Nový průzkum společnosti Pure Storage ukazuje, že organizace nejsou připraveny na obrovské energetické nároky a datové požadavky umělé inteligence

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, vydala ve spolupráci se společností Wakefield Research novou studii identifikující překážky, s nimiž se organizace v různých odvětvích potýkají při zavádění umělé inteligence (AI). Zpráva rovněž odhaluje často přehlížené energetické nároky této pokročilé technologie.

Nová studie „Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption“ (Hnací síly změny: řešení energetických a datových výzev spojených s přijetím umělé inteligence) ukazuje, jak je důležité přehodnotit datovou infrastrukturu. Pouze pak lze skutečně využívat výhod umělé inteligence a udržet náklady na energii v souladu s cíli podniků ve vztahu k životnímu prostředí.

Průzkum byl proveden mezi 500 zaměstnanci zodpovědnými za nákup IT ve společnostech s více než 500 zaměstnanci v USA a Evropě. Ukázal následující skutečnosti:

  • Potřeba výpočetního výkonu prudce roste, což je způsobeno právě zaváděním umělé inteligence: V případě přijetí AI sepotřeba výpočetního výkonu dramaticky zvýšila podle 88 % respondentů. Téměř polovina z nich (47 %) musela po přijetí AI svůj výpočetní výkon zdvojnásobit nebo dokonce navýšit ještě více.
  • Organizace nepředpokládaly energetické nároky AI: 73 % lidí zodpovědných za nákupy IT nebylo zcela připraveno na energetické nároky AI.
  • Spotřeba energie je jen jedním z problémů AI: Podle 73 % respondentů AI vyžaduje nebo bude vyžadovat nějakou modernizaci správy dat. Mezi konkrétní upgrady patří nástroje pro správu dat (48 %), procesy správy dat (46 %) a infrastruktura pro ukládání dat (46 %).
  • V důsledku souvisejících změn již téměř všichni (96 %) respondenti aktualizovali nebo plánují aktualizovat infrastrukturu IT: 29 % nákupčích IT tvrdí, že AI vyžaduje nebo bude vyžadovat kompletní rekonstrukci podnikového IT.
  • Popsané problémy zbrzdily cíle podniků v oblasti udržitelnosti: 89 % respondentů uvedlo, že pro jejich podnik je v důsledku modernizace IT infrastruktury po zavedení AI obtížnější splnit cíle ESG. 60 % těch, kteří již technologie AI přijali nebo to plánují v příštích 12 měsících, nicméně uvedlo, že kvůli splnění cílů ESG investovali nebo budou investovat do energeticky účinnějšího hardwaru.

Význam pro obor

Zavádění umělé inteligence je na vzestupu napříč jednotlivými odvětvími průmyslu. Většina organizací ale nemá potřebnou infrastrukturu, která by dokázala zvládnout požadavky na vysoký výkon při zpracování dat. Pro maximalizaci přínosů AI je přitom nutné tento problém vyřešit, navíc do hry vstupují i energetické nároky nové technologie. Uvedená omezení představují výzvu pro úspěšnou implementaci AI na podporu kritických podnikových iniciativ, a to včetně těch environmentálních. Téměř všichni zaměstnanci zodpovědní za nákup IT pociťují tlak na snižování uhlíkové stopy. Většina z nich se nicméně shoduje na tom, že splnění cílů v oblasti IT není možné bez řádné přípravy infrastruktury IT na podporu umělé inteligence.

Požadavek na chytřejší infrastrukturu IT nebyl nikdy naléhavější. Starší systémy často nedokážou podporovat masivní datové toky aplikací AI, které jsou nutné např. pro maximální využití strojového učení. Vzhledem ke zrychlujícímu zavádění AI vyžadují týmy IT energeticky účinnou, spolehlivou a vysoce výkonnou infrastrukturu, která zajistí efektivní nasazení umělé inteligence.

„Plánování změn a zajištění pružnosti hrají při přijetí umělé inteligence klíčovou roli. Vzhledem k tomu, že v době AI exponenciálně rostou nároky na energii a data, jsou investice do správné datové infrastruktury připravené na AI zásadní pro dosažení co největší hodnoty projektů AI. Naše nová studie nabízí vedoucím pracovníkům IT důležité poznatky o důsledcích, které může mít nedostatečné plánování změn potřebných k implementaci AI,“ řekl Rob Lee, technologický ředitel společnosti Pure Storage.