Salesforce: Pouze 1 z 10 pracovníků ví, jak pracovat s AI

Osmdesát čtyři procent pracovníků z celého světa považuje při hledání zaměstnání na současném trhu za důležitější zkušenosti založené na dovednostech nežli diplom. Existuje ale nesoulad mezi dovednostmi, které firmy hledají, a které v současné době pracovníci opravdu ovládají. Zatímco čtyři z pěti pracovníků uvádějí, že při své každodenní práci využívají digitálních dovedností, jen málo kdo z nich ovládá takové, které znamenají schopnost práce s nástroji pro administrativu a management. Mezi nejrychleji rostoucí a nejžádanější dovednosti, o které dnes pracovníci mají přitom zájem, patří schopnost práce s umělou inteligencí (AI) a kódováním. To ale zatím stále patří mezi nejméně využívané v každodenních činnostech pracovníků.

Dobrá zpráva? Zdá se, že mezi pracovníky panuje menší strach a větší nadšení z potenciálu nových technologií, než se čekalo. To v kombinaci s uváděnou touhou pracovníků učit se novým dovednostem naznačuje, že společnosti mohou pomoci překonat mezeru v digitálních dovednostech tím, že budou svým zaměstnancům poskytovat průběžná školení založená na získání nových dovedností.

Celosvětový přesun k zaměstnávání na základě dovedností?

Posun k přijímání zaměstnanců na základě kvalifikace je patrný na všech úrovních. Většina (82 %) dotázaných manažerů uvedla, že dovednosti jsou nejdůležitějším atributem při hodnocení kandidátů. Pouze 18 % pak uvedlo, že nejdůležitější je příslušný titul zaměstnance.

Většina se také domnívá, že v oblasti řízení lidí bude mít upřednostňování rozvoje digitálních dovedností zaměstnanců pozitivní dopad na širší výkonnost podniku, přičemž uvádějí zvýšení produktivity (47 %), lepší výkonnost týmu (43 %) a lepší schopnost řešit problémy (40 %).

Dovednosti v oblasti umělé inteligence

Pracovníci jsou nadšeni novými technologiemi umělé inteligence, jako je generativní AI. Šedesát procent z celého světa dokonce uvedlo, že je nadšeno vyhlídkou na využití této technologie při své práci. Ve skutečnosti by jich ale více bylo nadšeno z jejího využití na svém pracovišti (58 %), než aby se obávali, že je v jejich práci nahradí (42 %). To je také v souladu se zájmem ze strany managementu: Celosvětově dvě třetiny (67 %) tvrdí, že jejich společnost zvažuje způsoby využití generativní AI.

Navzdory tomuto nadšení však nedávný průzkum ukázal, že ačkoli více než polovina vedoucích IT pracovníků v USA tvrdí, že jejich firma v současné době generativní AI využívá nebo s ní experimentuje, 66 % z nich tvrdí, že jejich zaměstnanci nemají dovednosti, které by jim umožnily tuto technologii úspěšně využít.

Pracovníci se ale shodují, že dovednosti v oblasti AI jsou důležité a téměř čtvrtina jich řadí tyto dovednosti v oblasti AI mezi tři nejdůležitější. Toto číslo se také zvyšuje s výhledem na příštích pět let.

Potřeby se vyvíjejí, dovednosti zaostávají

Navzdory významu, který tyto změny mají pro budoucí dovednosti, uvádí pouze 1 z 10 pracovníků, že jejich každodenní práce zahrnuje v současné době umělou inteligenci. Pouhých 14 % pak uvádí, že jejich práce zahrnuje jiné související digitální dovednosti, a to jako je šifrování a kybernetická bezpečnost. Méně než 13 % pak tvrdí, že využívá dovednosti v oblasti kódování a vývoje aplikací.

Odvětvím, které má nejvyšší index pro dovednosti v oblasti umělé inteligence, je konkrétně technologický průmysl. Zde využívá dovedností v oblasti umělé inteligence v rámci pracovní pozice méně než třetina zaměstnanců (27 %). Mimo tradiční IT role pak toto číslo ale klesá. Méně než 10 % zaměstnanců ve zdravotnictví (8 %) a ve veřejném sektoru (6 %) uvádí, že ve své každodenní práci využívají dovednosti v oblasti AI.

Cestou vpřed je zvyšování kvalifikace. Téměř všichni (97 %) globální pracovníci se totiž domnívají, že by podniky měly ve své strategii rozvoje zaměstnanců upřednostňovat dovednosti v oblasti AI.

Zvyšování kvalifikace je klíčové v širokém spektru těchto nově vznikajících technologií. V důsledku nárůstu AI a automatizace proto budou podle průzkumu na pracovišti stále důležitější dovednosti v oblasti zabezpečení dat (60 %), etické dovednosti v oblasti AI a automatizace (58 %) a programovací dovednosti (57 %). Na otázku, jaké „měkké“ dovednosti budou v důsledku toho pravděpodobně důležitější, uvedli vedoucí pracovníci v oblasti řízení lidí na prvním místě kreativní nápadité dovednosti (56 %), dovednosti v oblasti vztahů se zákazníky (53 %) a vůdčí dovednosti (51 %).

Firmy, které se snaží zvyšovat dovednosti v oblasti nových technologií a zaměřují se na nábor zaměstnanců na základě dovedností, mají naštěstí něco do začátku – pracovníci si totiž chtějí rozšířit svůj omezený okruh digitálních dovedností. Devět z deseti se dokonce domnívá, že by se jejich rozvoj měl upřednostňovat.

Metodologie výzkumu

Průzkum digitálních dovedností společnosti Salesforce provedla společnost TRUE Global Intelligence ve spolupráci se společností Dynata v únoru 2023. Vzorek tvořilo 11 035 pracujících dospělých v 11 zemích: V Austrálii, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku a Singapuru jich bylo přibližně 1 000, ve Španělsku 1 005, ve Spojeném království 1 007, v USA 1 013, v Indii 1 003 a ve Švédsku 1 003. Tyto údaje jsou reprezentativní pro pracující dospělou populaci (ve věku 18+ let).