Ředitelé informatiky mají novou roli: odpovědnost za obchodní růst a inovace

Ředitelé IT (CIO, chief information officer) a jejich oddělení již nejsou vnímaní jen jako podpůrná složka podniku. Naopak, očekává se od nich, že za pomoci nejnovějších technologií dokáží generovat nové příjmy. Takový je závěr studie, která byla v regionu střední a východní Evropy provedena nezávislou analytickou a konzultační firmou IDC na objednávku společností Oracle a Intel.

Hlavní výsledky studie
Po posledním zpomalení světové ekonomiky se řada podniků rozhodla pro přísnější kontrolu nákladů a ukončila projekty, které nepřinášely přímý zisk. Výsledky nové studie ukazují, že společnosti z regionu střední a východní Evropy kladou současně s tímto trendem velký důraz na optimalizaci IT. V kombinaci se zrychlujícím se tempem technologického vývoje to mění i základní roli ředitelů IT (CIO) a jejich oddělení – nejsou již vnímáni jako podpůrná část firmy, ale očekává se od nich, že budou stát v jádru inovací a obchodního růstu. Průzkum ukázal, jakými prostředky se ředitelé IT snaží optimalizovat infrastrukturu podnikového IT a současně podporovat širší obchodní potřeby organizace. Výsledky studie říkají, že IT oddělení mají ale stále napjaté rozpočty. Očekává se od nich vylepšování a aktualizace technologické infrastruktury, ale současně i komplexnější přístup, který povede k transformaci IT v rámci celého podniku – tak, aby technologie dokázaly držet krok s neustále se měnícími potřebami podnikání.

Průzkum ukázal, že pro tento rok se v regionu střední a východní Evropy od ředitelů IT očekává především optimalizace procesů, snížení nákladů a vylepšení kvality poskytovaných služeb. Pomoci by přitom měla adopce nejnovějších technologií, jako je cloud computing, mobilita, zpracování velkých objemů dat (big data) a moderní databázové platformy.

Další závěry průzkumu
• Ředitelé IT by měli být proaktivnější a iniciativněji vyvíjet nové služby pro koncové uživatele.
• Oddělení IT mají za úkol vypořádat se s trendem sociálních médií a chytrých, propojených zařízení. Infrastruktura podnikového IT se musí vyrovnat s množstvím dat a novými způsoby práce s nimi.
• 38 % velkých firem v regionu střední a východní Evropy investuje do aplikací business intelligence a business analytics, aby našly nové obchodní příležitosti a vylepšily své podnikové procesy.
• Podle 30 % CIO zúčastněných v průzkumu je velkou prioritou investice do mobilních technologií.
• Cloudové technologie jsou vnímány jako klíčové pro udržení konkurenceschopnosti. Očekává se od nich, že zajistí rychlý vývoj a nasazování aplikací. Podniky již často příslušné technologie provozují: 32 % firem z průzkumu používá soukromý (privátní) nebo hybridní cloud, 16 % infrastrukturu nebo aplikace veřejných cloudů.
• Průzkum společnosti IDC ukázal, že cloud umožňuje rychlejší spuštění i konfiguraci podnikových aplikací. Platí to i pro kritické podnikové aplikace, jako jsou finanční systémy, HCM (řízení lidských zdrojů), SCM (řízení dodavatelských řetězců), CRM (řízení vztahů se zákazníky), systémy pro správu dokumentů a infrastrukturní projekty typu databází nebo úložných systémů.

„Ředitelé IT jsou pod tlakem, aby podniková infrastruktura umožnila přijetí chytrých a propojených zařízení,” uvedl Mark Yates, ředitel výzkumu společnosti IDC. „Starší IT infrastruktura nemusí být navržena tak, aby se dokázala vyrovnat s objemem a různorodostí dat, které jsou nyní potřeba pro úspěšné podnikání. Podnikové IT je třeba přizpůsobit a cloud může v této transformaci sehrát klíčovou roli. Systémy založené na cloudu umožňují lepší analytické aplikace, rychlejší vývoj produktů i nasazování nových technologií.“

„Cloud, mobilita, zpracování velkých objemů dat a moderní databázové platformy, to jsou hlavní faktory, které mohou podle ředitelů IT zvýšit agilitu podnikání,“ uvedl Michel Clement, viceprezident společnosti Oracle pro střední a východní Evropu a dodal: „Infrastrukturu podnikového IT je třeba zjednodušit, snížit náklady na údržbu stávajících řešení a efektivněji zavádět inovace. Společnost Oracle může podnikům střední a východní Evropy nabídnout vše, co potřebují k úspěšné transformaci: technologie, aplikace, služby i lokální podporu a další potřebné zdroje.“

Průzkum byl proveden prostřednictvím 200 interview ve 180 velkých podnicích střední a východní Evropy. Dotazováni byli ředitelé IT (CIO) a výkonní ředitelé (CEO).

Kompletní text studie (v angličtině):
Driving Business Growth and Innovation: The Next Step for CIOs in Central and Eastern Europe