Nový průzkum o rostoucích nárocích na IT odhaluje význam automatizace a generativní umělé inteligence

Nový průzkum společnosti Salesforce, který proběhl mezi více než 4 000 vedoucími pracovníky v oblasti IT, odhalil, že zatímco většina respondentů (74 %) v blízké budoucnosti očekává nárůst požadavků firem v oblasti IT, pokrok v oblasti umělé inteligence a automatizace považují za stále životaschopnější řešení, jež povede k větší transformaci společností. 86 % vedoucích IT pracovníků dokonce očekává, že generativní AI brzy sehraje v jejich organizacích významnou roli.

Nejnovější zpráva společnosti Salesforce o stavu IT se zabývá těmito trendy a nabízí přehled hlavních priorit, výzev a strategických úvah vedoucích pracovníků.

1. Umělá inteligence a automatizace jsou v popředí zájmu

78 % vedoucích pracovníků v oblasti IT se domnívá, že role AI v jejich organizacích je dobře definována. Raketový vzestup generativní umělé inteligence tak otevírá nové příležitosti, jak zefektivnit práci IT oddělení.

Samotný březnový průzkum mezi vedoucími pracovníky v oblasti IT zjistil, že 57 % považuje generativní umělou inteligenci za příčinu „změny hry“ s potenciálem zlepšit zkušenosti zákazníků i zaměstnanců. Podle poslední vlny průzkumu tento názor dokonce sílí. Až 86 % pracovníků v oblasti IT očekává, že generativní AI bude v jejich organizacích v blízké budoucnosti hrát významnou roli, přičemž naprostá většina z nich tvrdí, že jejich zaměstnanci a obchodní partneři mají pevnou představu o tom, jak ji lze efektivně využít.

I přes nadšení z potenciálu generativní umělé inteligence k ní mají ale zaměstnanci v IT stále určité výhrady. Téměř dvě třetiny (64 %) se totiž obávají etických důsledků této technologie a 62 % vyjádřilo obavy také z jejího potenciálního dopadu na jejich kariéru.

Přesto 87 % vedoucích IT pracovníků očekává, že v následujících 18 měsících jejich firmy uvolní větší investice do automatizace, což odráží skutečnost, že 58 % z nich není plně spokojeno s úrovní automatizace, kterou mají v současné době implementovanou.

Je proto pravděpodobné, že tyto trendy ovlivní plánování a realizace zakázek v oboru IT i v následujících letech, kdy se tyto technologie, jejich role v podnikání a společnosti budou nadále vyvíjet.

2. Bezpečnostní hrozby nadále představují velký problém

Rychle se vyvíjející technologie umožňují firmám vytvářet inovativní aplikace, ale mohou také přinášet nové bezpečnostní hrozby, jichž by mohli zneužít hackeři. Pro IT týmy a jejich dodavatele to představuje dilema, protože 67 % vedoucích IT pracovníků uvádí, že mají problémy s vyvážením obchodních a bezpečnostních cílů.

Seznam obávaných hrozeb je sice dlouhý, ale zvláštní nejistotu vzbuzují malware, phishing a zranitelné starší systémy. V reakci na ně proto týmy zavádějí různé bezpečnostní taktiky, přičemž obzvláště oblíbené je šifrování dat.

3. Rostoucí požadavky obchodních oddělení nutí IT zefektivňovat provoz

V současné době mají téměř dvě třetiny (62 %) IT organizací problémy s plněním obchodních požadavků – toto číslo se bude zvyšovat, protože 74 % očekává v nadcházejících 18 měsících další nárůst požadavků.

Naštěstí 69 % vedoucích IT pracovníků očekává v nejbližších 18 měsících navýšení rozpočtu a 57 % počítá s dalšími pracovníky. Týmy se však také soustředí na co nejlepší využití stávajících zdrojů, přičemž 89 % se stále více zaměřuje na provozní efektivitu.

