Průzkum Acronis: čeští IT poskytovatelé letos častěji testují obnovu dat ze záloh u svých zákazníků

Acronis, globální lídr na trhu řešení kybernetické ochrany, představil výsledky dotazování mezi svými českými IT partnery, podle kterého 75 % z nich nyní testuje obnovu dat ze záloh svých zákazníků minimálně jednou za čtvrtletí, což je větší počet než vloni. Dotazování bylo provedeno v dubnu 2023 mezi IT prodejci společnosti ZEBRA SYSTEMS, která je výhradním distributorem řešení Acronis v ČR, na Slovensku a jihovýchodní Evropě.

Průzkum také odhalil, že nejčastějšími příčinami ztráty firemních dat jsou lidská chyba, selhání techniky a kybernetický útok. Celkově výsledky dotazování ukazují za rostoucí zodpovědnost poskytovatelů IT a zvýšenou pozornost kybernetickým rizikům. Vedle častějšího testování obnovy dat a zlepšování ochrany proti kybernetickým útokům mnozí navíc uvedli, že jsou schopni rychleji zprovoznit systémy zákazníků po totální havárii.

Nejzajímavější zjištění průzkumu zahrnují:

  • 84 % prodejců uvedlo, že jednou z hlavních příčin ztráty dat u zákazníků je lidská chyba, 35 % uvedlo selhání systému a 30 % potom kybernetický útok.
  • 81 % dotazovaných zálohuje u svých zákazníků každý den, 2 % každou hodinu a 9 % kontinuálně. Jen 7 % zálohuje jednou týdně a nepravidelně již nikdo, což je mírné zlepšení oproti minulému roku, kdy nepravidelně zálohovalo ještě 5 % respondentů.
  • 12 % IT poskytovatelů testuje obnovu ze zálohy jednou týdně, 25 % jednou měsíčně a 38 % každé čtvrtletí. Celkově to znamená, že minimálně čtvrtletně testuje 75 % dotázaných, což oproti 53 % vloni představuje významný nárůst.
  • Obnovit systémy po totální havárii dokáže 19 % prodejců do 4 hodin (vloni jen 10 %), 26 % do 24 hodin a 55 % nejpozději do týdne. Oproti loňsku tak všichni garantují obnovení provozu nejpozději do týdne.

„Přesto, že téměř dvě třetiny našich IT prodejců registruje vyšší četnost kybernetických útoků, jsou zjištění z našeho dotazování mírně optimistická,“ řekl Aleš Hok, obchodní ředitel společnosti ZEBRA SYSTEMS. „Při porovnání z loňského dotazování uvádějí méně případů ztrát dat v důsledku kybernetických útoků, což svědčí o kvalitnější nástrojích kybernetické ochrany. Ale hlavně nás těší vyšší četnost testování obnovy dat, protože takováto pravidelná cvičení zpravidla vedou k méně případům ztráty klíčových dat a k rychlejší obnově po havárii, přičemž řešení Acronis dnes umožňují obnovit provoz i do 1 hodiny.“