Platforma Oracle Blockchain Service urychluje transakce a zvyšuje jejich bezpečnost

Společnost Oracle oznamuje všeobecnou dostupnost platformy Oracle Blockchain Cloud Service. Služba umožňuje organizacím snadno vytvářet řešení založená na technologii blockchain, a tímto způsobem zvýšit bezpečnost i spolehlivost svých transakčních systémů. Platformu mohou s výhodou nasadit i firmy podnikající v globálním měřítku.

Blockchain slibuje od základu transformovat prakticky veškeré obory podnikání, protože obchodní interakce se díky této technologii stávají bezpečnější, průhlednější, efektivnější a levnější. Služba Oracle Blockchain Cloud Service poskytuje zákazníkům vývojovou platformu umožňující jim vytvářet jejich vlastní řešení a snadno je integrovat s dalším již používaným softwarem (ať už jde o nabídku SaaS od společnosti Oracle nebo třetích stran). Bezproblémová je rovněž integrace s jinými sítěmi blockchain nebo s platformovými službami Oracle PaaS. Oracle Blockchain Cloud Service umožňuje uživatelům sítě blockchain dále poskytovat, zpřístupnit je dalším organizacím a provádět tzv. „chytré kontrakty“ (smart contracts, tj. protokoly, pomocí nichž se realizuje samotná transakce – „smlouva“), jimiž se aktualizuje distribuovaná účetní kniha (ledger). Nabídka platformy pro blockchain je založena na desetiletích zkušenosti napříč jednotlivými průmyslovými obory; společnost Oracle má navíc rozsáhlý ekosystém partnerů, který umožňuje spolehlivě realizovat transakce s dodavateli, bankami i dalšími subjekty.

„Blockchain může být mezi současnými technologiemi jednou z těch, které povedou k nejzásadnější transformaci v oblasti zpracovávání transakcí,“ uvádí Amit Zavery, výkonný viceprezident divize Oracle Cloud Platform ve společnosti Oracle. „Právě uváděná platforma Oracle Blockchain Cloud Service je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje, spolupráce s partnery i zákazníky. Díky této platformě mohou zákazníci dále rozšiřovat své podnikání a lépe komunikovat s partnery prostřednictvím distribuovaných sítí – snadněji, transparentněji a bezpečněji než dosud.“

 

Platforma Oracle Blockchain Cloud Service je založena na frameworku Hyperledger Fabric od organizace Linux Foundation. Je předem sestavena do jednoho funkčního celku s dalšími součástmi vytvářejícími potřebnou infrastrukturu, jako je řízení životního cyklu kontejnerů, službami událostí, řízením identit, propojením (proxy) s rozhraním REST a řadou nástrojů pro monitoring a provoz. To vše je integrováno do jediné řídicí konzole, v rámci které lze snadno nastavovat parametry prostředí a realizovat samotný vývoj aplikací. Oracle Blockchain Cloud Service představuje řízenou platformní službu Oracle, která garantuje 99,95% dostupnost (SLA), spolehlivě dostupné jsou i vestavěné možnosti konfigurace, k dispozici je autonomně pracující agent pro obnovu a nepřetržitě funguje zálohování účetních knih, což umožňuje provádět obnovu i v prostředí více datových center, napříč dostupnými doménami.

Cloudová platforma Oracle nabízí jednoduchou integraci s dalšími aplikacemi, ať už v cloudu nebo v prostředí on-premise; tato integrace má často podobu plug-and-play. Jednoduché je rovněž propojení s nástroji pro správu rozhraní (API) i s dalšími vývojovými nástroji a prostředími. Navíc Oracle uvádí nové cloudové aplikace (přímo v podobě softwaru – jako SaaS), které nasazují technologii blockchain v rámci běžných scénářů použití, ať už jde o sledování transakcí, identifikaci původu nebo záruky. Jednoduchá integrace umožňuje využívat různé systémy účetních záznamů a zrychluje uvádění nových služeb na trh; to vše zvyšuje přínosy technologie blockchain v řadě různých scénářů jejího využití.

 

„Blockchain je dnes přijímán velmi rychle a od pilotních projektů se přechází na jeho nasazení v produkčním prostředí. Stále více subjektů si uvědomuje výhody distribuovaných účetních knih a chytrých kontraktů,“ uvádí Robert Parker, viceprezident divize pro výrobu a maloobchod ve společnosti IDC. „Spolu s tím je potřeba platforma podnikové třídy, která jde nad rámec obvyklých open source projektů, dokáže zajistit zabezpečení dat a jejich integritu, nabídne dostatečnou škálovatelnost, možnosti správy a interoperabilitu.“

Službu Oracle Blockchain Cloud Service již nasadily např. následující firmy: Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang, Solar Site Design a TradeFin. Blockchain má smysl prakticky pro všechny obory podnikání, ať už jde např. o dopravu, dodavatelské řetězce, logistiku, energetiku, maloobchod, elektronický obchod, finanční služby či veřejný sektor.

