Oblast služeb zaznamenala silný růst; Skupina investuje další 1 miliardu dolarů (USD) do inovace umělé inteligence

Skupina Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) dnes oznámila finanční výsledky za první kvartál fiskálního roku 2023/2024, jenž vykazují příjmy skupiny ve výši 12,9 miliardy dolarů a čistý zisk ve výši 191 milionů dolarů, a to na základě standardů finančního vykazování HKFRS[1].

Příjmy z odvětví mimo počítače dosáhly 41 % celkových příjmů skupiny, přičemž odvětví služeb dosáhlo silného růstu a trvalé ziskovosti – což nadále dokazuje efektivitu inteligentní transformační strategie společnosti Lenovo.

Skupina nadále přijímá proaktivní opatření, aby si udržela poměr nákladů a výnosů (E/R) na pružné úrovni a podpořila udržitelnou ziskovost, přičemž stále investuje do růstu a transformace. I nadále je odhodlána ve střednědobém horizontu zdvojnásobit své investice do inovací, včetně dodatečné investice ve výši 1 miliardy dolarů během tří let na urychlení zavádění umělé inteligence (AI) pro podniky po celém světě – konkrétně zařízení AI, infrastruktury AI a řešení AI.

Navzdory náročným tržním podmínkám a nepříznivým makroekonomickým podmínkám v uplynulém čtvrtletí vidí společnost Lenovo známky stabilizace a zlepšení na trhu i klesající ceny komponentů, a věří, že během druhé poloviny tohoto fiskálního roku lze očekávat oživení trhu s klientským vybavením a obnovení růstu.

Shrnutí finančních výsledků:

Q1 FY 23/24

V milionech dolarů

Q1 FY 22/23

V milionech dolarů

Rozdíl

Absolutně

Příjmy skupiny 12,900 16,956 (24%)
Příjmy před zdaněním 228 691 (67%)
Čistý zisk (zisk připadající akcionářům) 177 516 (66%)
Čistý zisk (zisk připadající akcionářům – mimo HKFRS) [1] 191 556 (66%)
Základní zisk na akcii (v centech US dolarů) 1.48 4.39 (2.91)

Citace Yuanqing Yang, předsedy představenstva a generálního ředitele společnosti Lenovo:

„V minulém čtvrtletí představovalo makroprostředí výzvu a naše hardwarová divize zůstala ve fázi přizpůsobování se, avšak nadále jsme pokračovali v realizaci naší strategie. Naše odvětví služeb dosáhlo silného růstu a udržení ziskovosti. Náš mix příjmů z nepočítačových produktů v rámci celé skupiny se meziročně nadále zvyšoval, což dokazuje efektivitu našich diverzifikovaných faktorů růstu, a já zůstávám opatrně optimistický ohledně oživení našeho podnikání v několika příštích čtvrtletích. Vzhledem k tomu, že pokračujeme v inovacích a inteligentní transformaci, jsem přesvědčen o naší dlouhodobé pozici, která nám v budoucnu zajistí udržitelnou ziskovost a růst.

Další investice ve výši 1 miliardy dolarů staví na existujícím vedoucím postavení

Společnost Lenovo pokračuje v zavádění umělé inteligence ve všech aspektech díky vybudování svých předností v oblasti výpočetního výkonu od „client to edge to cloud“ až po síť. Průlomy v oblasti rozsáhlých jazykových modelů a obsahu generovaného umělou inteligencí představují velký skok ve vývoji a aplikacích AI a slouží jako katalyzátor a urychlovač, který podporuje zavádění umělé inteligence. V příštích třech letech Lenovo vyčlení další 1 miliardu dolarů na investice do AI, které se zaměří na dodávku zařízení s AI, výpočetní infrastruktury připravené a optimalizované pro AI a na začlenění obsahu generovaného AI do inteligentních vertikálních průmyslových řešení.

Komplexní portfolio divize Infrastructure Solutions Group (ISG) v oblasti umělé inteligence se umístilo na třetím místě na světě v oblasti hardwarové infrastruktury pro umělou inteligenci. Je také lídrem v navrhování nové generace systémů AI poháněných společností NVIDIA. Server Lenovo ThinkSystem SR675 V3 bude brzy obsahovat nedávno oznámené grafické procesory NVIDIA L40S, které pomohou profesionálům po celém světě rozvíjet umělou inteligenci a přinést uživatelům napříč odvětvími generativní aplikace využívající AI, jako jsou inteligentní chatboti, vyhledávací a sumarizační nástroje. Divize ISG investuje 100 milionů dolarů do dalšího rozvoje svého programu AI innovators, který již v prvním roce svého trvání přinesl více než 150 špičkových řešení AI, více než 70 platforem optimalizovaných pro AI a 45 partnerů z řad ISV.

Divize Solutions and Services Group taktéž používá umělou inteligenci, včetně inteligentních zařízení využívající umělou inteligenci pro prediktivní podporu, generativních AI agentů zabudovaných do nabídky služeb a vertikálních řešení rozšířených o AI.

