Průzkum IFS: TOP 5 požadavků IT ředitelů

Mezinárodní studie provedená agenturou TNS Sifo jménem společnosti IFS odhalila, co považují ředitelé IT za důležité při zavádění podnikových informačních systémů. Ředitelé IT v USA, Spojeném království, Německu, Švédsku a zemích Beneluxu byli dotázáni, co je pro ně při hodnocení poskytovatelů obchodního softwaru tím nejdůležitějším aspektem.

Průzkumu se zúčastnilo 216 osob s rozhodovací pravomocí a zodpovědností za IT provoz. Otázky se týkaly návratnosti investic, strategie nákupu a vztahů s dodavateli při nákupu ERP aplikací.

Nejdůležitějšími parametry byly vyhodnoceny:

1. flexibilní a škálovatelné systémy

2. inovativní a proaktivní dodavatel softwaru

3. dobré porozumění tomu, jak firma pracuje

4. angažované kontaktní osoby

5. systémy zaměřené na uživatele

86 % ředitelů označilo za nejdůležitější faktor při posuzování nového poskytovatele obchodního systému schopnost nabídnout flexibilní a škálovatelné systémy, které mohou být přizpůsobeny měnícím se potřebám společnosti. 65 % IT manažerů uvádí na prvním místě důležitost výběru a vztahu s dodavatelem ERP systému. Ideální dodavatel softwaru musí být navíc inovativní a proaktivní, pokud jde o potřeby zákazníka, a musí dobře chápat, jak společnost funguje. Tyto požadavky v žádném případě neplatí jen pro ředitele IT, všechny osoby s rozhodovací pravomocí mají dvě nejvyšší priority stejné: agilní systém a proaktivního a inovativního dodavatele.

Studie dále ukazuje, že ředitelé IT se zajímají také o méně důležité hodnoty. 70 % ředitelů označilo jako prioritu angažovanost kontaktních osob na straně dodavatele, ty považují za důležitější než systémy zaměřené na uživatele.

Studie odhalila celou řadu faktorů, které jsou pro ředitele IT při plánování zavedení ERP softwaru důležité. Alexander Sovré, ředitel agentury TNS Sifo specializující se na výzkum v oblasti IT a telekomunikací, řekl: „Je pozoruhodné, že aspekty zaměřené na uživatele se umisťují v horní pětce pomyslného žebříčku preferencí, což ukazuje zájem mezi řediteli IT poskytovat koncovým uživatelům intuitivní a uživatelsky přívětivá řešení. Důležitý je při výběru dodavatele ERP systému i lidský faktor, což dokazuje skutečnost, že ředitelé IT uváděli na seznamu svých preferencí v průměru na 6. místě i nutnost hladké spolupráce s partnerskou organizací. Je to totiž právě lidský faktor, který zvyšuje hodnotu celého životního cyklu daného systému.“

„Naše zkušenosti, které máme s uživateli IFS Aplikací v České a Slovenské republice potvrzují, že získání odborné důvěry u zákazníka je pro úspěch projektu zavedení ERP systému klíčové. Naši snahu vstřícně řešit požadavky zákazníků dokazuje úzká spolupráce s uživateli při vývoji jednotlivých modulů aplikace i např. zavedení jednoduchého a přívětivého uživatelského rozhraní“, říká Zdeněk Fous, ředitel IFS Czech.

Více informací o tom, jak společnost IFS pracuje se zákazníky, se dozvíte na: www.ifsworld.com/people.

O společnosti IFS

IFS je veřejně obchodovaná společnost (OMX STO: IFS) založená v roce 1983, která vyvíjí, dodává a implementuje systém IFS Applications™, plně integrovanou sadu aplikací pro plánování podnikových prostředků založenou na technologii SOA. Společnost má více než 2 000 zákazníků ve více než 50 zemích a soustředí se na sedm hlavních odvětví: letectví a obranu, technické služby a telekomunikace, strojírenství, zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl, maloobchod a velkoobchod, stavební průmysl a správu služeb. Přímé zastoupení IFS pro Českou republiku, společnost IFS Czech s. r. o. se sídlem v Praze, bylo založeno v roce 2000 spolu se zastoupením na Slovensku IFS Slovakia, spol. s r.o. se sídlem v Žilině. Od r. 2001 v ČR rovněž jako distributor a implementační partner IFS působí významný český systémový integrátor, společnost ALTEC a.s. V současné době mají všechny tyto společnosti k dispozici více než 80 odborníků, kteří zajišťují lokalizaci, dodávku a implementaci produktů IFS na českém a slovenském trhu. Více informací naleznete na www.IFSWORLD.com a www.ALTEC.cz.