Platforma Oracle Blockchain Service urychluje transakce a zvyšuje jejich bezpečnost

Společnost Oracle oznamuje všeobecnou dostupnost platformy Oracle Blockchain Cloud Service. Služba umožňuje organizacím snadno vytvářet řešení založená na technologii blockchain, a tímto způsobem zvýšit bezpečnost i spolehlivost svých transakčních systémů. Platformu mohou s výhodou nasadit i firmy podnikající v globálním měřítku.

Blockchain slibuje od základu transformovat prakticky veškeré obory podnikání, protože obchodní interakce se díky této technologii stávají bezpečnější, průhlednější, efektivnější a levnější. Služba Oracle Blockchain Cloud Service poskytuje zákazníkům vývojovou platformu umožňující jim vytvářet jejich vlastní řešení a snadno je integrovat s dalším již používaným softwarem (ať už jde o nabídku SaaS od společnosti Oracle nebo třetích stran). Bezproblémová je rovněž integrace s jinými sítěmi blockchain nebo s platformovými službami Oracle PaaS. Oracle Blockchain Cloud Service umožňuje uživatelům sítě blockchain dále poskytovat, zpřístupnit je dalším organizacím a provádět tzv. „chytré kontrakty“ (smart contracts, tj. protokoly, pomocí nichž se realizuje samotná transakce – „smlouva“), jimiž se aktualizuje distribuovaná účetní kniha (ledger). Nabídka platformy pro blockchain je založena na desetiletích zkušenosti napříč jednotlivými průmyslovými obory; společnost Oracle má navíc rozsáhlý ekosystém partnerů, který umožňuje spolehlivě realizovat transakce s dodavateli, bankami i dalšími subjekty.

„Blockchain může být mezi současnými technologiemi jednou z těch, které povedou k nejzásadnější transformaci v oblasti zpracovávání transakcí,“ uvádí Amit Zavery, výkonný viceprezident divize Oracle Cloud Platform ve společnosti Oracle. „Právě uváděná platforma Oracle Blockchain Cloud Service je výsledkem několikaletého výzkumu a vývoje, spolupráce s partnery i zákazníky. Díky této platformě mohou zákazníci dále rozšiřovat své podnikání a lépe komunikovat s partnery prostřednictvím distribuovaných sítí – snadněji, transparentněji a bezpečněji než dosud.“

 

Platforma Oracle Blockchain Cloud Service je založena na frameworku Hyperledger Fabric od organizace Linux Foundation. Je předem sestavena do jednoho funkčního celku s dalšími součástmi vytvářejícími potřebnou infrastrukturu, jako je řízení životního cyklu kontejnerů, službami událostí, řízením identit, propojením (proxy) s rozhraním REST a řadou nástrojů pro monitoring a provoz. To vše je integrováno do jediné řídicí konzole, v rámci které lze snadno nastavovat parametry prostředí a realizovat samotný vývoj aplikací. Oracle Blockchain Cloud Service představuje řízenou platformní službu Oracle, která garantuje 99,95% dostupnost (SLA), spolehlivě dostupné jsou i vestavěné možnosti konfigurace, k dispozici je autonomně pracující agent pro obnovu a nepřetržitě funguje zálohování účetních knih, což umožňuje provádět obnovu i v prostředí více datových center, napříč dostupnými doménami.

Cloudová platforma Oracle nabízí jednoduchou integraci s dalšími aplikacemi, ať už v cloudu nebo v prostředí on-premise; tato integrace má často podobu plug-and-play. Jednoduché je rovněž propojení s nástroji pro správu rozhraní (API) i s dalšími vývojovými nástroji a prostředími. Navíc Oracle uvádí nové cloudové aplikace (přímo v podobě softwaru – jako SaaS), které nasazují technologii blockchain v rámci běžných scénářů použití, ať už jde o sledování transakcí, identifikaci původu nebo záruky. Jednoduchá integrace umožňuje využívat různé systémy účetních záznamů a zrychluje uvádění nových služeb na trh; to vše zvyšuje přínosy technologie blockchain v řadě různých scénářů jejího využití.

 

„Blockchain je dnes přijímán velmi rychle a od pilotních projektů se přechází na jeho nasazení v produkčním prostředí. Stále více subjektů si uvědomuje výhody distribuovaných účetních knih a chytrých kontraktů,“ uvádí Robert Parker, viceprezident divize pro výrobu a maloobchod ve společnosti IDC. „Spolu s tím je potřeba platforma podnikové třídy, která jde nad rámec obvyklých open source projektů, dokáže zajistit zabezpečení dat a jejich integritu, nabídne dostatečnou škálovatelnost, možnosti správy a interoperabilitu.“

Službu Oracle Blockchain Cloud Service již nasadily např. následující firmy: Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang, Solar Site Design a TradeFin. Blockchain má smysl prakticky pro všechny obory podnikání, ať už jde např. o dopravu, dodavatelské řetězce, logistiku, energetiku, maloobchod, elektronický obchod, finanční služby či veřejný sektor.