Průzkum N-able: pro 45 % MSP je dnes nejdůležitější udržet krok s novými technologiemi

Společnost ZEBRA SYSTEMS, distributor řešení N-able na českém a slovenském trhu, uvedla, že v rámci jejího dotazování téměř polovina jejích prodejců odpověděla, že hlavní výzvou pro IT administrátory je dnes udržet krok s nejnovějšími technologiemi. IT pracovníci aktuálně využívají převážně MSP nástroje pro vzdálenou správu a monitoring či backup, ale musejí se začít adaptovat na rychle se rozvíjející segment MSSP nástrojů pro poskytování služeb kybernetické bezpečnosti.

V současné době jsme svědky dramatického tempa rozvoje nových technologií, jako je například umělá inteligence (AI). Jejich využívání kybernetickými útočníky nutí poskytovatele řízených služeb (MSP) reagovat a přidávat nejmodernější MSSP nástroje k efektivní ochraně svých zákazníků. Nicméně zájem učit se nové technologie je až na třetím místě požadavků po IT administrátorech, jejich nejvíce ceněnými schopnostmi jsou obecné dovednosti při řešení problémů a dostatečné zkušenosti s kybernetickou bezpečností.

Klíčová zjištění průzkumu:

  • Podle 45 % českých a slovenských prodejců je největší výzvou udržení kroku s nejnovějšími technologiemi, podle 40 % ochrana před útoky a podle 10 % dodržování stále složitějších předpisů.
  • Nejvíce žádanými dovednostmi IT administrátorů jsou: 1. Obecné řešení problémů, 2. Znalosti a zkušenosti s kyber bezpečností, 3. Zájem o nové technologie, 4. Schopnost komunikace a spolupráce.
  • 47 % IT administrátorů dnes nejvíce využívá MSP nástroje vzdálené správy a monitoringu (RMM), 44 % nástroje pro ochranu firemních dat a 6 % nástroje kybernetické bezpečnosti.
  • Z MSSP nástrojů je dnes nejvíce doporučována ochrana koncových bodů (EDR), firewall a ochrana sítí, a skenování zranitelností & patch management.

„I když podle našeho průzkumu využívá prioritně MSSP nástroje pro poskytování služeb kybernetické bezpečnosti pouze 6 % dotázaných, jedná se o velmi dynamický a rychle rostoucí segment,“ řekl Ondřej Šabata, Sales Engineer pro řešení N-able ve společnosti ZEBRA SYSTEMS. „To může některým MSP poskytovatelům činit potíže, protože to pro jejich IT administrátory znamená udržet krok s novými a často velmi komplexními technologiemi. Proto jsme svědky rostoucího zájmu o služby typu N-able MDR, které s využitím externího SOC týmu umožňují i menším MSP poskytovatelům nabízet komplexní služby schopné čelit nejnovějším hrozbám.“

Add a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.