť jako služby (STaaS). Pure současně poskytuje jedinečné záruky týkající se spotřeby energie, hustoty dat a neustálé modernizace úložiště.

„Firmy v současnosti čelí neustálým změnám podnikatelského prostředí. Nepřetržitě přicházejí nové inovace, ale stejně tak se objevují i hrozby pro bezpečnost dat. Na jedné straně se rozšiřují nabídky energetických zdrojů, na druhé straně je třeba řešit klimatické změny. Nezaměstnanost je rekordně nízká, rozpočty na IT se omezují a odborníci se hledají stále obtížněji. Uvedení služby Pure Protect™ //DRaaS, jedinečné funkce řešení Pure1 v rámci životního cyklu předplatného a závazek udržitelnosti, to vše odpovídá základní filozofii společnosti Pure – poskytovat nejbezpečnější a energeticky nejúspornější služby pro datová úložiště, odpovídající potřebám moderních podniků,“ uvádí Prakash Darji, viceprezident a generální ředitel divize Digital Experience Business Unit ve společnosti Pure Storage.

„Sledování aktiv a správa předplatného představují pro každý podnik dlouhodobou výzvu, která vytváří úzká místa, zvyšuje neočekávané náklady a brzdí produktivitu zaměstnanců. Nejnovější funkce správy aktiv v rámci Pure1 založené na umělé inteligenci nám umožnily zefektivnit stávající spotřebu předplacených služeb, transparentně sledovat jejich kvalitu (SLA) a účinně řídit infrastrukturu našich datových úložišť z jednotné platformy pro správu, která podporuje plánování kapacity i úlohy obnovy,“ komentuje Josh Holst, viceprezident pro cloudové služby ve společnosti Involta.

Podrobnější informace (v angličtině):

Blog Pure Storage: Budoucnost přichází, zabezpečte svá data i rozpočty na IT

Blog Pure Storage: Představení služby Pure Protect//Disaster Recovery as a Service (DraaS)