Návratnost investic a transparentnost podnikání jsou hlavní prioritou managementu – vyplývá z průzkumu IDC

Společnost IDC jménem společnosti IFS provedla celosvětovou studii, která odhaluje, jak mohou podniky zásluhou implementace ERP systémů dosáhnout trvalé návratnosti investic. Průzkum, do kterého se v rámci rozhovorů zapojili zákazníci společnosti IFS po celém světě, ukázal, že za nejdůležitější faktor je považována transparentnost podnikání. Hned za ním následovala efektivní infrastruktura, lepší přístup k datům a lepší vztahy se zákazníky.

Studie vychází z rozhovorů s výkonnými pracovníky sedmi společností, jež implementovaly IFS Aplikace ve Spojených státech, Velké Británii, Austrálii, Polsku, Španělsku, Norsku a Nizozemsku.

Podle společnosti IDC tisíce organizací využívají starší systémy, které sice mohou podpořit každodenní obchodní aktivity, ale rozhodně neposkytují dostatečnou transparentnost podnikání, nedokážou zohlednit změny v procesech a dostatečně nepodporují automatizaci. V organizacích, které zavedly IFS Aplikace jako jediné, plně integrované řešení, zaznamenala společnost IDC tyto výsledky:

• Transparentnost podnikání. Je možné zviditelnit činnosti vykonávané v rámci celé organizace všem podílníkům. Tento aspekt je považován za nejdůležitější přínos implementace komplexního řešení.

• Jednotná infrastruktura. Jediná centrální aplikační platforma účinně eliminuje problémy, které obnáší provoz několika systémů.

• Přístup k podnikovým datům. Lepší přístup napomáhá lepšímu a rychlejšímu rozhodování na všech úrovních ve společnosti.

• Vztahy se zákazníky. Plně integrované ERP řešení nabízí lepší přehled o vztazích se zákazníky a umožňuje společnosti rychleji a efektivněji reagovat na požadavky zákazníků.

„Je velmi zajímavé sledovat, že výhody implementace plně integrovaného řešení převažují nad vnímanými obtížemi, zejména s ohledem na skutečnost, že tisíce organizací stále lpí na starých systémech,“ říká Anders Munk Ebbesen, Research Manager, IDC Nordic. „Výhody odhalené v této studii jsou tématem k zamyšlení pro všechny pracovníky IT s rozhodovací pravomocí, kteří zvažují změnu podnikového softwaru.“

„Tato studie je jasným důkazem, že implementace plně integrovaného ERP systému by měla být vnímána primárně jako obchodní projekt a nikoli čistě jako IT projekt,“ konstatuje Dan Matthews, IFS CTO. „Potenciální návratnost investic je jistě dostatečně pádným argumentem pro zavedení podnikově orientovaného přístupu. Ve stále více globalizovaném obchodním světě je přístup ke všem procesům a transakcím a jejich kontrola prostřednictvím jediného systému důležitou konkurenční výhodou.“

O společnosti IDC

International Data Corporation (IDC) je přední světová společnost zabývající se průzkumy trhu, poradenstvím a organizací odborných konferencí se specializací na trhy informačních a komunikačních technologií a spotřební techniky. Společnost IDC pomáhá odborníkům z oblasti IT, vedoucím pracovníkům a investorům přijímat rozhodnutí založená na faktech související s nákupem technologií a obchodní strategií. Přes 1 000 analytiků ze společnosti IDC poskytuje globální, regionální i místní odborné poradenství v oblasti technologií, tržních příležitostí a trendů ve více než 110 zemích světa. Společnost IDC již přes 47 let nabízí strategický přehled, který pomáhá klientům dosáhnout klíčových cílů jejich podnikání. IDC je součástí skupiny IDG, přední světové společnosti zabývající se publikační činností, výzkumem trhu a organizováním odborných konferencí.

Další informace o společnosti IDC najdete na www.IDC.com

O této studii

Studie IDC shrnuje poznatky sedmi případových studií. Rozhovory proběhly ve společnostech Visy Paper (Austrálie), BW Offshore (Norsko), Willamette Valley Co (USA), Hertel Sealings (Nizozemsko), Vitec Videocom (Velká Británie), Powen Wafapumps (Polsko) a Grupo Farmasierra (Španělsko). Společnost IDC získala ve všech společnostech přístup k pracovníkům s hlavní rozhodovací pravomocí v souvislosti s IT, se kterými poté během ledna a února 2012 uspořádala několik telefonických rozhovorů. Do sedmi případových studií se zapojili zástupci středních a velkých společností, které implementovaly řešení od společnosti IFS.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia, spol. s r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.