Pure Storage představuje novou generaci úložišť dat poskytovaných formou služby a současně se svým zákazníkům zavazuje platit za energii a prostor úložiště

Své vedoucí postavení v oblasti záruk a garancí (SLA) spojených s provozem podnikových úložišť dat společnost dále posiluje přidáním rozšířených závazků, které mají podnikům zajistit energetickou efektivitu, hustotu kapacity ukládaných dat a ochranu před jejich ztrátou.

Společnost Pure Storage® (NYSE: PSTG), průkopník v poskytování nejpokročilejších technologií a služeb v oblasti ukládání dat, se zavázala, že svým zákazníkům služeb Evergreen//One™ Storage as-a-Service (STaaS) a Evergreen//Flex™ bude hradit náklady na energii a prostor v racku. Zároveň představila nové záruky týkající se ochrany dat (No Data Migration, Zero Data Loss a Power and Space Efficiency) spolu s flexibilními upgrady a financováním v rámci celého portfolia Evergreen.

Řada dodavatelů úložišť jako služby (Storage as-a-Service, STaaS) již léta nabízí svá CapEx řešení na bázi OpEx (náhrada investičních výdajů za provozní) a ignorují přitom, co znamená poskytovat skutečnou službu. Podniky chtějí od STaaS výsledky založené na smluvně garantované úrovni služby (SLA), které optimalizují nejen rozpočty a výdaje na IT, ale také snižují zátěž IT specialistů a zároveň podporují cíle zákazníků v oblasti bezpečnosti a udržitelnosti a umožňují podnikům pružně reagovat na změnu vnějších podmínek. Společnost Pure Storage poprvé narušila tradiční model spojený s vlastnictvím úložišť v roce 2015, kdy přišla s architekturou Evergreen. Od té doby rozšiřuje portfolio řešení pro úložiště, aby tak vyšla vstříc všem zákazníkům bez ohledu na konkrétní stav jejich podnikání. V roce 2018 společnost Pure Storage uvedla na trh službu Evergreen//One, první skutečnou nabídku STaaS pro podniky, jejíž součástí jsou bezkonkurenční smlouvy SLA a záruky, a roce 2022 představila službu Evergreen//Flex, která kombinuje vlastnictví úložišť s ekonomickým modelem založeným na spotřebě.

Aktuální oznámení představuje další významný pokrok v oblasti nabídky STaaS pro podniky. Společnost Pure Storage poskytuje energeticky nejefektivnější technologie na trhu – zákazníkům umožní dosáhnout až 85% snížení spotřeby energie a emisí uhlíku a až o 95 % zmenšit prostor v racku než konkurenční řešení. Nová nabídka Pure Storage obsahující závazek hradit zákazníkům náklady na energii a prostor v racku umožní zákazníkům spojit úspory celkových nákladů na vlastnictví (TCO) a dlouhodobé cíle v oblasti efektivity.

V kombinaci s novými zárukami, flexibilním financováním, zvýšenou odolností a možnostmi služeb založených na umělé inteligenci tak Pure Storage pokračuje v rozšiřování možností zákazníků. Díky službám založeným na technologii Evergreen umožňuje podnikům větší volbu a pružnost při nákupu a využívání datových úložišť.

Hlavní novinky:

