Neomezené tarify cloudových úložišť pomalu mizí – co čeká firmy dál?

Nedávné rozhodnutí Dropboxu ukončit neomezený plán cloudového úložiště pouze následuje trend v celém odvětví. Poskytovatelé cloudových úložišť po léta nabízeli plány neomezených úložišť pro firmy. Tyto nabídky se ale ukazují jako ekonomicky neudržitelné, což vede jejich poskytovatele k jejich postupnému rušení.

Tento posun začal u společnosti Google v roce 2021. Ta postupně zrušila bezplatné úložiště pro uživatele služby Google Fotky a ukončila neomezené plány úložiště pro službu Google Workspace. V roce 2023 následovaly společnosti Microsoft a Dropbox, což jen dokládá obtížnost udržení nabídek neomezeného úložiště. Podobné změny vedou k tomu, že uživatelé přehodnocují svůj přístup k veřejným cloudovým úložištím.
V současné době se více než 60 % podnikových dat nachází v cloudu, přičemž 94 % globálních společností využívá cloudové úložiště (GoodFirms, 2023). Téměř polovinu dat uložených v cloudu tvoří citlivé údaje, včetně údajů o zaměstnancích a zákaznících, podnikových financích a duševním vlastnictví. S rostoucím objemem dat se předpokládá, že výdaje na cloudová úložiště vzrostou do roku 2026 o 13 % a dosáhnou 135,1 miliardy USD (IDC, 2023).
Vzhledem k tomu, že objem dat neustále roste, je pro poskytovatele cloudů stále náročnější poskytovat neomezenou kapacitu k ukládání dat. Společnost Google poukázala na potřebu vyhovět rostoucí poptávce po úložištích, zatímco Dropbox uvedl jako důvod ukončení Dropbox Advanced zneužívání této služby – jde totiž o nabídku určenou pro firmy a nikoliv soukromé osoby.

Změna cloudové infrastruktury se ovšem může značně prodražit. Výdaje spojené s hledáním alternativních řešení někteří spojují s nízkou návratností svých investic do cloudu. Tyto přechody totiž často znamenají vysoké konverzní náklady – zkoušení různých alternativ může vést k výpadkům a narušení provozu. Ačkoli je veřejné cloudové úložiště pohodlné, nemusí být vždy optimální volbou pro ukládání kritických podnikových dat. Především kvůli omezené kontrole nad serverem.
Naproti tomu privátní cloudová úložiště nabízejí zajímavou alternativu k neomezeným tarifům cloudových úložišť. Na rozdíl od veřejných cloudových řešení, kde se uživatelé spoléhají na servery třetích stran, fungují privátní cloudová úložiště v rámci vyhrazených souborových serverů prostřednictvím zařízení NAS (Network Attached Storage). Tato samostatná infrastruktura podporuje flexibilní škálovatelnost úložiště, což podnikům umožňuje přizpůsobit kapacitu tak, aby odpovídala jejich rostoucím potřebám.

Soukromé cloudy mohou také integrovat hybridní konfigurace, které dosahují zdravé rovnováhy mezi výhodami veřejných a soukromých cloudů, a zvyšují tak efektivitu správy zdrojů. Na rozdíl od veřejných cloudových úložišť se také zvyšuje ochrana soukromí a zabezpečení dat, protože podniky mají větší kontrolu nad svými servery. Kromě úplného vlastnictví dat nabízejí některá řešení soukromých cloudových úložišť, jako je Synology Drive, další funkce, jako jsou například nástroje pro produktivitu bez licence, které umožňují bezproblémový pracovní postup, a širokou podporu formátů souborů prozefektivnění spolupráce s externími subjekty. To z nich činí praktickou volbu pro podniky, které hledají komplexní řešení úložiště kombinující zabezpečení a plnou kontrolu. Toho všeho lze dosáhnout prostřednictvím jednorázové investice do NAS.

S postupným omezováním a rušením neomezených tarifů na cloudových úložištích je pravděpodobné, že ostatní poskytovatelé veřejných cloudových služeb budou brzy následovat. Tváří v tvář proměňujícímu se cloudovému prostředí představují lokální privátní cloudová úložiště pro podniky zřejmě nejschůdnější variantu. Firmy díky tomu mohou pokračovat v růstu ve stabilním cloudovém prostředí, aniž by musely čelit nákladům a narušením spojeným s migrací služeb v důsledku změn cenových tarifů na externích úložištích.

Další informace:
Objevte osvědčené postupy pro Synology Drive
Najděte nejlepší NAS pro svou firmu