Oracle OpenWorld: Správa sociálních vztahů

Larry Ellison představil na konferenci Oracle OpenWorld sadu Oracle Social Relationship Management (SRM). Jedná se o integrovanou službu, která podnikům umožňuje analyzovat a řídit interakce napříč různými sociálními platformami.

Tyto procesy probíhají v reálném čase a poskytují podnikům celkový pohled na chování spotřebitelů. Pomocí Oracle SRM lze sledovat dění v sociálních sítích, zapojit se do něj, vytvořit si nové obchodní příležitosti a napomáhat prodejům. Sada Oracle Social Relationship Management je integrována s dalšími podnikovými aplikacemi společnosti Oracle včetně Oracle Fusion Marketing, Oracle Fusion Sales Catalog, Oracle ATG Web Commerce a Oracle Enterprise Resource Planning (ERP). Sociální média mohou díky tomu transformovat i další obchodní procesy. Marketingové týmy dokáží pomocí Oracle SRM integrovat sociální média do svých webových stránek a dalších marketingových nástrojů.

Sada Oracle SRM poskytuje komplexní pohled na chování spotřebitelů pomocí následujících komponent:

  • Oracle Social Network: Poskytuje zabezpečenou platformu pro spolupráci v reálném čase, která je dostupná uživatelům uvnitř i vně organizace.
  • Oracle Social Marketing: Marketingoví specialisté mohou pomocí tohoto nástroje centrálně vytvářet, publikovat, moderovat, řídit, měřit a reportovat kampaně napříč různými sociálními sítěmi a platformami. Nástroj umožňuje publikovat obsah v sociálních sítích, získávat fanoušky a přizpůsobovat vnímání značky konkrétním situacím.
  • Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service: Služba umožňuje organizacím analyzovat interakce v sociálních médiích. Díky tomu lze zlepšit služby zákazníkům, prodejní týmy mohou např. zefektivnit své nabídky. Podniky lépe porozumí svým zákazníkům a díky monitoringu signálů a trendů na sociálních sítích budou moci ihned adekvátně reagovat.
  • Oracle Social Sites: Poskytuje komplexní editační nástroje pro dynamický vývoj a publikování sociálních webů. S nástrojem mohou snadno pracovat i uživatelé bez speciálních technických znalostí.
  • Oracle Data and Insights. Služba určená pro rostoucí podniky, která poskytuje potřebné informace o externích subjektech (adresáře, analýzy apod.).