Společnost ALTEC získala ČEKIA Stability Award

V rámci hodnocení firem Czech Top 100, kde se mimo jiné hodnotí i ekonomická stabilita firem, vyhlašuje Čekia, poskytovatel ekonomických informací o českých a slovenských podnikatelských subjektech, soutěž Čekia Stability Award. Společnost Altec dosáhla nejvyššího hodnotícího stupně.

Hodnocení ČEKIA Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav a finanční situaci, a to včetně predikce rizika jejího úpadku.

Hodnocení ČEKIA Stability Award vychází z ratingového modelu České kapitálové informační agentury (ČEKIA Stability Rating), jehož cílem je co nejpřesněji definovat stabilitu firmy a predikovat její riziko úpadku, a to až do období následujících dvanácti měsíců. Do analýzy vstupuje množství ukazatelů z oblasti individuálních charakteristik firmy (demografická data, informace o platebních zkušenostech, finanční údaje, vazby mezi subjekty i negativní informace) a makroekonomická data.

Společnost ALTEC dosáhla hodnotícího stupně A – Výborný, pravděpodobnost úpadku 0,2%.

Nejvyšší hodnotící stupeň A znamená, že se jedná o stabilní společnost s vysokou mírou spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, lze očekávat pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko a minimální riziko úpadku.

Charakteristika:

• Stabilní společnost

• Vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazků z obchodního styku

• Vysoká pravděpodobnost návratnosti investic

• Nízké úvěrové riziko

• Minimální riziko úpadku

Více o ČEKIA Stability Award najdete na: http://www.cekia.cz/cz/cekia-stability-award.

O společnosti ČEKIA

Česká kapitálová informační agentura, a.s. (ČEKIA) je vedoucí poskytovatel ekonomických (finančních, kreditních, obchodních a marketingových) informací o firmách prostřednictvím široké nabídky databázových produktů a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Zaměřuje se na informace především z České a Slovenské republiky. Díky silnému zahraničnímu vlastníkovi poskytuje informace z celé Evropy.

O společnosti ALTEC

Společnost ALTEC je česká softwarová firma založená v roce 1991. Zabývá se vývojem a dodávkami podnikových informačních systémů včetně jejich implementace a servisu. Tým společnosti tvoří více než 55 vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi. ALTEC vyvíjí a dodává vlastní sadu podnikových aplikací pro řízení výroby, obchodu, ekonomiky a financí, mezd, personalistiky, systémy pro podporu rozhodování (BI), ale je rovněž distributorem a implementačním partnerem dalších významných světových výrobců IT technologií a podnikových informačních systémů, společností IFS, Oracle a DCC. Více informací naleznete na www.ALTEC.cz.