Divize Intelligent Devices Group (IDG) integrovala umělou inteligenci do všech aspektů životního cyklu svých zařízení, od využití umělé inteligence k získávání informací o uživatelích, které se využívají při návrhu a analýze produktů, přes předprodukční kontrolu zranitelnosti kódu až po výrobu, včetně plánování dílů, kontroly kvality a optimalizace. Při pohledu do budoucnosti je společnost Lenovo lídrem transformačního posunu v oblasti osobních počítačů, kdy pro splnění potřeb nových generativních pracovních zátěží s umělou inteligencí bude nutné přeměnit i osobní počítač na počítač s podporou AI. Společnost Lenovo vidí budoucnost osobních počítačů s umělou inteligencí jako převratnou hybridní kombinaci klientských, okrajových a cloudových technologií, která přinese lepší funkčnost, rychlost, kreativitu a pohlcující, realistické zážitky.

Na operační úrovni Lenovo používá umělou inteligenci napříč firemní inteligentní výrobou, dodavatelských řetězcem, zákaznickým servisem a dalšími procesy ke zlepšení efektivnosti, odhadů a rozhodování.

Divize Solutions and Services (SSG): vysoká marže, silný růst

Příležitost:

V příštích třech letech bude trend digitální a inteligentní transformace i nadále hnací silou růstu globálních výdajů na IT, zejména v oblasti IT služeb. Zároveň se očekává, že celková poptávka po vertikálních řešeních, včetně inteligentních měst, inteligentní výroby, inteligentního vzdělávání a inteligentního maloobchodu, bude do roku 2026 silně růst.

Výsledky v Q1 FY23/24:

 • Společnost SSG dosáhla silného růstu a vysoké ziskovosti, její tržby dosáhly 1,7 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o 18 % s vysokou provozní marží více než 21 %.
 • Podnikání v oblasti podpůrných služeb se podařilo ochránit jako hlavní pohon zisku a zároveň bylo dosaženo významného pokroku v rozšiřování Managed Services a Projects and Solutions, které nyní dohromady tvoří více než polovinu příjmů divize SSG (meziroční nárůst o 4procentní body).
 • Společnost SSG pokračuje v budování silného obchodního portfolia v oblasti řešení pro digitální pracoviště.

Udržitelný růst:

SSG přijímá trend aaS (as-a-Service), digitálního pracoviště, služeb udržitelnosti a hybridního cloudu, škáluje své primární nabídky a inkubuje tyto horizontální stavební bloky do vertikálních řešení, aby pomohla zákazníkům zlepšit zkušenosti a produktivitu zaměstnanců.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Přináší růst v klíčových oblastech

Příležitost:

Díky silné poptávce po umělé inteligenci se modernizace infrastruktury ICT dále zrychluje. Silný růst se očekává také v oblasti služeb, edge a podnikového softwaru.

Výsledky v Q1 FY23/24:

 • Tržby se meziročně snížily (1,9 miliardy USD, což je meziroční pokles o 8 %) kvůli celkově slabé poptávce poskytovatelů cloudových služeb (CSP) po serverových výpočtech, omezením GPU ovlivňujících poptávku po AI a pomalejšímu přechodu odvětví na platformu nové generace.
 • Divize ISG dosáhla nadměrného růstu v oblasti úložišť, softwaru, služeb a HPC – úložiště dosáhlo trojciferného meziročního růstu, čímž se Lenovo stalo čtvrtým největším poskytovatelem úložišť na světě.
 • Společnost ISG nadále vyniká v oblasti umělé inteligence a v druhé polovině roku 2022 zaznamenala trojciferný růst, přičemž oborový průzkum ji zařadil na třetí místo na světě v oblasti hardwarové infrastruktury pro umělou inteligenci

Udržitelný růst:

 • Společnost Lenovo bude i nadále investovat do vývoje infrastruktury připravené a optimalizované pro umělou inteligenci, například AI Edge, AI Hybrid Cloud a serverů a úložišť, které podporují pracovní zátěže zaměřené na umělou inteligenci.
 • ISG se i nadále zaměřuje na rozšiřování své vize nejdůvěryhodnějšího infrastrukturního partnera pro zákazníky v jejich digitální a inteligentní transformaci.

Divize Intelligent Devices (IDG): Udržení vedení

Příležitost:

Zatímco trh s chytrými zařízeními zůstává pod tlakem, trh s inteligentními prostory a zařízení využívající umělou inteligenci čekají nové příležitosti

Výsledky v Q1 FY23/24:

 • Tržby meziročně poklesly na 10,3 miliardy dolarů (meziročně o 28 %) kvůli problémům na trhu, avšak Lenovo si udrželo pozici světové jedničky na trhu osobních počítačů (23,2 %).
 • Divize chytrých telefonů dosáhla v prvním kvartálu desetiletého rekordu v počtu aktivací a dále posílila svou prémiovou a 5G nabídku uvedením nové řady telefonů motorola razr.
 • Divize prokázala velký potenciál růstu v oblasti inteligentní spolupráce a inteligentních domácností.

Udržitelný růst:

 • Divize se zavázala investovat do inovací s cílem vybudovat dlouhodobou konkurenceschopnost, což zahrnuje i novou generaci zařízení s umělou inteligencí
 • Tříletý plán pro chytré telefony pomáhá dosáhnout prémiového růstu v nejsilnějších zemích Severní Ameriky a Jižní Ameriky, stejně jako velkého růstu v Asii, Tichomoří a v regionu EMEA.
 • Divize IDG pokračuje v rozšiřování portfolia chytrých zařízení, včetně obohaceného softwaru a služeb pro další budování ekosystém IDG.

[1] non-HKFRS measure was adjusted by excluding net fair value changes on financial assets at fair value through profit or loss, amortization of intangible assets resulting from mergers and acquisitions, mergers and acquisitions related charges; and the corresponding income tax effects, if any.