Oracle Big Data SQL: Společnost Oracle rozšiřuje portfolio svých produktů pro zpracování velkých objemů dat

Nový software umožní zákazníkům pomocí technologie SQL bezpečně integrovat data napříč prostředími Hadoop, NoSQL a databází Oracle

Organizace dnes nutně potřebují inovativní způsoby, které jim umožní řídit data pocházející z různorodých zdrojů. Technologie jako Hadoop nebo NoSQL sice řeší některé problémy spojené se zpracování velkých objemů dat (big data), současně však vytvářejí „datová sila“ – tedy izolovaná prostředí, která komplikují přístup k datům a jejich analýzu jinými nástroji, což ale pro podniky představuje kritickou funkcionalitu. Chtějí-li organizace maximalizovat hodnotu informací i přínos trendu big data, potřebují vyvinout takovou architekturu řízení velkých objemů dat, která bude hladce integrovat data pocházející z různých zdrojů, a to včetně platforem Hadoop, NoSQL a relačních databází. Systém pro řízení velkých objemů dat zjednoduší přístup k těmto datům a současně by měl umožnit využívat stávající know-how a zachovat takovou úroveň zabezpečení citlivých dat, jakou vyžadují vnitropodnikové či regulační předpisy.

Společnost Oracle v reakci na potřebu organizací po komplexním řešení pro zpracování velkých objemů data představuje řešení Oracle Big Data SQL.

Toto řešení umožňuje překlenout hranice mezi datovými sily a zjednodušuje přístup k datům i jejich vyhledávání. Pomocí jediného příkazu SQL lze nyní přistupovat k databází Oracle i prostředím Hadoop a NoSQL, což minimalizuje přesuny dat a zvyšuje rychlost práce s nimi – datová sila jsou prakticky eliminována. Řešení Oracle Big Data SQL tak zákazníkům umožňuje získat konkurenční výhodu díky snazšímu vytěžení přínosu z existujících dat, současně je posílena bezpečnost a zjednodušeno prosazování pravidel pro práci s daty. Přístup společnosti Oracle navíc podnikům umožňuje využít stávajících investic do technologie SQL, a to jak z hlediska odborných znalostí zaměstnanců, tak i již pořízených aplikací.

Základní informace o řešení Oracle Big Data SQL
• Oracle Big Data SQL je software založený na standardu jazyka SQL, který hladce integruje data napříč platformami Hadoop, NoSQL a databází Oracle.
• Software lze provozovat na zařízení Oracle Big Data Appliance a může fungovat ve spojení s databázovým strojem Oracle Exadata.
• Řešení Oracle Big Data SQL propojuje osvědčené technologie a zjednodušuje přístup k datům pomocí průmyslového standardu SQL. Organizace mohou využívat všechna svá data z jediného místa, a díky tomu transformovat své podnikání.
• Unikátní architektura a technologie vyhledávání (Smart Scan) převzaté z databázového stroje Oracle Exadata umožňuje řešení Oracle Big Data SQL provádět dotazování na všechny formy strukturovaných i nestrukturovaných dat. Výsledkem je minimalizace přesunů dat a mnohem rychlejší analýza dat distribuovaných mezi prostředími Hadoop, NoSQL a databází Oracle.
• Řešení Oracle Big Data SQL umožňuje rozšířit zabezpečení databáze Oracle včetně stávajících firemních bezpečnostních politik také do prostředí Hadoop a NoSQL.
• Oracle Big Data SQL je součástí portfolia produktů společnosti Oracle pro zpracování velkých objemů dat.

Rychlejší prognózy
Možnost používat jazyk SQL k dotazování a analýze veškerých typů dat znamená, že organizace už nemusejí kopírovat a přesouvat data mezi platformami nebo používat k analýzám jazyky na bázi technologie MapReduce. Odpadá také nutnost vytvářet databázové dotazy zvlášť pro každou platformu a potom spojovat výsledky.
Technologie Smart Scan, převzatá ze zařízení Oracle Exadata, umožňuje vytvářet a spouštět databázové dotazy lokálně bez ohledu na umístění dat, což minimalizuje nutné přenosy dat a zvyšuje výkon/rychlost celého prostředí.
Řešení Oracle Big Data SQL poskytuje oblíbené, na jazyku SQL založené nástroje a aplikace business intelligence, které dovolují obejít se bez tradičních datových skladů. Umožňují rychlé vyhledávání a získávání potřebných informací z velkých objemů dat, aniž by podniky musely přepracovávat své stávající aplikace a nástroje.

