Podnikové služby: čtyřikrát větší důraz na firemní vzdělávání než zbytek trhu

Digitální transformace a ní spojené významné změny v pracovních postupech a procesech kladou nové požadavky na znalosti a dovednosti zaměstnanců. Dle nedávné studie společnosti Hackett Group je celých 89 % vedoucích představitelů oboru sdílených podnikových služeb přesvědčeno o tom, že digitální transformace zásadně změní potřeby podnikání, jen 26 % respondentů má ale k řízení této transformace ty správné kompetence. I z tohoto důvodu klade obor rostoucí důraz na firemní vzdělávání svých zaměstnanců. Ve srovnání se zbytkem trhu věnují centra podnikových služeb na vzdělávání až 4x více času. Nedávno oceněná společnost Siemens dokonce ještě výrazně více.

„S inovacemi a technologiemi, které náš obor stále intenzivněji využívá, jde ruku v ruce i nutnost průběžného vzdělávání a rozvoje schopností zaměstnanců. Ochota se učit a rozvíjet tak bude patřit ke klíčovým předpokladům pro získání zajímavé práce,“ komentuje Jonathan Appleton ředitel asociace ABSL s tím, že zaměstnanci oboru se vzděláváním žádný problém nemají, přímo naopak, firemní vzdělávání patří v sektoru podnikových služeb k nejžádanějším benefitům. „Více než tři čtvrtiny zaměstnanců českých center podnikových služeb tvrdí, že vzdělávání, které jim poskytuje jejich zaměstnavatel, je kvalitní a jsou s ním spokojeni,“ říká Jonathan Appleton a dodává, že v průměru zaměstnavatelé z tohoto oboru poskytují svým lidem školení v rozsahu 40 hodin ročně, což je podle posledních údajů ČSÚ téměř čtyřnásobek celorepublikového průměru.

Zájem o vzdělávání je podnícen bezpochyby i tím, že dle nejrůznějších předpovědí by během následujících tří let mělo být 50–60 % pracovních pozic v segmentu podnikových služeb nahrazeno technologiemi, s čímž zároveň souvisí i vznik nových pracovních pozic. Dle odhadů ABSL dokonce vlivem nových technologií a trendů více pracovních rolí vznikne, než zanikne. „Již nyní firmy z našeho oboru v souvislosti se zaváděním robotické automatizace potřebují odborníky nového typu,“ říká Jonathan Appleton.

 

 

Siemens oceněn jako inspirativní příklad

Velkou inspiraci pro oblast firemního vzdělávání přináší společnost Siemens, která za svůj komplexní vzdělávací program získala ocenění ABSL Diamonds. S pomocí vlastní Shared Services Academy (Akademie sdílených služeb) rozvíjí své zaměstnance během celého jejich kariérního života. Akademie zahrnuje více než 200 vzdělávacích aktivit poskytovaných 70členným týmem interních školitelů, ať už formou prezenčních kurzů, či prostřednictvím e-learningu. Veškeré vzdělávací aktivity řídí interní LMS (Learning Management Systém) a v rámci kurzů jsou využívány i jiné technologie, jako například virtuální realita. Díky akademii se každému zaměstnanci dostane zhruba 60 hodin školení ročně, což je třikrát více než před čtyřmi lety.

Měsíčně Siemens organizuje zhruba 30 školení, kterých se zúčastní asi 200 zaměstnanců. „Průměrná účast na školeních je 8 osob, což nám umožňuje udržet si osobní přístup,“ komentuje Adam Kiwalski, ředitel Business Shared Services Siemens, a dodává: „Právě díky tomu jsou naši lidé se vzdělávacím systémem spokojeni. Průměrná míra jejich spokojenosti činí 93 %.“

 

Snížení nákladů za firemní vzdělávání díky interním školitelům

Až 90 % všech kurzů je navrženo, vytvořeno a vedeno interními školiteli rekrutovanými mezi samotnými zaměstnanci, čímž dochází k výraznému snížení nákladů na firemní vzdělávání v porovnání s využitím externích zdrojů. „S pomocí našich interních školitelů se nám podařilo ušetřit 60 % průměrné tržní ceny za jeden tréninkový den. Uspořené náklady pak můžeme využít na rozšiřování nabídky kurzů nebo nasazování nových technologií, které usnadňují našim lidem práci. Mezi našimi zaměstnanci pravidelně hledáme kolegy, kteří mají takové znalosti a dovednosti, aby je mohli dále předávat svým kolegům právě prostřednictvím nejrůznějších školení a workshopů,“ říká Adam Kiwalski.

Přestože jsou si často firmy důležitosti firemního vzdělávání vědomy, investují do něj minimálně. Obor podnikových služeb je tedy velkou výjimkou. Podle posledních údajů ČSÚ využívá 79 % českých firem k zajištění firemního vzdělávání služby externích dodavatelů a investuje v průměru 3 134 Kč na jednoho zaměstnance ročně. Celkově strávili zaměstnanci v ČR vzděláváním průměrně 0,6 % svých placených pracovních hodin, tedy v průměru přibližně 11 hodin ročně na jednoho zaměstnance. Přístup společnosti Siemens by tedy mohl být pro ostatní motivující a inspirující.

Tags: