Poptávka po nemovitostech ze segmentu průmyslu a logistiky byla ve střední a východní Evropě v posledních letech silná. V roce 2023 ale většina zemí zaznamenala pokles

Celková nabídka moderních průmyslových a logistických nemovitostí (I&L) v zemích CEE-13 činí více než 67 milionů m2. Polsko zůstává největším trhem s I&L nemovitostmi s nabídkou více než 30 milionů m2, což představuje přibližně 45 % celkové nabídky v regionu. Pro srovnání, celková velikost českého trhu na konci března činila 11 871 300 m2.

Aktuálním trendům trhu průmyslových a logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě se věnuje nová studie společnosti Colliers „ExCEEding Borders: Navigating the Industrial Landscape and Workforce in CEE-13“, která zahrnuje Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko (tj. země CEE-6), Estonsko, Litva, Lotyšsko, Albánie, Chorvatsko, Černá Hora a Slovinsko.

Hlavní závěry studie

Investiční trendy v průmyslovém a logistickém sektoru

Dominika Jędrak, ředitelka výzkumu a poradenství pro střední a východní Evropu ve společnosti Colliers, komentuje výsledky následujícím způsobem: „Zaznamenali jsme značný zájem o I&L nemovitosti, kdy investoři hledají různé příležitosti, jako jsou akvizice pozemků či samostatných budov, velká portfolia a dohody o prodeji a zpětném pronájmu s dlouhodobým výnosem. Sektor však není imunní vůči geopolitickým a ekonomickým vlivům, jako jsou například vyšší náklady na financování, cenový nesoulad mezi kupujícími a prodávajícími a omezená nabídka.“ Navzdory těmto výzvám zůstává sektor I&L klíčovým cílem investic v regionu CEE-6.

Snižování výnosů a růst nájemného

Výrazné snižování výnosů v regionu CEE-6 v letech 2012 až 2021 byla způsobena nízkou nabídkou a silnou poptávkou. Kromě toho výrazně vzrostly sazby nájemného, a to zejména na nejvyhledávanějších trzích s nízkou mírou neobsazenosti. Růst nájemného se sice může v krátkodobém až střednědobém horizontu stabilizovat, ale ekonomické tlaky by mohly na některých trzích vést k mírnému poklesu. Navzdory těmto výkyvům zůstává celkový výhled pro sektor I&L v širším regionu střední a východní Evropy pozitivní a očekává se další růst. V porovnání se západní Evropou kapitálové hodnoty na metr čtvereční vypadají i nadále atraktivně.

Dynamika nabídky a poptávky v průmyslovém a logistickém sektoru

Celková nabídka moderních prostor I&L na trzích CEE-13 činí více než 67 milionů m2. Navzdory rozdílům v míře neobsazenosti v jednotlivých zemích CEE-13 je poptávka po I&L nemovitostech v posledních letech silná, a to především díky sektorům, jako jsou 3PL (logistika třetí strany), maloobchod a distribuce. V roce 2023 však byl ve většině zemí zaznamenán pokles poptávky, což se částečně přičítá ekonomickým a geopolitickým faktorům.

Iniciativy v oblasti udržitelnosti

Iniciativy v oblasti udržitelnosti se v regionu CEE-6 dotýkají téměř 90 % celkového fondu moderních průmyslových a logistických prostor. Země CEE-6 již dlouhou dobu v budovách zavádějí ekologická řešení, jejichž výsledkem jsou zařízení s nejvyššími úrovněmi ekologických certifikací, jako je BREEAM nebo LEED. Pokrok v zavádění ESG se v jednotlivých zemích CEE-6 liší, ale v tomto ohledu jde o nejrozvinutější skupinu zemí z širší skupiny CEE-13. V Pobaltí je patrný rostoucí zájem o zelené technologie a energetickou účinnost, i když pokrok v zavádění zásad ESG je na různé úrovni.

Dynamika trhu práce v regionu CEE-13

Na trhu práce v regionu CEE-13, zejména v odvětvích výroby a logistiky, existují mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly ve mzdách, přičemž v regionu CEE-6 došlo v uplynulém roce k výraznému nárůstu. Tento růst je přičítán trendu nearshoringu v logistice a automatizaci výrobních procesů. Zatímco ve výrobním sektoru dochází k silnému meziročnímu růstu, sektor logistiky roste skromnějším tempem. Rostoucí poptávka po kvalifikovaných pracovnících v logistických a výrobních specializacích vede podniky k expanzi a rozvoji blíže středoevropskému regionu.

Trendy migrace a dynamika pracovní síly

V několika zemích, zejména v Rumunsku a Bulharsku, dochází k výrazným meziročním změnám v počtu zahraničních pracovníků. Západní Balkán je také významným zdrojem migrace do dalších evropských zemí. Navzdory problémům při náboru zaměstnanců se specifickými kompetencemi zůstává tento region významným koridorem pro vnitřní migraci, který poskytuje průmyslovým firmám příležitost získat zaměstnance s různými zkušenostmi a dovednostmi. Trhy práce jsou v zemích CEE navíc stále vstřícnější než v západní Evropě.