Nová verze IFS Aplikací pro moderní výrobu přichází

ifs_logo_50IFS, globální společnost vyvíjející podnikové aplikace, představuje novou verzi svého podnikového informačního systému IFS Aplikace 8. Svou vyspělou funkcionalitou osloví především výrobní společnosti, které potřebují komplexní podporu všech výrobních procesů – od vzniku projektu, přes výrobu prototypů, po poprodejní servis a opravy. IFS Aplikace ve verzi 8 to vše nabízejí a mimo jiné zahrnují i vylepšený konfigurátor prodeje a funkce dílenského řízení výroby.

Intuitivnost na prvním místě

V segmentu výrobních společností dochází k růstu poptávky po uživatelsky přívětivých a účinných podnikových aplikacích. V reakci na tento obecný trend nabízí IFS Aplikace 8 funkcionalitu založenou na mnohaletých praktických zkušenostech, která je dostupná přes osvědčené a vysoce intuitivní uživatelské rozhraní IFS Enterprise Explorer.

Nové zdroje příjmů

Mnoho výrobců se dnes potýká s klesající marží na zboží, které vyrábějí. V důsledku toho roste význam alternativních zdrojů příjmů, jako jsou opravy výrobků a další poprodejní služby. V reakci na požadavky výrobců, kteří provádějí servis svých vlastních výrobků nebo poskytovatelů služeb specializujících se na opravy a údržbu zahrnují IFS Aplikace 8 zcela novou funkci, komponentu MRO (Maintenance, Repair and Operations). Toto řešení pokrývá kompletní poprodejní proces opravy od sjednání, příjmu a opravy až po expedici a fakturaci.

Prototypy

Další novou komponentou IFS Aplikací ve verzi 8 je Výroba prototypů. Umožňuje provádět snadná nastavení a spustit výrobu bez dopadu na běžný výrobní proces. Tato funkce pomůže společnostem, které chtějí znovu navrhnout již existující výrobky nebo vyzkoušet nové výrobní technologie. Výroba prototypů je i nadále důležitou součástí z hlediska uspokojení očekávání zákazníků, zajištění kvality a zkrácení doby uvedení produktu na trh.

Konfigurace produktu

Důležitým trendem ve výrobě je rostoucí poptávka po jedinečně konfigurovaných výrobcích. IFS Aplikace 8 jsou proto vybaveny vylepšenou funkcí Konfigurátor prodeje. Díky tomuto jednoduchému a snadno použitelnému konfigurátoru nebudou muset zpracovávat objednávky nebo nabídky inženýři. Tato komponenta je propojena na funkcionality požadované v objednávce (CTO) a nabízí plnou integraci s Knihovnou médií.

Projektové řízení

Rostoucí počet výrobců se obrací směrem k vývoji výrobků založenému na projektech a výrobní strategii, což vyvolává potřebu podnikových řešení, která mohou nabídnout funkce řízení projektu jako nedílnou součást celého hodnotového řetězce. IFS Aplikace 8 nabízí jedinečné řešení založené na projektech, které podporuje celý životní cyklus projektu a zároveň zůstává nedílnou součástí celého ERP systému.

„V souvislosti s inovacemi a novými výzvami, které se objevují téměř denně, prochází oblast výroby v současné době řadou změn. Proto jsme rádi, že můžeme představit IFS Aplikace 8, kompletní podnikový informační systém, který představuje špičku pro technologickou podporu moderní výroby. Jsme přesvědčeni, že tato nová verze bude mít značný vliv na to, jak budou společnosti plánovat a provádět své výrobní operace,“ uvádí k tomu Pavel Bláhovec, ředitel obchodu a podpory IFS Czech a dodává: ”Výrobní firmy v České a Slovenské republice musí držet krok s rostoucími požadavky trhu a reagovat na potřeby úspor a efektivní výroby. Proto očekáváme velký zájem o novou verzi IFS Aplikací.“

 

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia s.r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.