Poštová banka bude obchodovat na kapitálových trzích s pomocí ARBES TOPAS

Poštová banka, působící na slovenském a českém finančním trhu, si vybrala společnost ARBES Technologies jako dodavatele strategického řešení pro oblast služeb, které banka poskytuje jako obchodník s cennými papíry a jako člen Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. Instalace specializovaného informačního systému ARBES TOPAS, který nabídne funkce pro efektivní řízení back office procesů, bude dokončena na přelomu roku 2012 a 2013.

Poštová banka spravuje portfolio téměř devíti set tisícům klientů, a to jak z oblasti retailu, tak z korporátní sféry. Prostřednictvím svých dceřiných společností, Poisťovne Poštovej banky a Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti Poštovej banky, se kromě bankovních služeb začíná stále výrazněji prosazovat i na trhu pojišťovnictví a podílových a investičních fondů. Právě zvýšená aktivita v této oblasti byla jedním z důvodů, proč se Poštová banka rozhodla implementovat specializované řešení, které podpoří a zautomatizuje všechny související procesy a zároveň dohlédne na dodržení všech legislativních a regulatorních nařízení.

Ve výběrovém řízení na zajištění back office podpory byla úspěšná společnost ARBES Technologies se systémem ARBES TOPAS, který patří k předním softwarovým řešením v oboru a využívá jej již více než 25 společností s působností napříč celou Evropou. Hlavní předností řešení je jeho funkční i technologická vyspělost, propracovaný reporting a možnost systém kdykoliv velmi pružně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka.

„Výběr našeho systému vnímáme jako potvrzení předního postavení Arbesu v oblasti řešení pro správu investičního portfolia a obchodování na kapitálových trzích. Požadavky zákazníka plně korespondují s funkcionalitou systému ARBES TOPAS, což je zárukou rychlé a úspěšné implementace, která v Poštové bance zajistí vedle maximální automatizace procesů i optimalizaci provozních nákladů,“ uvedl Jiří Žůrek, ředitel společnosti ARBES Technologies.

O systému ARBES TOPAS

ARBES TOPAS poskytuje svým uživatelům kromě funkcí pro správu investic, účetnictví a obchodování také řadu metod pro oceňování portfolií veřejně obchodovatelných cenných papírů a běžných typů OTC derivátů. Systém archivuje všechny načítané kurzy z renomovaných agenturních zdrojů Reuters nebo Bloomberg. Na základě automatizovaného ocenění je stanovována hodnota majetku (NAV), která následně slouží jako východisko pro řadu navazujících výpočtů (kontrolu limitů v reálném čase, porovnávání výkonnosti portfolií apod.). Řešení je také vybaveno sadou rozhraní pro export a import obchodů, komunikaci s vybranými trhy a bankami, a to buď přímo, nebo pomocí protokolu SWIFT.

O společnosti Poštová banka

Poštová banka je moderní finanční institucí poskytující služby téměř 900 tisícům klientů. Její pobočky jsou situovány prakticky ve všech městech Slovenska, pobočku má také v Praze. Přítomnost banky prakticky ve všech lokalitách v SR je silně podpořena strategickým partnerstvím se Slovenskou poštou, na jejíchž pobočkách může banka operovat. Finanční služby nabízí jak domácnostem, tak podnikatelům a firmám.

O společnosti ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies, tvůrce a dodavatel softwarových systémů, byla založena v roce 1991. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a factoring, CRM a ERP řešení. Skupina ARBES Technologies využívá své silné vývojové základny v Praze a působí v řadě evropských zemí. Další informace jsou k dispozici na www.arbes.com.