Nejistota na trhu s komerčními nemovitosti pokračuje, oživení se očekává na začátku roku 2024

Nejistota, která v druhé polovině loňského roku zavládla na trhu komerčních nemovitostí, se promítla i do prvního čtvrtletí roku letošního. Přestože trh již působí klidněji, čeká jej podle odborníků ze společnosti Colliers ještě poměrně dlouhé období stabilizace.

Objem investic v sektoru komerčních nemovitostí v 1. čtvrtletí 2023 dosáhl hodnoty přibližně 400 milionů eur, což je největší částka od velmi úspěšného 1. čtvrtletí 2022. „Celoroční objem investic do komerčních nemovitostí by se letos měl pohybovat mezi 1 a 1,5 miliardy eur. Předpokládáme, že trh nabere více na obrátkách počátkem roku 2024. Mezitím by se měla normalizovat cenová očekávání,“ předpovídá Josef Stanko, senior analytik ze společnosti Colliers.

Největší transakcí, která se na objemu investic v prvním čtvrtletí podílela více než 50 %, byl prodej maloobchodního portfolia Trei, které se skládalo z několika desítek retailových parků a maloobchodních objektů. Zbylé transakce připadaly především na starší kancelářské budovy, průmyslové a rezidenční nemovitosti.

Přestože je počet transakcí stále nižší, je patrné zaměření investorů na aktiva s přidanou hodnotou nebo na zcela oportunistické akvizice. Zvýšil se zájem o brownfieldy, rozpracované projekty v potížích a pozemky pro budoucí využití,“ všímá si Josef Stanko s tím, že tradičně dominovali lokální investoři z Česka, kteří se podíleli na plných 89 % realizovaného objemu. Určení ceny zůstává velkým otazníkem, zejména proto, že na trhu nejsou tradiční investiční produkty a vývoj referenčních cen je obtížně odhadnutelný. „Přesto jsme se hlavně kvůli situaci ve financování rozhodli posunout prime yield pro kanceláře směrem ven o 25 bazických bodů na 5,25 %. Ostatní benchmarky pro prime yield nákupních center, high street a průmyslových aktiv jsme při čtvrtletní revizi ponechali beze změny na úrovni předchozího čtvrtletí,“ komentuje Josef Stanko. Pokud letos přijdou na trh prémiové nemovitosti, jako jsou například nové kanceláře třídy A nebo dobře dostupné logistické areály, tak si pravděpodobně udrží vysokou cenu i ve srovnání s předkrizovou úrovní. Díky vyšší průměrné době do konce nájemních smluv, stabilním nájemcům a bezvadnému stavu budov budou takové nemovitosti pravděpodobně také snadno plnit požadavky týkající se souladu s ESG a tyto nefinanční aspekty mohou v dnešní době zapůsobit i na ty nejkonzervativnější investory.