Zjednodušení přístupu
Práce s velkými objemy dat obvykle vyžaduje, aby podniky nasazovaly nové technologie a jazyky a personál IT oddělení získal nové znalosti. Společnost Oracle přijetí technologie big data zjednodušuje, protože umožňuje přistupovat k relačním i jiným datům z jednotné architektury a pomocí jazyka SQL, který se již dočkal širokého přijetí jako průmyslový standard. Jazyk SQL se tak rozšíří napříč celým ekosystémem podnikových dat a bude použitelný jako univerzální prostředek pro jejich analýzu.
Integrované (engineered) systémy společnosti Oracle spolu s řešením Oracle Big Data SQL umožňují rychlé nasazení a zajišťují nízké celkové náklady na vlastnictví, ať už jde o prostředí Hadoop, NoSQL nebo relační databáze. Stejně tak lze už ve fázi nasazení zajistit odpovídající úroveň zabezpečení dat.

Zabezpečení a řízení
Zařízení Oracle Big Data Appliance obsahuje komplexní funkce pro šifrování, které chrání důvěrnost citlivých dat a zajišťují splnění regulačních požadavků. Data na zařízení Oracle Big Data Appliance jsou chráněna před odcizením a neoprávněným přístupem. Zařízení nabízí autentizaci podnikové třídy pomocí protokolu Kerberos, autorizaci (protokol LDAP a projekt Apache Sentry) a monitoring/audit pomocí platformy Oracle Audit Vault and Database Firewall. Tyto funkce lze automaticky nastavit během instalace, což značně zjednodušuje proces zabezpečení prostředí Hadoop.
Nástroj Oracle Big Data SQL umožňuje podnikům využívat přínos velkých objemů dat bez rizika kompromitace dat. Pokročilé funkce zabezpečení v databázi Oracle lze nyní rozšířit také na data v prostředí Hadoop a NoSQL. Zákazníci mohou v rámci řešení Oracle Big Data SQL používat bezpečnostní technologie databáze Oracle včetně redakce dat, analýzy oprávnění a silných nástrojů omezujících přístup k datům s vysokými uživatelskými oprávněními.

Dostupnost
Řešení Oracle Big Data SQL bude dostupné v průběhu podzimu 2014.

„Organizace ve stále větší míře využívají data z platforem Hadoop a NoSQL, tedy taková, která nejsou uložena v relačních databázích. V souvislosti s tím však vznikají datová sila, která komplikují analýzy a omezují reálný potenciál trendu big data,“ uvedl Andrew Mendelsohn, výkonný viceprezident společnosti Oracle pro technologie databázových serverů. „Řešení Oracle Big Data SQL využívá populárního a osvědčeného jazyka SQL k opětovnému sjednocení dat tak, aby se mohla využívat v rámci celého podniku. Společnost Oracle tímto nástrojem ukazuje, že i nadále patří k největším inovátorům databázových technologií. Podnikům nabízíme jednoduchý, ale účinný způsob, jak získat jednotný přístup ke všem datům a přitom navíc zužitkovat stávající investice i know-how. Hodnota získaná z velkých objemů dat umožní našim zákazníkům transformovat jejich podnikání.“

„Zařízení Oracle Big Data Appliance je ideální volbou pro zákazníky, kteří chtějí využívat řešení společnosti Cloudera založená na platformě Hadoop. Je to rychlejší a levnější než nasazovat cluster budovaný vlastními silami,“ říká Mike Olson, zakladatel a předseda představenstva společnosti Cloudera. „U našich zákazníků jsme zaznamenali zvýšenou poptávku po možnosti provádět dotazování na data v systému Hadoop pomocí jazyka SQL. Proto jsme vyvinuli řešení Impala umožňující nativní a efektivní použití jazyka SQL i v prostředí Hadoop; toto řešení se stalo i součástí zařízení Oracle Big Data Appliance. Zákazníci, kteří potřebují provádět dotazy a analyzovat data rozprostřená mezi platformou Hadoop a databází Oracle, nové řešení Oracle Big Data SQL rozhodně využijí, protože jim to usnadní integraci platformy Hadoop do infrastruktury produktů a technologií společnosti Oracle.“

Podrobnější informace (v angličtině)
• Databáze Oracle
• Řešení Oracle Big Data SQL
• Řešení společnosti Oracle pro zpracování velkých objemů dat
• Zařízení Oracle Big Data Appliance
• Databázový stroj Oracle Exadata
• Zabezpečení databáze Oracle
• Databáze Oracle na blogu společnosti Oracle, Facebooku a Twitteru