„Po IT odděleních se nadále požaduje, aby dělala více práce s menším rozpočtem, šetřila náklady, rychleji nasazovala produkty a poskytovala lepší zkušenosti zákazníkům a zaměstnancům. Proto je pro CIO a vedoucí pracovníky v IT klíčové zaměřit se na provozní efektivitu a zdokonalení firemních procesů,“ říká Param Kahlon, EVP a GM, Automation & Integration, Salesforce. „Díky tomu budou týmy produktivnější a budou dosahovat lepších obchodních výsledků.“

Nesoulad mezi jednotlivými odděleními však brání IT expertům upřednostňovat nejdůležitější iniciativy. Pouze 35 % vedoucích pracovníků v IT odděleních má pocit, že jejich klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) jsou zcela sladěny s ukazateli ostatních oddělení. Zatímco vedoucí IT oddělení považují návratnost investic do projektů a rychlost projektů za hlavní ukazatele úspěšnosti, nízký sentiment ohledně vzájemného sladění cílů naznačuje, že je třeba zlepšit koordinaci s odbytem, službami, marketingem, provozem a dalšími odděleními.

4. Posilování dat a obchodní požadavky podněcují nové přístupy k vývoji a integraci aplikací

Poptávka po aplikacích neustále roste. Šedesát devět procent vedoucích IT pracovníků proto očekává, že poptávka po aplikacích pro zákazníky v následujících 18 měsících vzroste, a 63 % tvrdí totéž o aplikacích pro zaměstnance.

Znepokojující ovšem je, že jen 26 % organizací může obsloužit všechny požadavky na vývoj, které aktuálně dostávají.

Nesoulad mezi poptávkou a nabídkou aplikací proto vyžaduje nové přístupy. Nízko kódové a bezkódové nástroje jsou příklady, jež zaznamenaly impozantní rozšíření – v současné době je používá 77 % IT oddělení. Dalším příkladem je composability, což znamená používání standardizovaných, opakovaně použitelných stavebních bloků balíčkových funkcí ve vlastním kódu. Čtyřicet šest procent IT oddělení má strategii kompozitního návrhu a dalších 43 % plánuje implementaci.

Vývoj aplikací je však pouze jedním dílem skládačky. Vzhledem k tomu, že pracovní postupy stále častěji vyžadují data z různých zdrojů, považuje 88 % vedoucích IT pracovníků integraci systémů/aplikací za klíčovou pro zákazníky i zaměstnance. Podniky už nyní používají v průměru 1 061 různých aplikací. Přestože se tento počet každoročně zvyšuje, odhaduje se, že pouze 29 % aplikací je integrováno – toto číslo zůstává v průběhu let stále stejné.

5. Udržitelnost je v agendě IT

Kromě každodenních priorit a výzev, kterým čelí vedoucí pracovníci v oblasti IT, existují i další, mnohem závažnější problémy, s nimiž se musí potýkat, jako je například změna klimatu. V souvislosti s novými požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti se do kompetence IT stále častěji dostává vykazování uhlíkové stopy. Sedmdesát devět procent IT organizací si proto stanovilo snížení emisí skleníkových plynů a 87 % vedoucích pracovníků těchto organizací se domnívá, že tyto emise dokáže efektivně sledovat a vykazovat. Tím však práce nekončí, protože mnoho zaměstnanců na prvním stupni řízení uvádí, že potřebují další školení, aby mohli emisní cíle splnit.

Více informací

Přečtěte si celou zprávu o stavu IT

Seznamte se s možnostmi automatizace platformy Salesforce

Seznamte se s AI Cloud

Metodika

Pokud není uvedeno jinak, data pocházejí z dvojitého anonymního globálního průzkumu mezi 4 325 IT profesionály s titulem ředitele nebo vyšším, který se uskutečnil mezi 28. únorem a 5. dubnem 2023. Další metodiku a demografické údaje průzkumu naleznete ve zprávě State of IT.