Počet zákazníků, kteří nasazují ERP v cloudu, narůstá

ifs_logo_50Společnost IFS, globální dodavatel podnikových aplikací, zveřejnila studii na téma cloudových řešení, kterou vypracovala ve spolupráci s analytickou agenturou Aberdeen Group. Ze studie vyplývá rostoucí zájem středně velkých organizací o využívání podnikových informačních systémů formou cloudových služeb. Zpráva s názvem „Vylepšete obchodní operace svého středně velkého podniku pomocí cloudových aplikací“ zkoumá obchodní příležitosti a výhody, které se pro organizace otevírají po implementaci cloudových aplikací.

Středně velké organizace uvedly v rámci studie tři hlavní důvody, proč daly přednost cloudovému řešení před lokálním řešením (on-premise):

• Nižší cena implementace a údržby

• Nedostatek specializovaných IT prostředků ke správě místní infrastruktury

• Možnost rozšiřování řešení během růstu organizace

„Organizace mohou své aplikace nasazovat lokálně (on-premise), nebo mohou začít využívat cloudové řešení a získat tak v oblasti plánování zdrojů velkou konkurenční výhodu,“ napsal Nick Castellina, ředitel výzkumu ve společnosti Aberdeen Group. „ Flexibilita, kterou poskytuje cloudové prostředí, umožňuje středně velkým organizacím implementovat více technologií, což může vylepšit procesy napříč celou organizací. Cloudová řešení jsou nejlepší zbraní pro boj středně velkých organizací s jejich jedinečnými výzvami.“

Společnosti, které byly účastníky výzkumné studie, již cloudová řešení implementovaly, a zaznamenaly tak mnoho výhod, mezi než patřily nižší provozní náklady, přesnější dodržování harmonogramů výroby či včasné dodávky. 61 % respondentů potvrdilo, že díky přechodu na ERP v cloudu, u nich došlo ke snížení nákladů (TCO) , 46 % respondentů si pochvalovalo možnosti rychlého rozšíření, 41 % uvedlo jako velkou výhodu snížení vstupních nákladů a 39 % potvrdilo jednoduchost používání cloudové aplikace. Studie uvádí, že za posledních 6 let se zvýšil zájem o cloudové aplikace o 22 %, zatímco pokles zájmu o on-premise řešení činí 29 %. Středně velké podniky uvádějí, že se jim za poslední dva roky díky používání cloudových řešení téměř dvakrát zvýšila profitabilita.

„Poznatky uvedené ve zprávě jen potvrzují, že integrace našich aplikací s cloudovým řešením Azure od společnosti Microsoft byla správným krokem,“ řekl David Eager, viceprezident skupiny Global Alliances ve společnosti IFS. „Středně velké podniky mohou nasazením cloudového řešení vylepšit výkon a dosáhnout flexibility v technologickém prostředí. Jak se bude technologická architektura měnit, lze plánovat přidávání dalších uživatelů nebo nových procesů. To nejdůležitější je, že je možné rychle a cenově výhodně nasadit řešení, které se kdykoli přizpůsobí neustále se měnícím potřebám podniku..“

Celou zprávu naleznete zde: http://www4.ifsworld.com/Cloud-operations.

 

O společnosti Aberdeen Group

Společnost Aberdeen Group již 26 let publikuje výzkum, který podnikům po celém světě pomáhá zvýšit výkonnost. Identifikuje nejlepší organizace ve své třídě tak, že provádí primární výzkum s provozovateli podnikajícími v jednotlivých odvětvích. Tým analytiků vyvozuje nezávislé poznatky na základě faktů z patentovaného analytického rámce bez jakéhokoli vlivu vnějších faktorů. Výsledný obsah výzkumu používají stovky tisíc obchodních profesionálů k přijímání moudřejších rozhodnutí a vylepšení obchodní strategie. Content marketing řešení společnosti Aberdeen pomáhá B2B organizacím kontrolovat obchodní cyklus (Hidden Sales Cycle™)prostřednictvím zákaznických průzkumů, zapojení se do rozhovorů, řízení schůzek, vlastního výzkumu a dalších služeb. Společnost Aberdeen Group sídlí v Bostonu a je součástí skupiny Harte Hanks Company. www.ABERDEEN.com.

 

O společnosti IFS

IFS™ je celosvětově uznávaným lídrem ve vývoji a realizaci podnikového software, který pomáhá společnostem zvýšit agilnost ve třech hlavních oblastech: plánování podnikových zdrojů (ERP), řízení aktiv podniku (EAM) a řízení podnikových služeb (ESM). Díky vysoce odborným znalostem jednotlivých průmyslových odvětví, umožňuje IFS svým zákazníkům v cílových trzích rychle a pružně reagovat na změny podmínek. IFS je veřejně obchodovaná společnost (XSTO: IFS) založená v roce 1983 a v současné době má více než 2 600 zaměstnanců. IFS prostřednictvím svých poboček a partnerů ve více než 60 zemích podporuje přes 2 200 zákazníků z celého světa. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s.r.o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia, spol. s r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu.

 

Sledujte nás na Twitter: @ifsworld

Navštivte IFS Blogs, naše stránky zaměřené na technologie, rozvoj a inovace: http://blogs.ifsworld.com/