Průzkum N-able MSP Horizons: 97 % partnerů očekává růst v oblasti řízených IT služeb

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, představila zprávu The MSP Horizons vytvořenou ve spolupráci s přední analytickou firmou Canalys. Tato zpráva o trhu řízených služeb (MSP) se zabývá některými
z hlavních očekáváných trendů roku 2024 a přináší MSP poskytovatelům užitečné poznatky pro budoucnost jejich podnikání.

„MSP je nyní po celém světě asi nejoptimističtější ze všech oblastí podnikání, které pokrýváme,“ řekl Jay McBain, hlavní analytik Canalys. „65 % respondentů očekává dvouciferný růst svého byznysu v roce 2024 a my sami předpovídáme roční tempo růstu 11 % do roku 2027. Zpráva MSP Horizons Report 2024 má za cíl pomoci těmto podnikům identifikovat a využít příležitosti na trhu a podporovat růst v tomto sektoru.“

Průzkum probíhal od října 2023 do listopadu 2023. Oslovení MSP poskytovatelé byli požádáni, aby poskytli zpětnou vazbu prostřednictvím online dotazníku na webových stránkách Canalys Candefero. Průzkum zaznamenal odpovědi od 354 partnerů z EMEA, Severní Ameriky, Asie a Tichomoří a Latinské Ameriky. Zpráva sdružuje výsledky získané z online průzkumu a kvalitativních rozhovorů.

Zpráva prezentuje klíčová zjištění v těchto oblastech:

Růst. Podle studie je MSP podnikání na solidní trajektorii růstu – 97 % dotázaných očekává růst příjmů z MSP služeb v letošním roce, přičemž více než 335 000 IT poskytovatelů po celém světě dodalo v roce 2023 MSP služby v objemu 419 miliard USD. Hlavními výzvami pro ně byly akvizice nových zákazníků, těsné IT rozpočty a získávání nových dovedností.

Technologie. Průzkum ukázal, že zabezpečení jde do hloubky, více než 80 % uvádí růst služeb kybernetické bezpečností a čtyři ze šesti oblastí s největšími příležitostmi v průběhu příštích tří let se týká MDR, zabezpečení sítě, zabezpečení koncových bodů (EDR) a skenování zranitelností. Vysoko se také umístily cloud a správa koncových zařízení, nicméně 66 % respondentů uvedlo, že praktikuje hybridní model a že stále existuje poptávka po on-premise, přičemž pouze 7 % uvedlo, že jej považují za „mrtvý“. Kromě toho výzkum odhalil, že jádrem modelu MSP je stále tradiční vzdálená správ a monitoring (RMM). Pokud jde o samotné RMM, respondenti průzkumu uvedli potřebu širší integrace s EDR a dalšími bezpečnostními funkcemi a jejich schopnost bezproblémově fungovat v rámci RMM.

Změna modelů. Navzdory neustále se měnícímu prostředí MSP více než polovina dotázaných uvedla, že plně přijímá nový model ekosystému a využívá více společně řízených příležitostí, spolupráce a hybridních přístupů.

Umělá inteligence. Pokud jde o AI, 88 % uvedlo, že ji používají jako integrovanou funkci své stávající sady nástrojů a chtějí více integrovaných funkcí AI. Většina uvedla, že je používají pro generování obsahu, ale velmi žádaná je také automatizace kybernetických, zálohovacích a datových analýz.

„Dnešní MSP firmy chtějí jít dále a rychleji a my se snažíme jim v tom pomoci,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti N-able John Pagliuca. „To je důvod, proč jsme se spojili se společností Canalys, abychom mohli vytvořit zprávu MSP Horizons Report 2024. Nemůžeme sami odpovědět na všechny otázky, které tato zpráva přináší, ale můžeme přispět k zahájení diskuse – diskuse, která pomůže navigovat naše partnery ke skutečné transformaci pro zajištění jejich dlouhodobého úspěchu.“

Zprávu MSP Horizons Report je možné stáhnout na https://www.n-able.com/resources/the-msp-horizons-report-2024.