  • První závazek poskytovatele úložiště dat platit zákazníkům náklady na energii a prostor v racku: Společnost Pure Storage bude svým zákazníkům předplacených služeb Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS) a Evergreen//Flex hradit napájení a prostor v racku. Tím Pure Storage v rámci nabídky STaaS přebírá odpovědnost za související výdaje. Odstraněním problémů spojených se správou rostoucích nákladů na elektřinu a prostor pro rackové jednotky společnost Pure Storage dále ilustruje, co znamená nabízet skutečný, bezproblémově fungující cloud i v prostorách u zákazníka (on premises). Jednorázová platba předem může být provedena přímo v hotovosti nebo prostřednictvím kreditů na služby. Finální částka je založena na pevných sazbách za kilowatthodinu (kWh) a jednotku racku a závisí na zeměpisné poloze zákazníka a objemu smlouvy.
  • Záruka energetické účinnosti i efektivity využití prostoru: Zatímco zákazníci služeb Evergreen//One a Evergreen//Flex získávají výhodu placeného závazku na spotřebovanou energii a prostor v racku, Pure Storage současně nabízí rozšířené záruky pro podporu zákazníků, kteří se rozhodnou pro vlastnictví datového úložiště prostřednictvím předplatného Evergreen//Forever™. Společnost Pure Storage se tak dále etabluje jako poskytovatel nejinovativnějšího portfolia v oboru úložišť dat pro podniky, a to i pokud jde speciálně o předplacené služby. Záruky energetické účinnosti, efektivity využití prostoru a kapacity uložení dat u služeb Evergreen//Flex a Evergreen//Forever podporují snahu zákazníků spotřebovávat méně energie a ukládat více dat na menším prostoru, snižovat náklady na energii a mít k dispozici transparentní informace o skutečné spotřebě wattů na tebibyte (TiB) uložených dat. Pokud není dodržena garantovaná hodnota (watty/TiB nebo TiB/rack), společnost Pure Storage zákazníkům zaplatí. Záruka energetické účinnosti je již k dispozici jako garantovaná nabídka (SLA) v rámci služby Evergreen//One.
  • Nové obchodní záruky pro budoucnost: Díky novým zárukám garantujícím nulovou ztrátu dat a nulovou potřebu jejich migrace u řešení Evergreen//One (SLA), Evergreen//Flex a Evergreen//Forever umožňuje Pure Storage svým zákazníkům snížit neplánované náklady způsobené ztrátou dat a zároveň zachovat běžný provoz podnikání i během upgradů úložiště. Spolu se zárukou nulové ztráty dat poskytuje společnost Pure bezplatnou ochranu dat pomocí pokročilých služeb obnovy v případě jakýchkoli incidentů souvisejících s hardwarem i softwarem. Záruka nulové potřeby migrace dat znamená, že společnost Pure Storage zajišťuje bezproblémové upgrady technologií, čímž zákazníkům snižuje celkové riziko i celkové náklady na vlastnictví a navíc se tímto způsobem minimalizuje produkce elektronického odpadu. Architektura Evergreen společnosti Pure prodlužuje životnost zařízení až na 10 a více let.
  • Flexibilní upgrady a financování: Společnost Pure v rámci své nové nabídky eliminuje potřebu velkých upgradů a zároveň poskytuje zákazníkům větší výběr. Program Ever Agile společnosti Pure Storage nyní zahrnuje výměnu kapacity datového úložiště a řadiče za cenu až o 20 % nižší, než jsou náklady na nový řadič. Program Capacity Consolidation (konsolidace kapacity úložiště) nyní navíc obnáší rozšířené kredity na výměnu kapacity v hodnotě až 50 %. Nejnovější aktualizace, které jsou k dispozici v rámci služby Evergreen//Forever, poskytují zákazníkům flexibilní přístup k průběžným inovacím v oblasti výkonu, hustoty uložených dat a energetické účinnosti. Díky rozšířeným možnostem financování STaaS pro službu Evergreen//One navíc zákazníci získávají také flexibilitu při pořizování a nasazování tohoto řešení.

„Rozšířením portfolia Evergreen pokračujeme v úsilí o změnu současného stavu v oblasti nabídky úložišť jako služby (STaaS) podnikům. Opět přinášíme inovace jako první v celém oboru, a to včetně služeb využívajících k řešení problémů našich zákazníků umělou inteligenci. Víme, že podniky pociťují stále větší tlak na maximalizaci efektivity využívání zdrojů a spotřeby energie a na ochranu svých dat před neočekávaným selháním. Proto jim v rámci naší nabídky poskytujeme bezkonkurenční úroveň odolnosti a efektivity, a to vše prostřednictvím jednoduché a inteligentní platformy služeb,“ uvádí Prakash Darji, viceprezident a generální ředitel divize Digital Experience Business Unit ve společnosti Pure Storage.

„Obchodní úspěch jde dnes ruku v ruce s odpovědností k životnímu prostředí. Zavedení závazku platby za spotřebované energie i prostor úložiště rozšiřuje Pure inovace na jinak poněkud stagnujícím trhu podnikových úložišť dat. Nejnovější vylepšení služby Evergreen úspěšně vyvažuje požadavky podniků na inovace při dosahování kritických cílů ESG a uhlíkové neutrality a zároveň přináší zákazníkům klid, pokud jde o riziko ztráty dat,“ komentuje Scott Sinclair ze společnosti Enterprise Strategy Group.

Podrobnější informace (v angličtině):

Uznání analytiků

Společnost Pure Storage se v Magických kvadrantech společnosti Gartner pro primární i objektová úložiště umístila mezi lídry:

Leader in the 2023 Gartner Magic Quadrant for Primary Storage

Leader in the 2022 Gartner Magic Quadrant for Distributed File Systems & Object Storage